Translate

13 Eylül 2014 Cumartesi

KÜÇÜK ASYA VE GREK/TÜRK YAZISI

Grek alfabesinin Arkaik dönemdeki hali, 
Türk Runik yazısı da denen Türk oyma yazısındaki 
sembollerle örtüşür. 


Akademisyenler Grek alfabesinin önce fenike alfabesinden etkilenerek , archaic - ancient- grek alfabesine sonra da bildiğimiz grek alfabesine dönüştüğünü söylerler. Sonrada Fenikelilerin alfabeyi kendiliklerinden icat ettiğini savunurlar. Oysa Fenike alfabesi de Türk runik alfabesinden esinlenmiştir. Grek alfabesini Fenikeye bağlamaktan daha mantıklı olan İskitlere bağlamaktır. 

İskitler de pekçok kadim Türk devletinde olduğu gibi bir kabilenin iteati altındaki kabileler konfederasyonudur. Türk Etnik ve kültürel yapısından gelen royal (Asil- kraliyet - yönetici) İskit kabilesinin yazısından etkilenerek (Grek diline uydurularak) önce Archaic Grekçe ve sonrada bildiğimiz Grek yazısı geliştirilmiştir. 

Ekteki linkte Arkaik Greek denen ve çeşitli lokasyonlarda bulunan yazıların alfabeleri mevcut pekçok sembol birebir Türk oyma yazısının sembolü ile aynen örtüşür. 

Bir kısmı da Türk tamgalarının deforme edilmiş halidir.

Arkaik Grek yazıtlarında da Türk oyma yazısındaki gibi kelime ayracı üst üste 2 ve daha fazla nokta klasik Grekte bu yoktur.

Orhun Yenisey: link   /   link  


Alman Çeşmesi - İstanbul


Got kabilesi ,Deutsch'lar pagan iken Kırım'da komşuları 
Hun Türklerinden öğrendikleri oyma yazıyı , 
Atilla'nın önünden Tuna'nın batısına kaçarak
 Deutschland'ı kurduklarında, Hıristiyan olduklarında 
Latin harflerine geçseler de 
kelime ayracı iki noktayı 
1901 yılında bile kullanmaya devam etmişler.


M. Turgay Kürüm'ün açıklamasıdır
diğer makalesi "Avrasya'da Runik Yazı" Türkler Cilt 3'te

Charles Fellows - Asia Minor


THE TURANİAN race is one of the oldes in the world and appears to have migrated at the same time as the Hamitic ; it might even be possible to restore the chief features of an epoch, when the sons of Turan and of Cush alone occupied the greater part of EUROPE and ASİA, whilst the Semites and the Arians had not yet left the regions which were the cradle of our species.  (page 63)


F.Lenormant
Comprising the history of the Israelites, Egyptians, 
Assyrians, and Babylonians 
...


The wonderfull system of writing, called from the shape of the characters, cuneiform , or wedge-shaped was invented by the orginal Turanian inhabitants of Babylonia 
....page 16


It is generally supposed that Babylonia was peopled in early times by Turanian tribes (tribes allied to the Turks and Tatars) and that these were conquered and dispossessed by the Semites

....page 34


ANCIENT HISTORY FROM THE MONUMENTS 
 THE HISTORY OF BABYLONIA 
by GEORGE SMITH - BRITISH MUSEUM

***