29 Eylül 2014 Pazartesi

TÜRK LİDERLERİ


PERSiANS / TURKS / SCANDiNAViANS
Beaker from Susa, Iran - 5000-4000 BCE
Not Persian , but Turkish Culture


Sialk Tepe MÖ.4000
Batı İran'da bulunmuş
Louvre Müzesinde

"doğumdan 900 yıl önce, Perslerin gelmesine değin Yakındoğu’da
Eklemeli dilli ve Sami elleri yaşamış, kurulmuş uygarlık onların
ürünü olmuş ve Hint-Avrupalı halklardan 
bu yerlerde bulunmamışlardır." ...
"Persler MÖ.550 civarında bu bölgeye gelmiştir."...


İRAN TÜRKLERİNİN ESKİ TARİHİ
Prof.Dr. Muhammed Taki Zehtabi (Kirişçi)
Ferhad RahimiAZERBAYCAN - İRAN - PAZIRIK / KEÇİ VE KUŞ İKONOGRAFİSİMEZOPOTAMYA - MÖ.3000-2800
Özbekistan Türk Kaya Resmi

İskandinav - Türk İzleri


İSKANDİNAV VE TÜRK - linkKoçlar/Rams - MÖ. 1500-1200 (BC) 
Elam/Elamites = Turks
TÜRK KÜLTÜRÜ / TURKİSH CULTURE
ve bugün
DÜNYA VE TÜRKLER


KNOTTED HORSE TAiL

Knotted Horse Tail 
Meaning for the Turks: 
For Country, Nation, Family, for the sake of Honor and War ; 
Ready to be Killed and Kill. 

KUYRUKLARI BAĞLI, PART ATIŞI YAPAN TÜRK
Göktürk Dönemi - Hakasya


Knot on Horse Tail
Burial with Horses
Drinking Mare's Milk
Parthian (Turks) Shot and Trousers 
Are invented and used by the Turkish Tribes
- Norwegen - 9th c AD - Oseberg Burial with 15 Horses and textile with Knot in Horse Tails, Sacrified Horses on Trees- The persons name is Queen ASA, and all of them says : I'am a TURKISH WOMAN. And if ( they do that Intentionally !) the scholars are not looking in to the Turkish Culture and History, they will never get/say the right answer. And Oseberg is not the only burial with Horses in Europe! You can change your religion or name but not the culture you came from. 

And ASA is related also with the AS TURKS
Odin with his people.
Troy-West Anatolia-Azarbaijan
ASSUWA in Hittite inscriptions = Asia = 
Where the As People Lives.


- Seljuk, Ottoman, Tatars = Turks
- Timur/Tamerlane is a Turk

- Native Americans : "The origin of the War Knot comes from Native American culture and was tied in a horse’s tail...when going to war. It was as much a part of the culture as the signs and symbols painted on each horse according to status and mission." 

And how did the Native Americans get it then? 
NATIVE AMERICANS ARE FROM ASIA AND RELATED WITH THE TURKS.

*

If you underestimate or erase the Turkish History , 
There will be no World History! 
That's the naked Truth.

To the Scholars : 
Use the exact name, not Persian, Aryan, İndo-European, Barbarians, Slavians or something else what belongs to the Turkish Culture.SB.

MEMLUK TÜRKLERİ

Pazyryk Turkish CultureTruvalı Priam'ın atı

Seljuk Turks -  Sultan Alaeddin Keykubat

Pazırık (Pazyryk) Rug- 5th-4th c BC - Turkish Rug (not Persian!)

Scythian/Saka Turks from Oxus (Oghuz-Amu Derya) 

Ottoman Sultan Osman Gazi

TamerlaneOttoman Turks, Corporal , 1826


Seljuk Turksİran Rock Art - A Turkish WarriorAZİZ GEORGE VE EJDERHA
ATININ KUYRUĞU DÜĞÜMLÜ
GÜRCÜLER NİSAN SONUNDA AZİZ GEORGE BAYRAMI KUTLAR.
ÖZGÜRLÜK MEYDANI - TİFLİS/GÜRCİSTAN


St. George and St. Theodore - Georgia
Knotted tails of horses, according to the Turkish culture,
I love the possibility ;)  that this was made by Christian Turks.Stone Ram from Georgia - Turkish Culture


27 Eylül 2014 Cumartesi

SUMER/KENGERLİ BİR ÖĞRETMEN ; LUDİNGİRRA
Ludingirra'nın Yaşamöyküsü*Bu Öyküleri Neden Yazıyorum?


