15 Temmuz 2014 Salı

Sagittarius Mitolojisi*Eski Pers efsanlerinde : 
İran bölgesinde Mezopotamya'dan bir lider Takma Urupi (Takma/Tana / Nimrod) ve eşi Eneth (ya da Nana). İskitler ve Mezopotamyalılar arasında Eneth bereketin, suyun, nehirlerin tanrıçasının, Takma Urupi (Nimrod) ile 3 oğlu var ; Tura, Sİn ve İredj. İlk ikisi üçüncü oğula karşın İran bölgesini aldı. 

Tura Turanlıların atası, yani İskitlerin ve Hunların. Nimrod Ortadoğu'da farklı isimlerle anıldı ve Turanlı İskitlierin arasında sembolü Sagittarius ve Orion idi.

Centaurlar özellikle savaşla ilgili efsanelerde anıldı. Mezopotamyalılar Centaur'u Sagittarius yay takımyıldızı olarak kabul ederler ve iki kafalı bir hayvan olarak betimlerler. Bir başı insan öne bakar, diğer başı hayvan ve arkaya bakar. Hayvan başı daha sonra uçuşan bir pelerin gibi çizilir.

İskitlerin çok iyi ata binmesi ve yetenekli okçu olması, Hellenleri korkuttu. Bu korkunun verdiği ilham ile efsanelerine ürkütücü Atadam olarak girdi.

*Macar Efsanesinde Nimrod Etana'nın oğludur, Cushites (Kuşhan) -İskit efsanelerindeki Kush-Tana gibi.

*Mısır'da Nimrod "Cushites" soyundandır ve Babil'e gitmeden önce Mısır'da hüküm sürmüştür. Mısır sözlüklerinde "Cush", Koç Mezarı demektir, bu kelime Macar dilinde "Kosh" olarak geçer. Mısır'da "Koç" Amon'dur.

*Hellenlerin Efsanelerinde ; İskitlerle komşu olan Hellenler, öğretmen olarak İskitleri tutmuşlar ve birçok şeyi almışlardır. Zeus ve Nemesis'in ikizleri Castor ve Pollux (Gemini), Leukepius'un (Leuk/Beyaz) kızını kaçırırlar. Cas-tor Cushite Tura, Nimrod'un oğludur ve kuzey Mezopotamya ile Aral ve Hazar (Turan) vadisinde adlandırılır. Pollux veya Polly=Apollo, güneş tanrısı, Ortadoğu'da Makar (Magor) dur. Zeus ise Cushite Kralı Nimrod'tur.

Bir başka İskit efsanesini daha almışlar: İskit kralı Scythes'ın oğlunun adı Palos (Polux ve Naes (Castor, Nesus Cushitelerin atalarıdır). Saka'nın anlamı, ki Scyth kelimesinin geldiği yerdir, Lider/Şef demektir.

Bir başka efsanelerinde: Anadolulu Megari, tabiiki kelimeyi Yunancaya çevirdiler. Zeus, bölgenin İskit su perisi ile evlenir ve Megarilerin atası Megaros doğar. Megariler Magyarları (Macarlar) yaratır.

*Fin Efsanesi : Ulusal Fin efsanesi Kalevala ; Yeraltı tanrıçası Yumala'nın hayvanı Geyiktir. Kaleva birçok efsanelerin geçtiği yerdir ve Sumerlilerin Kalama adında şehirleri vardır.Sagittarius, bir erkek vücudunun belden üst kısmıyla bir atın birleşimini temsil eder. Ayrıca bu takımyıldızının Argonaunt’lara yolculukları sırasında rehberlik etmesi için gökyüzüne yerleştirildiğine inanılır.

Arganauntlardan Jason'ı bir Kentaur yetiştirir. Karadeniz'den Kafkaslara geldiklerinde , o dönem orada İskitler yaşar ve Demircilik vardır. Altınpost Sumer geleneğidir, gücü ve bilgiyi temsil eder. Hatta icatlarıyla, demirciliğiyle Hephaistos bile Türk'ü temsil eder. ....


KENTAUR

Avery ancient word, probably Turanian, from Gan "man" and Tor "beast", as in Finnic and in Akkadian speech, according to Colonel Conder. 

The Kentaur was akin to the Gandharva (see that heading) and was the offspring of Ixion (the sun) and the cloud. They were armed with bows, having a horse's body (if a Hippo Kentaur) or that of an ass (if an Ono Kentaur) with the head ,arms, and trunk, of a man in front. 

The most famous Kentaur was Kheiron. Nessus a Kentaur was slain by the sun (see Herakles) and in mythology they seem clearly to represent clouds.

