10 Haziran 2014 Salı

İSKİT/SAKA TÜRKLERİ / KAZAKİSTAN - SCYTHIAN/SAKA TURKS
İSKİT SAKA TÜRKLERİ
BEREL KURGANI / KAZAKİSTAN

Saka-Scythian artifacts from Kazakhstan-Berel Kurgan

Of the 24 Berel kurgans investigated so far, Dr. Samashev said in an interview, the two he started with were among the largest. The mounds, about 100 feet in diameter, rise about 10 to 15 feet above the surrounding surface. The pit itself is about 13 feet deep and lined with logs. At the base of Kurgan 11, he said, the arrangement of huge stones let the cold air in but not out. 


This and other physical aspects of the pits created permafrost, which preserved much of the organic matter in the graves — though looting long ago disturbed permafrost conditions. Still, enough survived of bones, hair, nails and some flesh to tell that some of the bodies had tattoos and had been embalmed. Hair of the buried men had been cut short and covered with wigs. 

The Kazakh conservator of the artifacts, Altynbekov Krym, said that remains in several kurgans were a challenge. “Everything was jumbled together, getting moldy almost immediately,” he said, and that it “took six years experimenting to create a new methodology to clean and preserve the material.” 

Dr. Samashev said that his international crew, which is limited by climate to summer work, had excavated at least one kurgan a year. Several were burials of lesser figures. These were usually only a man and one horse. Kurgan 11 had a man who apparently met a violent death in his 30s; a woman who died later; and 13 horses, dressed in formal regalia before they were sacrificed. 

So many horses, found in a separate section of the pit, affirmed the man’s lofty social status. Their leather saddles with embroidered cloth survived, as well as bridle and other tack decorated with plaques of real and mythical animals — like griffins, which had the body of a tiger or lion with wings and the head of a bird. 

The Scythians and Saka's are the Turks
THE TURKS ; WHO ARE THEY?


Left: found in Scotland 200 c BC
Right: found in Kazakhstan Turks 500 c BCKnot on horsetail Turkish CultureİSKİTLERDEN TÜRKLERE AT KÜLTÜRÜ VE KIMIZ
HORSE CULTURE AND KOUMOS/HORSEMILK FROM SCYTHIANS TO THE TURKS


ATLARDA KUYRUK BAĞLAMA
KNOT ON HORSETAILSESKİ TÜRK KÜLTÜRÜNDE AT
HORSE  IN OLD TURKISH CULTURE

Burial with horses is a Turkish Culture / Kurgan-Korugan or in European language TumulusHUN HÜKÜMDAR KURGANI VE TÜRBESİ - ÇİN


HUN SANATIGORDION , KIMMERIANS and HORSE BURIALS


ETRUSCAN, CHARİOT AND HORSES in the TOMBS

DATA ON HORSE BURIALS ARE MORE SCANTY , 
BECAUSE THEIR REMAINS WERE NOT ALWAYS COLLECTED. AND SOMETIMES 
WERE NOT EVEN MENTIONED 
IN THE RECORD OF EXCAVATIONS....!!!

A fragment of a horse mask in the form of a mountain goat horns made of wood and covered with leather and gold


Turkish Saka Petroglyphs - on the border of Pakistan3000 yaşında  - Tarım Basın'da bulundu

Pants are invented by the horse people the Turks
the oldest pants on the world is discovered in Tarim Basin
Tarih boyunca Türkler ata binen hatta hayatı at üzerinde geçiren insanlardı. Onlar için çalılara, taşlara, soğuğa ve uzun at yolculuklarına dayanıklı giysiler gerekliydi. Türkler de, Araplar ve Çinlilerde olduğu gibi ata entari ile binemezlerdi. Bu nedenle, ata binmede karşılaşabilecekleri sürtünme ve bacaklarda yara açılması gibi tehlikelerden korunmak için kalın pantolon ve çizme giymek zorunda kalmışlardır. Uzun at yolculuklarına çıkacak olan kişiler özellikle deri pantolonlar kullanmışlardır (Ögel, 1991)

Türklerin üzerine kaftan giymelerinden dolayı pantolonlar pek çok kaynakta iç giyim olarak ele alınmıştır (Ögel, 1978). 