Ben bir Sumerli öğretmen, şair ve yazarım. Yaşım yetmiş beşi bulduğundan öğretmenliği bıraktım çoktan ; fakat şairlik ve yazarlığım ölünceye kadar sürecek herhalde.

Bu yaşamöykümü daha çok gelecek kuşaklar için yazmaya başladım. Bizim ulusumuz, dilimiz, geleneklerimiz, sosyal yaşantımız, sanatımız unutuluyor artık.


Bu güzel ve uygar ülkemize her taraftan göz diktiler. Göklere uzanan basamaklı kulelerimizin görkemli tapınaklarımızın, arı gibi işleyen çarşılarımızın, her tarafa ulaşan kervanlarımızın, dümdüz uzanan yollarımızın, bol ürün veren tarlalarımızın, nehirlerimizde ve açtığımız kanallarda salına salına yüzen teknelerimizin, dolup taşan iskelelerimizin, her tür bilgiyi veren okullarımızın ünü uzak ülkelere kadar yayıldığından; ilkel olan bu ülkelerin halkı kıskandı bizi.

Fırsat buldukça üzerimize saldırdılar. Kentlerimizi yakıp yıktılar. Biz yaptık, onlar yıktılar, biz yaptık, onlar yaktılar.

Halkımız, hatta krallarımız tutsak oldu. Ailelerimiz dağıldı. Tarlalarımız, bahçelerimiz bakımsızlıktan kurudu ; hayvanlarımız açlıktan öldü ve böylece kökü binlerce yıl önceye dayanan ulusumuz yoruldu, dayanamayacak hale geldi ve içimize yavaş yavaş sızıp bizi yiyen yabancıların kucağına bırakıverdi kendini.

Onlar yönetiyor bizi şimdi. Topraklarımıza ilkel geldiler; sayemizde uygar olmaya başladılar.

Ne yazıdan, ne tarımdan, ne sanattan, ne dinden, ne okuldan, ne attan, ne arabadan, ne aydan, ne yıldan haberleri vardı. Hepsini bizden öğrendiler.

Sonra da "biz yaptık, biz bulduk" diye övünmeye başladılar. 

Hep korkuyorum, bir gün gelecek, adımız da uygarlığımız da unutulacak. Biz ne yaptık, ne başardıysak hepsini onlar üstlenecekler.

Bu durum beni yıllardan beri üzüyordu. Ben küçük bir adamım, bunu önlemek elimden gelmez diye yakınıyordum. Bir gün birdenbire aklıma geldi. Ben bir yazar olduğuma göre; ulusumuzun bulduklarını, başardıklarını, geçmişimizi, geleneklerimizi, ne kadar uygar olduğumuzu, gerek Sümerliliklerini unutmaya başlayan gençlerimize, gerek daha gelecek kuşaklara neden yazılarımla bildirmeyeyim dedim ve yaşamöykümü yazmaya karar verdim.

Böylece her tarafa, herkese her çağda ulaşacağımı umut ediyorum.

Çocukluğumdan bugüne tüm yaşantımı anımsamanın, ulusumuzun binlerce yıllık geçmişini çıkarıp hepsini bir araya toplamanın pek kolay olmayacağını tahmin edersiniz herhalde. Fakat ben bu yaşa kadar birçok olaya tanık oldum. Arşiv ve kitaplıklarda araştırma yaptım. Büyüklerimden, çevremden bilgiler topladım. Şimdi bu biriken bilgilerin ışığı altındai yaşama ait hatırlayabildiğim anılarımla birlikte ulusumuzun başından geçen acı tatlı olayları, gelenek ve göreneklerimizi, inançlarımızı, Tanrılarımızı size tanıtmaya çalışacağım. Şiirlerimizden,destanlarımızdan, masallarımızdan örnekler vereceğim. Bunları, sizi sıkmadan okutabilirsem ne mutlu bana!

