20 Temmuz 2014 Pazar

BALKANLAR DA KURGAN VE İSKİT
Provadia yakınlarında, M.Ö. 4700 ve 4200 arasına dayanan Avrupa’nın en eski kentsel yerleşimini ortaya çıkardı. Site, 3 metre yükseklikte bir duvarla çevrili olarak 100 metreden uzun bir çapa ve yaklaşık 350 kişinin barındığı iki katlı yapılara sahip.

Yerleşim birimi, aynı dönemden kalma ve bir tuz üretim birimi, bir tapınak ve bir de nekropolden meydana gelen çok daha büyük bir kompleksin bir parçası. Nikolov, “Sitenin ayrıntılı şekilde incelenmesi yıllar sürer. Bu sitede en az yedi arkeolog nesli için iş var” dedi. Arkeologlar, Provadia’nın antik sakinlerinin tuz üreterek geçindiğini söyledi. Üretimin M.Ö. 5500′de başlayıp M.Ö. 4500′e kadar yılda 5 bin kg tuz üretildiği düşünülüyor.

Nikolov, tuz ticaretinin antik insanlara, bir kısmı mücevher gibi lüks malların üretiminde de kullanılan hammadde almalarının yanı sıra büyük bir ekonomik güç kazanmalarında yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

Provadia’daki bulgular, tarihi M.Ö 4300′e dayanan Varna Kalkolitik Nekropol zenginlerinin kökeni hakkında önemli ipuçları sağlayabilir.

En son bulgu -çok daha sonraki bir döneme ait olup Trakyalı bir kabile olan Getalar (Massa-getae /Getae = Saka's = The Scythians =in Turkish İSKİT (i-skit)-SB ) tarafından bırakılan ve iki farklı küme şeklinde altın hazinesi içeren tahta bir sandık- Bulgaristan’ın kuzeydoğusundaki Sboryanovo Tarih ve Arkeoloji Koruma Sahası’ndaki en büyük höyükte gün ışığına çıkarıldı.

Arkeolog Diana Gergova, 1,8 kg’dan ağır olan hazinenin, bir Geta hükümdarının cenazesi kapsamında gömülmüş olarak, M.Ö. 4. yüzyılın sonu veya 3. yüzyılın başlarından kalma olduğunu söyledi.

Gergova, “Sandığı 8 metre derinlikte bir kesenin içinde bulduk. İçinde iki set halinde altın objeler vardı. İlki, içinde daha önce hiç rastlanmamış türde benzersiz bir tacın da yer aldığı kadın ziynet eşyalarıydı. Ayrıca dört burma bilezik ve inanılmaz ayrıntıda aslan resmine sahip bir yüzük de vardı” dedi.

Diğer sette ise demirden yapılmış bir gem ve gemin süslendiği bir takım altın objeler, koşum takımı süsleri ve düğmelerin yanı sıra, üzerinde tanrıça Athena’nın yer aldığı iki büyük yuvarlak parça ve bir at başının yer aldığı muhteşem bir alınlık yer alıyor.


haber1  /  haber2

***


"In 1972 during construction work was found the Varna Necropolis aging from 4400- 4200 years BC. 

The finding is set to be the richest (6.5kg almost pure gold- 23,5 carats) necropolis in Europe from the late Chalcolithic. The Civilization existed here was called “Culture Varna”. The golden items from The Varna Treasure are the oldest processed gold in the world. The treasure is exhibited in the halls of Archeological Museum in Varna. "
link1  /  link2  /  link3  /  link4  /  link5  /  link6"en eski altın buluntuları" ve İsrail kazıları ile "benzerlik" diye açıklıyorlar, lakin Türkmenistan Anau' da 6500 hatta daha "yaşlı" / Ur kazılarından çıkan altın objeler de....


Ur Kazıları :  link  /  link2

" In the Sumerian Epic, the hero Gilgamesh walked through the “Sea of Death” in search of eternal life. Where was this sea? The Dead Sea, the Red Sea, the Mediterranean Sea, the Black Sea and the Caspian Sea are each a potential site of the Flood"...

"Significant discoveries by Bulgarian archaeologists including the Neolithic necropolis of Varna and Durankulak (where the oldest processed gold in the world was found) gave rise to a number of questions, the most interesting of which is the question about the importance of the “Varna” culture in human history."

