14 Haziran 2014 Cumartesi

TÜRKLERİN İZİNDEN - GÜNEY SİBİRYA


FOTO: HAKASYAKendilerine bir sığınak arayan Sabir’ler Altay-Ural dağlan arasındaki düzlükte yaşayan Ogur-TürMerini batıya atıyorlar, önce Ural dağlarının güney-batı tarafında Tobol ve İşim ırmakları çevresinde yerleşiyorlar. Orada eskiden oturmakta olan Onogur'ları ve Ural’ın doğu bölgesindeki Macarlan yurtlarından çıkarıyorlar. Teşkilâtlı ve yüksek savaş tekniği ile mücehhez Sabir’ler, kendilerinden daha iptidaî seviyede olan kavimler üzerinde büyük tesir icra etmiştir. 

Bu gün bile Vogul, Ostyak kahramanlık destanlarında ve Altayh Türk oymakları destanlarında ve bir çok yer adlarında hatıraları canlanır.  Hattâ XIII. yüzyıldan tanıdığımız Sibir, sonra Sibirya adı da Sabir Türklerinden kalmıştır.  Bu söz önce küçük bir sahadaki Sabir yurdunu göstermişken daha sonra bütün Kuzey Asyaya şamil olmuştur.

HUNLARIN EN YAKIN HALEFLERİ:
T'O-PA’LAR, SABİRLER, AVAR’LAR
TARİHTE TÜRKLER - LASZLO RASONYİPETROGLİF VE YAZIT İÇİN : 


SV Kiselev Güney Sibirya'nın eski tarih.
/ / MIA sayı 9 . Leningrad 1949 TAŞTAKİ TÜRKLER - HAKASYA
TÜRK PETROGLİFLERİ HAKASYAGÖBEKLİTEPE HAKASYA

 :)