15 Temmuz 2014 Salı

KLAZOMENAI / URLA LAHİTLERİ
Oniki İon kenti arasında anılan Klazomenai, 
Urla-Çeşme yarımadasının kuzey kıyısında, 
İzmir Körfezi'nin ortalarında yer almaktadır .


Klazomenai Lahitleri MÖ.6.yüzyıl

Sarcophagus from Clazomenae
book:

"Kimmerler, Ural-Altay kökenli bozkır göçebelerinin batı koluna mensupturlar. Eski Çağ'daki Türk kültür tarihinin ilk temsilcilerindendir."
Prof.Dr.Necati Demir-pdf


"Kimmerler ve İskitler Kimmerler ve İskitler Eskiçağ’daki “Türk Kültür Tarihi”nin, daha genel bir deyişle de “Millî Tarihimiz”in ilk temsilcileridir. Kimmer-İskit mücadeleleri, Türk devletlerinin tarihleri boyunca tanık olduğumuz kardeş kavgalarının en eski ôrneklerinden biridir."

Prof. Dr. M. Taner Tarhan-pdfLahitler için:

__________________