26 Haziran 2014 Perşembe

DÜNYA VE TÜRKLER

-TÜRK CUMHURİYETLERİ-

1) TÜRKİYE CUMHURİYETİ; (Anadolu Türkleri-Oğuzlar)
Nüfus: 72.000.000
Başkent: Ankara

2) AZERBAYCAN CUMHURİYETİ; (Azerbaycan Türkleri)
Nüfus: Ülke dahili 9.000.000 Ümumi 60.000.000
Başkent: Bakü

3) KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ; (Kazak Türkleri)
Nüfus: 17.400.000
Başkent: Astana

4) TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİ; (Türkmenler)
Nüfus: 6.000.000
Başkent: Aşkabat

5) ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ; (Özbekler/Uzbekler)
Nüfus: 31.000.000
Başkent: Taşkent

6) KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ; (Kırgızlar)
Nüfus: 6.200.000
Başkent: Bişkek

7) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ; (Oğuzlar)
Nüfus: 300.000
Başkent: Lefkoşe-ÖZERK TÜRK CUMHURİYETLERİ-

1) ALTAY CUMHURİYETİ; (Altay Türkleri)
Nüfus: 300.000
Başkent: Gorno-altaysk

2) BAŞKORTİSTAN; (Başkırlar)
Nüfus: 5.300.000
Başkent: Ufa

3) KABARDEY-BALKARYA CUMHURİYETİ; (Balkarlar)
Nüfus: 1.200.000
Başkent: Nalçik

4) ÇUVAŞİSTAN CUMHURİYETİ; (Çuvaşlar)
Nüfus: 1.800.000
Başkent: Şupaşkar

5) DAĞISTAN CUMHURİYETİ; 
Nüfus: 3.500.000
Başkent: Mahaçkala

6) DOĞU TÜRKİSTAN; (Uygur Türkleri-Türkmenler)
Nüfus: 30.000.000
Başkent: Urumçi

7) GAGAVUZYA; (Gök-Oğuzlar)
Nüfus: 200.000
Başkent: Komrat

8 ) HAKASYA; (Hakaslar)
Nüfus: 600.000
Başkent: Abakan

9) KARAÇAY- ÇERKES CUMHURİYETİ; (Karaçaylar-Çerkesler)
Nüfus: 700.000
Başkent: Çerkessk

10) KARAKALPAKİSTAN; (Karakalpaklar)
Nüfus: 1.400.000
Başkent: Nukus

11 ) NAHCİVAN AZERBAYCAN'A BAĞLI; (Azerbaycan Türkü)
Nüfus:500.000
Başkent: Nahcıvan

12) TATARİSTAN; (Tatarlar)
Nüfus: 4.500.000
Başkent: Kazan

13) TUVA CUMHURİYETİ; (Tuva Türkleri)
Nüfus: 388.000
Başkent: Kısıl

14) YAKUTİSTAN; (Sibirler-Yakut Türkleri)
Nüfus: 1.200.000
Başkent: YakutskDÜNYA’DAKİ TÜRK TOPLULUKLARI ;

1) GÜNEY AZERBAYCAN TÜRKLERİ ; Azerbaycan Cumhuriyeti ‘nin güneyinde İran tarafından işgal edilmiş bölgede yaşayan Azer Türkleri. Tebriz İli başta olmak üzere 30.000.000 nüfusuyla en büyük Azer Türk Topluluğunu oluşturan Türk Toplumu.

2) KAŞKAYLAR; İran’da varlığını sürdüren Türk Topluluğu. İran’da 2.500.000 Kaşkay Türkü yaşamaktadır.

3) NOGAYLAR; Rusya Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti, Romanya ve Türk Cumhuriyetlerin’de yaşamaktadırlar. Toplam nüfusları 400.000 civarındadır.

4 ) AHISKA TÜRKLERİ; Türkiye dışında, Rusya, Türk Cumhuriyetleri,Azerbaycan Avrupa ve Abd’de yaklaşık 500.000 civarında nüfusu olan Türk Topluluğu.