....


CENTAUR  
Türklerden etkilenip Centaurları yaratmış.

Yarı at yarı insan olan Centaur’ların birçoğu zalim olarak bilinirler. Ayrıca bunlar kaba, güvenilmez, vahşi, aldatıcı ve çok içen yaratıklardır. Cherion bu yaratıklardan farklıdır. Cherion’u Güneş tanrısı Apollon, Ay tanrıçası Artemis (Diana) ve vahşi hayvanlar yetiştirmişlerdir. Bu yüzden Cherion kibar, başkalarını düşünen ve bilgili biridir.

Cherion’un yetenekleri ve bilgileri herkes tarafından kabul edilirdi. Cherion’a, birçok ünlü kralın çocukları, yeteneklerini ve bilgilerini öğretmesi için gönderilirdi. Öğrencileri arasında Herkül’de vardır.

Herkül yolculuğa çıktığı birgün yolda çok susar ve Cherion’un yanına uğrar. Cherion’dan, evinde sakladığı ama yarı at yarı insan yaratıklara ait olan şarabı açmasını ister. Cherion bu isteği kabul eder. Şarabı açınca güzel kokusu memleketin dışına kadar yayılır ve bu kokuyu alan Centaur’lar büyük bir hışımla eve gelirler. 

Centaur’lar, kendilerinden habersiz şaraplarını açtıkları için Herkül ve Cherion’a saldırırlar. Herkül, Centaur’ların birçoğunu öldürür. Geri kalanını da şehrin dışına sürer. Cherion olaya hiç karışmamakla beraber Herkül’ün yanında olayı dikkatle izler. Herkül o kargaşada yalnışlıkla zehirli oklarından biriyle Cherion’u da vurur. Herkül bu duruma çok üzülür. Herkül’ün üzüntüsünü gören Zeus bu iyi Centaur’u yıldızlar arasına yerleştirir..........Sagittarius [/center]
constellation, late 14c., from L., lit. "archer," properly "pertaining to arrows," from sagitta "arrow,". Meaning "person born under Sagittarius" (properly Sagittarian) . Various old German forms are „scuzzo“, „skut“, „sketta“, „schütte“, modern German „Schütze“ . Anglosaxon „skytt“ and in Swedish „skytte“


The Scythians or Scyths were horse-riding nomadic pastoralists, half-men, half-horse, drinking mare's milk (Kumis/ Turkish Kımız) (Chinese called them, Sai)

the Huns ( from Chinese texts as the Xiung-nu) and Magyars originated from them and their men and peopled the land called Scythia.

The people of the Huns decided on leaving, while the Magyars stayed behind and came later to settle in central Europe. (Both the HUN and MAGYAR name can be related to aspects of the Sun. KÜN=sun in Turkic KUN=dawn in Sumer and even found in Hungarian and Japanese).

"lived in very small numbers at the Araks River....that they gained for themselves a country in the mountains up to the Caucasus, in the lowland on the coast of the Ocean (Caspian Sea) and the Meot Lake (Azov Sea) and other territories up to the Tanais River (Don River). Born in that land from the conjugal union of Zeus and a snake-legged goddess was a son Scyth who gave the name Scythian to the people." His descendants were named Pal and Naps and were the ancestors of two congenetic people - pals and naps. "They won for themselves a country "behind the Tanais River up to the Egyptian Nile River" (Diodorus II, 43).

In the sixth, fifth and fourth centuries BCE, the Persians discerned several nomad tribes on the Central-Asian steppe. As we have seem, they called them Sakâ. We know the names of these tribes from Persian royal inscriptions and can add information from Herodotus and other Greek authors.

The Sakâ haumavargâ ('haoma-drinking Sacae') were subjected by Cyrus the Great. Herodotus calls them Amyrgian Scythians. Haoma was a trance inducing drink, made from fly agaric. This mushroom does not occur south of the river Amudar'ya (Oxus). Consequently, we may assume that these nomads lived in Uzbekistan. Herodotus informs us that they wore trousers and pointed caps; they fought as archers. He also mentions their use of the battle ax (which they called sagaris).

The Sakâ tigrakhaudâ ('Sacae with pointed hats' - Herodotus calls the Sakâ tigrakhaudâ the Orthocorybantians ('pointed hat men'), and informs us that they lived in the same tax district as the Medes.) were defeated in 520/519 BCE by the Persian king Darius the Great, who gave this tribe a new leader. One of the earlier leaders was killed, the other, named Skunkha, was taken captive and is visible on the relief at Behistun.
SB

 Ayrıca Nuray Bilgili'den Sagittarius