Nuh Tufanı- Karadeniz - Gılgamış/Bilgameş - en eski yazıt ???
İnglizce pdf: 


Medeniyeti Mezopotamya'dan alıp Karadeniz' e mi taşıyorlar?


....The Scythians (protoTurks) inhabited Scythia from at least the 11th century BCE to the 2nd century CE . Most detailed description came from Herodotus.

Scylas (c. 500 BCE) – Herodotus describes him as a Scythian whose mother was Greek, he was expelled by his people
Octamasadas (c. 450 BCE) – was put on the throne after Scylas
Ateas (c. 429–339 BCE) – defeated by the Macedonians; his empire fell apart
Skilurus (c. 125–110 BCE) – died during a war against Mithridates VI of Pontus
Palacus (c. 100 BCE) – the last Scythian ruler, defeated by Mithridates

"Upon this he [Heracles] drew one of his bows (for up to that time Heracles, they say, was wont to carry two) and showed her the girdle, and then he delivered to her both the bow and the girdle, which had at the end of its clasp a golden cup; and having given them he departed. She then, when her sons had been born and had grown to be men, gave them names first, calling one of them Agathyrsos and the next Gelonos and the youngest Skythes; then bearing in mind the charge given to her, she did that which was enjoined. And two of her sons, Agathyrsos and Gelonos, not having proved themselves able to attain to the task set before them, departed from the land, being cast out by her who bore them; but Skythes the youngest of them performed the task and remained in the land: 

and from Skythes the son of Heracles were descended, they say, the succeeding kings of the Scythians (Skythians): (Heracles is in sumerian Gılgamesh-SB !!)

and they say moreover that it is by reason of the cup that the Scythians still even to this day wear cups attached to their girdles: (look at Turkish Taşbaba- SB !!)

and this alone his mother contrived for Skythes. Such is the story told by the Hellenes who dwell about the Pontus."

Herodotus IV,10


...

Thracians and Scythians which both lived on the Balkan Peninsula...
Shows similarities....
Must have mixed together at some point...or... they are realeted....


...


İsrail ile benzetmeye gelince...

"Yunanlıların yüzde 30'u, 
Bulgarların yüzde 30'u, 
Sırpların yüzde 24'ü,
Ermenilerin yüzde 35'i, 
İngilizlerin yüzde 40'ı, 
Almanların yüzde 40'ı 
Baskların yüzde 99 onda 7'si Türk kökenlidir. 
Bugünkü Avrupalıların yüzde 51'i Türk kökenlidir. 
Türkü attığınız zaman dünyada bir şey kalmıyor."

"Hz. İbrahim'in Sümerli olduğunu ve Sümeroloji'de çalışan bilim adamları, Sümeroloji ile Türkçe arasında 978 tane kelimenin bunların içinde çoğunun ortak olduğunu söyleyince Sümerlerde Türklük kavramı ortaya çıkıyor."

"Örneğin, bir mezar açtınız 3 bin yılına ait bir mezar. Örneğin içinde kap kaçak buldunuz ve araştırdınız dediniz ki, 'bu kap kaçaklar Lidyalılara ait' Yunanlı, Faslı. Kemik de dedi ki ben Türküm. Şimdi mezar kime ait. Y-DNA haplogrubu R ve çocukları R1b ve R1a Türk'tür."

"Kan gruplarında R grubuna Türk grubu deniliyor. Ama Yahudilerin bulunduğu grup J grubunun ikinci alt kolu. Yani J2 grubu Yani Türk ırkı ile Yahudi ırkının yakın uzak alakası yok. Ama Yahudi grubuna Türk grubundan ya da ırkından kayış var. Birinci kayış, MÖ. 3000-2800'lü yıllarda yani Sümer çöküşü ile birlikte bugünkü Filistin'e, İsrail'e geçen R1b grubu ile başladı. Amerikalı beyefendi 'Yahudilerin atası Türk' diyorsa bu yanlıştır. Yahudilerin Aşkenaz grubu Türktür. Kesindir. 

Bu gruplardan iki tanesi Filistin'e kaymış İsrail'e yerleşmişlerdir."

Yrd.Doç.Dr. Osman Çataloluk

...
"THE TURANİAN race is one of the oldes in the world and appears to have migrated at the same time as the Hamitic ; it might even be possible to restore the chief features of an epoch, when the sons of Turan and of cush alone occupied the greater part of EUROPE and ASİA, whilst the Semites and the Arians had not yet left the regions which were the cradle of our species...."(page 63)and 


SB.