22 Haziran 2014 Pazar

ESERLERE NEDEN 'TÜRK' DENMİYOR? TÜRKLERİN İZİNDEN


Rider with Raised Arm - 11th century

"Turkish Rider, not raised arm but bowl and arrow was in his hand, because he his in Partian Shot Style. Parthians=Scythians=The Turks

And the Horse is with "HorseHairs" decorated, which a Turkish Culture is. 

"Tul At" ; 
Prepared to ride the horse in war, the warriors declares themselves to die by cutting of the tail. Sometimes they cut mane instead the tail, because it's hurts by cutting the tail."Ask yourself :
"Why "the western" scholars and museums, are not calling the artifacts, that belongs to the Turks "TURK" ?


SB.

State Hermitage Museum, St.Petersburg 
‘Expedition Silk Road: Treasures from the Hermitage’ is at the Hermitage Amsterdam 
from 1 March–5 September 2014

TAŞNİNE "Polovtsian Baba" - 12th century
Kuman - Turkish Root
Turkish Culture

Mask for a Horse's Head - 5th-4th century B.C. 
depicting a goat's head and a bird 

Turkish Culture


Ram - 8th century
Turkish CultureHeads of Demons Battling a Rider - 8th-9th century
State Hermitage Museum, St.Petersburg
Uighur Donors - 9th-10th century
Uighurs=The Turks

State Hermitage Museum, St.Petersburg
TAŞBABA / TURKISH CULTUREJar with Phoenix - 1st c BC - 1st c CE

State Hermitage Museum, St.Petersburg...............Türklerin Gizli Tarihi
Bahtiyar Tuncay, Yunus Oğuz.

" Türk'ün Gizli Tarihi " aslında gizli tarih değil, kasten ve özel maksatla gizletilmiş tarihtir. Ört - bas edilmiş ve sahteleştirilmiş tarihtir. Yüz yıllar boyunca sahteleştirilmiş tarih bataklığında gerçeği aramaya çıkmak büyük cesarettir. Bu yol yıllarca zaman isteyen çok çetin bir yoldur. En çetini ise, çetin yola çıkmak, çetin yolun yolcusu olmaktır!

" Türk'ün Gizli Tarihi" gerçeğin araştırılmasıdır, tarihin sahteleştirilmesine karşı, adaletsizliğe karşı, haksızlığa karşı, haklı isyandır! Türk'ün gerçek tarihini yüze çıkarmak için daha çok iş yapılmalıdır. Sahte tarihçiliğe karşı çıkmanın zamanıdır. Tarihine sahip çıkan halk ise yenilmezdir.

-Prof. Yakup Mahmudov-
(Tanıtım Bülteninden).
ORTA ASYA TÜRK HİKÂYE VE DESTANLARINDA TÜRK HALKLARININ ETNİK GELİŞİM AŞAMALARININ İZLERİ VE TÜRKLERİN İLK ATA YURDU MESELESİ
Yrd. Doç. Dr. Osman Çataloluk
Özet

Azerbaycan ve Türkiye Türkleri aynı genetik bağa sahip olmalarının yanında Azerbaycan, Türkiye ve Urmiye Gölü üçgeni içinde yer alan Türk Kurganlarının tarihlerinin M. Ö. 5-6 binlere giderken Orta Asya Kurganlarının tarihleri M. Ö. 2000’lerden öteye gitmemesi yerleşim eskiliği bakımından Anadolu’yu Orta Asya’nın önüne koymaktadır.

Ayrıca Anadolu’nun tam ortasında yer alan Çatalhöyük genetik sonuçlarıyla içerik bakımından % 40’ının protoTürk olduğunu haykırmaktadır. Bu ProtoTürklerin kesin bir biçimde Orta Asya’da değil önce Anadolu’da yerleştiklerini ispatlar. Son olarak Türk mitolojisi ve destanları Mitanni, Asur, Rus, Lulu, ve Maday ülke komşuluklarından bahsetmektedir, eğer Türkler denildiği gibi Orta Asya’dan çıkmadılarsa nasıl oluyor da bu milletlerin komşuluğu bu destanlara yerleşiyor? Bunun da araştırılması gerekir.

Azeri ve Anadolu Türkmen genetiğinin köken olarak aynı oluşu yanında Anadolu, Azerbaycan ve Urmiye gölü üçgeni içinde yer alan Kurgan mezarlarının M. Ö. 4000-5000’lere giden tarihine karşılık Orta Asya ve Altaylarda M. Ö. 2000’lerden öteye gitmeyen kurganların tarihi seyir bakımından Anadolunun daha önce olduğunu net olarak ispatlamaktadır. Ayrıca Anadolu’nun tam merkezinde yerleşen Çatalhöyüğün de genetik olarak % 40 oranında Türk kökenli çıkması ve buranın M. Ö. 7000’lere ulaşan tarihi kesinlikle Anadolu’yu ilk yerleşim yeri olarak göstermektedir.

* Bu makale Bahtiyar Tuncay’ın aynı adlı çalışmasından ve Osman Çataloluk’un ekleme ve çevirileriyle hazırlanmıştır.


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Uluslararası Hakemli E- Dergi.
Cilt 1, Sayı 2 (2014) - PDF

........


SERGİDEKİ DİĞER BULUNTULAR
 ‘Expedition Silk Road: Treasures from the Hermitage’ is at the 
from 1 March–5 September 2014
 Dinar - c 91-231
State Hermitage Museum, St.Petersburg


Ananda, Pupil of Buddha - 8th-9th century
State Hermitage Museum, St.Petersburg


Head of a Brahmin - 6th-early 7th c
State Hermitage Museum, St.PetersburgEleven faced Bodhisattva Avalokiteshvara - 12th-13th century
State Hermitage Museum, St.PetersburgPilgrim - 9th century
State Hermitage Museum, St.Petersburg