31 Ocak 2022 Pazartesi

Turovalı Helene ve Türkçe Kökenli ‘Helene’

 

Turovalı Helene ve Türkçe Kökenli ‘Helene’

Helene of Troy and the Turkish Etymology of ‘Helene’

Semra BAYRAKTAR

Özet:

5500 yıllık bir tarihi olan Turova, Anadolu’nun en çok tanınmış antik kentlerinden biridir. İlyada ile Odysseia destanlarının dünya çapında okunmasıyla öne çıkan Turova antik kenti ne yazık ki bir Grek kenti olarak tanınır. Oysa eski kazı başkanı Prof. Manfred Korfmann’ın da dediği gibi Turovalılar Grek kökenli değildi. Evet, Anadolu’nun yerlisiydiler ve doğudan gelmişlerdi.  MÖ 8.yy’da yaşadığı düşünülen ozan Homer’in anlatıları MÖ 6.yy’da yazıya geçirilir. MÖ.8.yy ila 6.yy Anadolu’sunda yerleşik Kimmer ve Saka/İskit Türkleri bulunmaktadır.  Böylece ‘İlyada Dönemi’ olarak da kabul edilen bu 200 yüzyıllık dönemin Anadolusunda Türkçe konuşuluyordu diyebiliriz. Bu durumda karşımıza şu sorular çıkmaktadır; Bugün Batılılarca özel ad olarak kullanılan ‘Helene/Elene/Eleni’ Türkçe miydi? Yunanlılar ne zaman ulus adı olarak kabul ettikleri ‘Hellenler’i kullanmaya başlamıştı? Genellikle ‘Turovalı Helen’ olarak anılan Helene gerçekten de kaçırılmış mıydı? Turova Savaşı 10 yıl mı sürmüştü? İlyada’da Türkçe kökenli başka adlar da var mıydı? Bu çalışmayla bu sorulara yanıt arayacağız.


Bu sunumum Ön Türk Akademisi Youtube Kanalında ( link, 7 Ocak 2022 )


Birbirlerine doğru yürüyüp yakınlaşınca,
Çıktı tanrı yüzlü Aleksandros Troyalıların en önüne,
Omuzlarında bir pars derisi, kıvrık yayı, kılıcı,
Ucu tunçtan iki kargısını sallayarak,
Zorlu savaşta çağırdı karşısına, cenge,
Argosluların en yiğitlerini.
İlyada 3:15

Görsel... mi?
Pars (Aleksander) mı? Sanki onu tarif ediyor... 😉
Pazırık no.5, Duvar Keçesi, Hermitage Müzesi / St. Petersburg:


Okumak için link


Evet, İlyada'da Türkler ve Türkçe var,

Odyssey destanı ise birebir Dede Korkut hikayelerinden oluşturulmuştur.

SB


Türkçe Okunan Kıbrıs Hece Yazısı

Mehmet Turgay Kürüm'den;


Fenike hakimiyetindeki Demir Çağı Kıbrıs'ında ortaya çıkan,

600 sene Kıbrıs'ta yaygın olarak kullanılan,

Kıbrıs yerel halkının dilinin (Eteocypriot) yazısı olan, 

Kıbrıs Hece yazısı (Cypriot Syllabic) ile yazılmış, 

5 yazıtı, Orhun ve Yenisey yazıtlarının sembol ve ses değerlerini kullanarak yaptığım, Türkçe  okuma önerilerimi,

Üç ayrı bilimsel sempozyumda sunmuş idim.

4 yazıt okumamı; bilgi, eleştiri ve önerilerini almak için,

Türkolog Profesör  Osman Fikri Sertkaya   hocama gönderdim. 

Hocamızın eleştirileri ve önerileri,  benim için çok önemli idi.

Kendisinin verdiği cevabı, iznini alarak sizler ile paylaşmak istedim.

Kıbrıs tarihinde yeni bir sayfa açılması için; Tarih, Türkoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Halkbilim konusunda çalışan değerli

Akademisyen ve araştırmacılara büyük görevler düşmektedir.Uluk Ogur

Andakatung - Anda Katun

Ketişib Bak Ödti Ödrek

Gökçe Peler hocanın yerine programa Doç. Zeki Akçam katılmıştır.
Linear A, Eteocretan ve Eteocypriot'da Türkçe


Linear A Grekçe Değildir

 


Linear A Grekçe/Hellence olmadığı gibi Hint-Avrupa da değildir.


Linear-A (MÖ 18.yy) Hellence değil de, Anadolu dilleriyle aynı ise ki Hititler (siyasi hayatı MÖ 17.yy'da başlar) henüz yoktur, Pelasgların dili olabilir. Çünkü Ege'nin her iki tarafında yerli konumundadırlar. Demek ki Pelasgların yazısı vardı (Ayrıca bnz. Lemnos Yazıtı). Bu aynı zamanda Etrüsklerin de Pelasglar olması ve yazıyı da götürdüklerini gösterir. Yani Etrüskler abeceyi Greklerden almamış, kendi abecelerini geliştirmişlerdir.