Bizim uygarlığımı belki binlerce yıl sonra yaşayan insanlara da geçecek. Bizim attığımız temeller üzerine yenilerini koyacaklardır. Ah! Onlar da bizi hatırlayıp bıraktığımız kültür mirasları için teşekkür edebilseler!...

Muazzez İlmiye Çığ
Ludingirra'nın Yaşamöyküsü


_______________________

*Bu hikayenin yazıldığı tablet Sultantepe'de yapılan bir kazıda MÖ.8.yüzyılda yaşamış bir rahibin arşivinde bulundu. 1000 yıl sonra bu hikayenin devam ettiğini, edebi eser olarak okunduğunu görüyoruz.
Sultantepe Höyüğü, Şanlıurfa ili'nin Harran İlçesi, Kötüçay ile Kömürcü Dere arasında, Sultantepe Köyü'nün hemen yanında yer alan bir höyüktür. Tepenin tabanda çapı 550 metre olup Urfa Ovası'nın en büyük höyüğüdür. İskit ok uçları da çıkmıştır.


Anadolu’da Bozkır Kökenli Toplumlar: Kimmerler ve İskitler
syf:145 - PDF Sultantepe

Şanlıurfa’nın güneydoğusunda yer alan Sultantepe Höyüğünde, 1951-1953 yılları arasında Nuri Gökçe ve Seton Lloyd tarafından yapılan kazıların üst tabakalarında, Helenistik ve Roma kalıntılarına rastlanılmış; alt tabakalarda bulunan Asurca tabletler bu höyüğün Yeni Asur Krallığı (M.Ö. 8-7 yy.) döneminde büyük bir kütüphaneye sahip olduğunu göstermiştir. 

Bu kütüphanede, başta destanlar olmak üzere, (Enuma-eliş: I.Tablet (No.1), II. Tablet (No.2), IV. Tablet (No.3-8), VI. Tablet (No.9), VII. Tablet (No.10-11), Gılgameş: VII. Tablet (No.14), VIII. Tablet (No.15), Irra/ Nergal: I. Tablet (No16), II. Tablet (No.17-18) , Zu: II. Tablet (No. 19), III. Tablet  ( No. 23), çeşitli edebî metinler, medikal metinler, kurgusal tarihleme ile ilgili metinler, eponim listeleri, büyü ve kehânet metinleri, tanrılar adına düzenlenmiş ilâhî metinleri yer almaktadır.


Bu kütüphanenin içeriği göz önüne alındığında, Asurbanipal’in Nineve’deki kütüphanesi gibi bir kralî kütüphane olması muhtemeldir. 

Yeni Asur döneminde önemli bir kent olduğu anlaşılan Sultantepe Höyüğü, metinlerde “Huzirina” olarak adlandırılmaktadır.  Sultantepe’nin, Yeni Asurca tablet veren sınırlı sayıdaki höyüklerden biri olması itibariyle, hem çivi yazısı gelişimine hem de Anadolu arkeolojisi ve kültürüne katkısı yadsınamaz. 

Sultantepe Höyüğü kazılarında elde edilen tablet ve steller, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde ve Şanlıurfa Müzesinde teşhir edilmektedirNurgül YILDIRIM
Anadolu’da Bulunan Yeni Asurca Belgeler 
_____


Oseberg Kurganı - NorveçOseberg Dokuma parçası
Atların Kuyrukları Düğümlü

Oseberg Kurganı - Norveç

834 de üst düzeyde varlıklı 2 kadın ölür, biri 80 diğeri 50 yaşındadır. 

Yaşlı olanın, Viking destanı Ynglingatal'daki ve Norveç'in ilk kralının büyükannesi olan Kraliçe ASA olduğu söylenir. Oseberg adı yakınlardaki ilçeden alınmadır, çünkü tepenin adı ASA'nın Dağı'dır.

Kurgan 834 gösterse de , kemiklerdeki C14 araştırması 1220-1230 arasını gösterir, ki bulunan üç yüzük te aynı sonuçu verir.

Genç olanın Karadenizden geldiği ve köle olduğu varsayılır.