5) BALKAN TÜRKLERİ; Yunanistan, Bulgaristan ve eski Yugoslav devletlerinde yaşayan Türkler. Nüfusları 1.000.000 civarındadır.

6) IRAK TÜRKMENLERİ; Irak’ta Musul-Kerkük başta olmak üzere varlığını sürdüren 3.500.000 civarında nüfusu olan Türklerdir.

7 ) KARAY TÜRKLERİ(KARAİMLER); Dini inanış olarak Museviliği seçen TürkTopluluğu. Bugün başta Rusya ve İsrail olmak üzere dünyada 100.000 civarında Karay Türk’ü bulunmaktadır.
8 ) KIRIMÇAKLAR; Bir başka Yahudi Türk boyu. Karaimler ile akraba olup özellikle Kırım’da yaşamaktadırlar. Günümüzde sayıları 10.000 civarındadır.

9) KAMUK TÜRKLERİ; Rusya-Kafkasya-Dağıstan’da yaşayan Kıpçak Türkleridir. Nüfusları 500.000 civarındadır.

10) SALARLAR; Çin’de varlığını sürdüren ve sayıları 200.000 civarında olan Türk topluluğu.

11) DOLGANLAR; Rusya’nın en kuzeyinde yaşayan ve Sibir Türkleri ile akraba olan sayıları 10.000′i bulan Türk Topluluğu.

12) ŞORLAR; Sibirya’da yaşayan ve günümüzde nüfusları 20.000 civarında olan Türk Topluluğu.

13) SURİYE TÜRKLERİ; Günümüzde sayıları 1.500.000′i bulan Oğuz Türkmenleridir.

14) YUGURLAR; Çin’de yaşayan ve sayıları 20.000 civarında olan Türk Topluluğu.

15) TEREKEMELER; Günümüzde çoğunluğu Rusya’da yaşayan ve sayıları 1.000.000 civarında olan Kıpçak ve Oğuz Türkleri…

16) HALAÇLAR(KALAÇ); İran-Afganistan’da yaşayan ve sayıları 200.000′i bulan Türk Topluluğu.

17) NAYMANLAR; Moğolistan, Kazakistan, Türkiye ve Rusya’da yaşayan ve sayıları 3.000.000′u bulan topluluk.

18) AVRUPA TÜRKLERİ; Almanya,Belçika,Hollanda başta olmak üzere Avrupa’da yaşayan kandaşlarımızdır. Nüfusları 9.000.000 civarındadır.Bu saydıklarımız dışında populasyonları çok fazla olmasa da kendi gelenek ve göreneklerini sürdüren dünyada birçok Türk topluluğu vardır.

Genelde eski Sovyet Coğrafyasında yaşayan bu Türk Toplulukların birkaçının isimleri aşağıdaki gibidir;

Tofalar, 
Yaka Türkmenleri, 
Afganistan Türkmenleri,
İlu Türkleri,
Aynallu Türkleri, 
Aymaklar, 
Hamseler, 
Stravopol Türkmenleri,
Tteleütler, 
Çulimler, 
Barabalar, 
Öngütler,
Kkızıllar, 
Hoşballar,
Biltirler, 
Kamasinler, 
Çulımlar…v.s sayılabilir…


Bugün bütün dünyada yaşayan Türk nüfusu yaklaşık 350.000.000′u bulmaktadır ki bu da Çinliler ve Hintler’den sonra Türk Milleti’ni dünyanın en kalabalık 3. Milleti yapmaktadır.


Nüfus sıralamasında ilk 5 ülke

Çin Halk Cumhuriyeti :.............1.359.250.000 (2013)
Hindistan :................................1.232.320.000 (2013)
Amerika Birleşik Devletleri : .....316.418.000 (2013)
Endonezya :................................237.641.326 (2010)
Brezilya : ...................................193.946.886 (2012)


Bu sayılara asimile olmuş Türkler dahil değildir!

Türk Oğuz Beyleri, işitin! 
Üstte gök çökmedikçe, altta yer denizi delinmedikçe, 
ilini töreni kim bozabilir?

Ey Türk ulusu! Kendine dön. 

Bilge Kağan yazıtından