Makedonyalı Kral Philip ve oğlu İskender olmasaydı "Hellen Uygarlığı"nı bırak "bir bütün Grek ulusu" olmayacaktı, onun krallığı altında birleştiler. 2000 yıl sonra da Osmanlı'yı parçalamak için "Hellen" aşıkları türedi ve tekrar başkaları tarafından "Hellenes" olma yolları döşendi... Oysa her iki dönemde de - İskender öncesi Persler (ordusunda Türk boyları var) dönemi ile Osmanlı döneminde - "Grekler"e hiçbir şekilde kültürel, dilsel, geleneksek baskı uygulanmamış ve serbest bırakılmışlardı. Yani "Hellen mucizesi" hiçbir zaman kendileri tarafından doğurulmamıştı.

SB

Soru: 
Firudin Ağasıoğlu'nun "Tanrı Elçisi İbrahim" kitabında geçen ve  İbrahim'in atalarından gösterilen PELEG ve ARGU adları, Grek kaynaklarına PELASG ve ARGOS olarak geçmiş olma ihtimali nedir?..."Çift Ağızlı Balta" gerçekte "Yüce Tanrı"nın sembolüdür.
Nasıl mı?

(Bu karşılaştırma Hatti-Turan'a aittir)

Linear A (solda) , Girit hiyeroglif (ortada) ile Göktürk abecesi AG < Sumerlerde A : Yüce Tanrı 'AN'ın sembolüVerilere göre, Zeus'a atfedilen "Çift Taraflı Balta" ne demek?..
Gerçekte, Yüce Tanrı anlamında olan tamga, çift taraflı balta betimlemesine dönüşmüş...

Tutturmuşlar "Çift taraflı/ağızlı balta" da "balta" diye... ;)
SB


Prof.Dr. Halil Demircioğlu'nun makalesinden

Peki Linear B?
Yazıtlarda Grekçe olmayan sözcükler var...
ilgili:

Etrüsk Vazosunda Toktamış (Toxamis)

 


Ok atan Kimer (Kimerios) ile Toktamış (Toxsamis)

François vazosundan detay - MÖ 570/560

1844 de Chiusi'nin kuzeyindeki bir Etrüsk mezarından çıkarıldı ve bulanın adı verildi. Florence Arkeoloji müzesinde


Toktamış (Tokhtamysh);

Etymology and origin is Turkish, still in use as male name.

Kimmerian (Cimmerian)/Scythian-Turks on François vase, 570/560 BC

Toxamis is Turkish and not "nonsense" or "in other language" as "A.Mayor" claim!

What kind of scholar do you wanna be ; Honest or Dishonest!

Do not underestimate Turkish or Turkish History!

Only Turks use this name "Toxamis" i.e. "Toktamış".Bu vazoda "Kalydonian Yabandomuzu Avı" mitolojisi anlatılıyor, özetlersek;

Kalydon kralı Oineus hasat bayramında Artemis'i unutur, tanrıça kızar ve devasa bir yabandomuzu salar kente. Kralın oğlu Meleagros komşu kentlerden yardım alarak avlanmaya çıkar. Bu ava Akhilleus'un babası Peleus, Büyük Ayaz'ın babası Salamisli Telamon, Turovalı Helene'nin ikiz ağabeyleri, Helene'yi çocukken kaçıran Atina kralı Aigeus'un oğlu Theseus, Argonot Yason ve Erpata (Amazon) Atalanta gibi birçok karakter katılır ki Kimmerler de oradadır. Kentaurlar olarak anlatılır mitolojide. Bu ava katılan Theuseus'un arkadaşı Peirithoos'la Kentaurlar arasında tartışma çıkar. Peirithoos'un düğününde Kentaurlar eşini kaçırmaya çalışırlar, kavga çıkar ve Kentaurlar bölgeden kovulurlar, bu savaşa "Centaurmachy" derler... Ancak kovulanlar Kimmer Türkleridir.

Bütün mitler birbirleriyle bağlantılıdır.

Akhilleus, Büyük Ayaz ve Aigeusoğlu Thesesus'un oğulları Turova Savaşı'na katılanlardandır. Aigeus ölünce Theseus başa geçecekken Sparta Kralı Tündar'ın (Tyndareus) kızı Helene'yi kaçırır. Dioskurlar olarak da anılan ikiz ağabeyleri kızkardeşleri Helene'yi kurtararak baba evine geri getirir. Bu arada Theseus'un annesi Aithre de Helene'ye yardımcı (köle) olsun diye getirilmiştir. Arkasından da Dioskurlar Atina krallığına Menestheus'u getirirler. Theseus ise kaçarak Skyros kralı Lykomedes'in yanına sığınır, ancak o da onu öldürür. Skyros kralı Lykomedes ise Turova Savaşı'nın çanları çalarken Akhilleus saklayan, o ve kızından torun (Neoptolemos) sahibi olan kraldır. Ancak Theseus bir "kahraman" olarak anılır, oysa Helene'yi asıl kaçıran Pars (Paris) değil Theseus'tur! Kral Menestheus da İlyada'da Akha ordusunda gösterilir!


Semra Bayraktar (SB)

Bayan Yürek-Kazakistan Türk Kaya Resmi, Bronz Çağı ve Kimmer Toktamış
Stil aynı.Ön Asya Dünyasından İlk Türkler: Kimmerler ve İskitler
Prof.Dr. Taner Tarhan / Türkler Cilt 1
"Türkler MS 11.yy'dan sonra Ege havzasına geldi" safsatası kesin ve net bitmiştir!