M.Ö. 1. yüzyıl başlarında Rusya’da Baykal gölü kıyısında Urga’da ve Noyun Ulu’da Hunlara ait elde edilen buluntularda insan başlıkları ve pantolonlar bulunmuştur. M.S. II. ve IV. yüzyılda ilk Hun Türklerine ait kadın ve erkek mumyalarının üzerinde ipek kumaşlar ve deri pantolonlar bulunmuştur (Ögel, 1978). 


Kaşgarlı Mahmut tarafından 11. yüzyılda yazılan Divan-ı lügat-it Türk adlı eser 8. yüzyıldan kalma Göktürk yazıtları, eski Uygur duvar resimleri ve Macar II. Rasonyi’nin “Tarihte Türklük” adlı eseri pantolon, çizme, cepken, yelek, kemer, üç etek, ceket ve gömlek gibi giyim eşyalarının ilk kez Türkler tarafından giyildiğini ve Orta Asya’dan dünyaya yayıldığını göstermektedir (Gülensoy, 2001). 


Şalvar ve pantolon “savaşçı kavimler”de kişilerin ata binmek için geliştirdikleri bir giysi çeşidi olarak “Hunlar” tarafından bulunmuştur (Ögel, 1991). Rahat ata binmek için Bizans, Roma ve Çinliler entari giyerlerken, Türkler “üm” adını verdikleri günümüzde süvarilerin kullandığı, paçaları dar, üstü biraz daha geniş olan pantolonu kullanmışlardır (Zık, 2002). 


Çin’de atlı birliklerin kurulmaya başlanması ile pantolon giyme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Türklerin komşusu olan Moğollarda pantolon giyilmiştir (Ayhan 2002). 


Uygurlar da binek tipi şalvar giyerlerdi . At üzerinde uzun bir yolculuğa çıkmak isteyen Kazaklar “şalbar” dedikleri geniş bir seyahat pantolonu giyerlerdi. Kazakların giydikleri pantolonları kaftanların bütün eteklerini içine alacak kadar geniştir. Bu pantolonlar yumuşak deriden yapılmış ve sarıya boyanmıştır. Zengin kesimde bu deri pantolonlar örgülerle dış yüzeyden süslenmiştir. Ziraatçi olan Tarancı Türkleri de ketenden yapılmış ince ve geniş şalvarlar giyerlerdi. Demir çağına ait Türk mezarlarındaki bulgularda daha çok “paçaları dar” pantolonlara rastlanmıştır. Bu pantolonlarda ayrıca “paça bağları” da görülmüştür. Orhun kurganlarından çıkan pantolon örnekleri bilinmektedir. (Ayhan, 2000).


Hunlardan sonra Göktürklerde elbisenin altına pantolon giymişlerdir. Pantolonlar kürklerle süslüdür. Türk tarihinde toplumsal yaşam ve özellikle çeşitli dönem giyimleriyle ilgili bilgiye çok az rastlanmaktadır. 


Orta Asya step ulusu olarak Türklerin Batı dünyasına taşıyıp benimsettikleri pantolon adını alan altlıklar yalnız Türk giyim tarihi açısından değil, dünya giyim tarihi açısından da olağanüstü öneme sahiptir. 


Giyim tarihi ve kültürü ile ilgili tüm yayınlarda klişe bir ifade şeklinde pantolonun 4. yüzyılda Doğu’dan gelen “Barbarlar” tarafından Avrupa’ya yayıldığı ifadesi yer almaktadır. 


Topçuoğlu’nun da belirttiği gibi “işlevsel, akılcı ve ergonomik bir giysi olan (at binmek için özellikle) pantolon ya da şalvar giyen kavimlerin “barbar” olarak nitelendirilmesi akılcılığı ilke edinen Avrupa modernleşmesinin çelişkilerinden biridir.!


Fatma Ayan

Sanat ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ ,Sayı: 37 Temmuz – Ağustos 2013


Amazon - vase 470 c BCAmazons are realeted with the Scythian and Cimmerian Turks
they were called Oerpata / Oirpata Er=Man - Pata=Killer
is Turkish of etymology


Parthian Turk

Scythian Turks with pants

Scythian Turk in pants , Elen boy and Gods

The Pazyryk carpet is named for the Siberian valley in which it was found, in 1949, near Russia's borders with Mongolia, Kazakhstan, and China. It is the oldest known knotted carpet, preserved in a Scythe Turks tomb (kurgan) from the 4th -3th century B.C...
Horseman's in Pazyryk carpet with trousers. Pazyryk carpet horseman's with pants
Kazakhstan  / Turkish Tribe
______!______