Bir gemi hazırlarlar. Mezar odası geminin arkasındadır.
İçini dokuma halılar ile döşerler. 
Kadınları yükseltilmiş yatağa yatırırlar.
Şahsi eşyaları olan ,giysi, ayakkabı ve taraklar dışında, mutfak, tarım ve gemi ekipmanları, çadırlar, yataklar, oyma hayvan başları, kızak ve at arabası da vardır.

Altı köpek ve iki inek dışında, (en önemlileri) 15 AT ile birlikte gömülmeleridir.

Ayrıca dokumalardaki ATLARIN KUYRUKLARI DÜĞÜMLÜDÜR.


Kazı çalışmaları İsveçli Arkeolog Gabriel Gustafson tarafından 1900'lü yıllarda yapılmıştır.

Gemi restore edilip 1926 yılında Oslo Üniversitesine konulmuştur.

Kurgan 834 ama 1230 tarihi verilir , acaba C14 doğru bir sonuç mudur? Yoksa 834 mü? Ya da İhtiyar olan gömüldükten sonra mı genç olan gömülmüştür, bilmiyorum....Gizemli

Sonuçta ne olursa olsun , onlar Vikinglerin ataları olan Türklerdendir.

Çünkü bu şekildeki "Ölü Gömme Adeti" ile "Ağaçlardaki At Başları" Türk Kültürüdür.

ASA - AS ise Türk boyudur ve Truva, Batı Anadolu ve Azerbaycan ile de iniltilidir.Kraliçe ASA ve oğlu Halfdan the Black
Yngling destanına göre, Agder Asa Haraldsdottir (? yakl 834 öldü) yarı-efsanevi, Norveçe hükmeden yaşlı Viking Kraliçesi, Agder Krallığından, Halfdan the Black'ın annesi, Harald Fairhair'in büyükannesi.

Agder kralı Harald Granraude'ın güzelliği ile tanınan kızı Asa'ya, Vestfold'taki Borre Kralı Gudrod'un ilk karısının ölümü üzerine evlilik teklif eder ama babası rededer, Gudrod Asa'nın babasını ve ağabeyini öldürür ve onu kaçırıp evlenir. Bir yıl sonra Halfdan the Black doğar . Bundan bir yıl sonrada Asa intikamını alır ve hizmetçisi kocasını öldürür. Borre krallığını üveyoğlu Olaf Geirstad-Alf'a bırakır ve oğlu ile Agder'e gelerek babasının krallığı yönetir. Asa yirmi yıl Agder'i yönetir ve tahtı oğluna bırakır. Oğlu da daha sonra baba tarafından olan ağabeyinden babasının krallığının yarısını talep eder. 

Halfdan the Black'teki "the Black" lakabı ona siyah saçlarından dolayı verilmiştir.
Oseberg dokuma parçasının çizimi
Ağaçlara asılan kurbanlar, At başları...

Gyor Tepe Türk Anıt Kompleksi - Kubarev'in kitabından


Oseberg "Buda"
üzerindeki Damgalar Türk Tamgalarıdır.

Oseberg Kurganı


Halfdan the Black kurganlarından biri
Halvdanshaugen - Hadeland Folkemuseum
Oseberg At Arabasından detay


Oseberg Gemi detay
OdinKaynaklar:

Hayvan kurbanları, 15 At, 6 köpek ve 2 inek ile ağaçlara asılan kurbanlar, At başları ve düğümlü At kuyruklarının olduğu dokuma için için: pdf

* kitap: Iron Age Myth and Materiality: An Archaeology of Scandinavia AD 400-1000- Lotte Hedeager - link

* birçok resim ile ayrıntı: link   /  link  /  link  /  link  /  link  /  link 

* link  /  link  /  link  /  link  /  link  /  link  /  link 

* farklı bölge buluntuları: link
İSKANDİNAV VE TÜRK / SCANDiNAViANS AND TURKS link

HEYERDAHL, ODİN, TÜRK link

ATLARDA KUYRUK BAĞLAMA linkPAZIRIK HALISINDAN DETAY - MÖ.4.yy - 3.yy
PAZIRIK BİR TÜRK HALISIDIR.


Kartaca-Tunus (MS.4.yy mozaiği)
Kuzey Afrika'da İskit ve hatta daha önceki dönemlerden Türk izleri görülür.
______________