24 Haziran 2014 Salı

Türk Dili Ve Kültürü Açısından Baburname’de AvcılıkBu makalede, Türk edebiyatında hatırat türünün ilk örneği olan Baburname’de (Vekayî) bahsi geçen avcılıkla ilgili unsurlar ve bu unsurların Türk kültürü açısından önemi belirtilerek Babur’un hâtıratına kaydettiği avcılığa dair her bilgi, orijinal metin parçalarının transkripsiyonları da verilmek suretiyle gösterilmiş; ayrıca Babur’un eserinde kullandığı avcılık terminolojisi ile eserde detaylı bir şekilde tasvir edilen avlar ve av usûlleri hakkında açıklamalar yapılarak Baburname’nin Türk kültür tarihinin aydınlatılması yolunda ne kadar araştırılmaya muhtaç bir kültür hazinesi olduğu vurgulanmıştır.TÜRK DİLİ VE KÜLTÜRÜ AÇISINDAN BABURNAME’DE AVCILIK 
The Hunting in Baburnama From the Point of Turkish Language and Culture 
Mehmet Turgut BERBERCAN , 2010


____________