15 Temmuz 2014 Salı

KLAZOMENAİ / URLA
KLAZOMENAI / URLA 
Oniki İon kenti arasında anılan Klazomenai, Urla-Çeşme yarımadasının kuzey kıyısında, İzmir Körfezi'nin ortalarında yer almaktadır .Tarih yazarı Herodotos kitabında İonia'yı


"Panionia'da toplanan İon'lar, kentlerini bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzü ve en güzel iklimde kurmuşlardır. Ne daha kuzeydeki bölgeler, ne de daha güneyde kalanlar İonia ile bir tutulabilir, hatta ne doğusu, ne de batısı; kimisi soğuk ve ıslak, kimisi sıcak ve kurak olur. Dile gelince, hepsi aynı ağzı kullanmazlar; dört değişik konuşmaları vardır. Güneyden başlayarak ilk kentleri Miletos'tur; hemen sonra Myus ve Priene gelir; Karia'da kurulmuş bu kentler, aynı bölge dilini konuşurlar. Lydia'da Ephesos, Kolophon, Lebedos, Teos, Klazomenai, Phokaia vardır. Bunların dili daha önce saydığımız kentlerin diline hiç uymaz, hepsi de ortak bir bölge dili konuşurlar. Bunlardan başka üç İon kenti daha vardır ki, ikisi Samos ve Khios adalarındadır, üçüncüsü Erythrai anakaradadır. Bunlardan Khios ve Erythrai aynı bölge dilini konuşurlar, Samosluların ise kendilerine özgü ayrı bir dilleri vardır. Böylece birbirinden ayrı dört bölge çıkmış olur ortaya." [1. kitap, 142. bölüm]: 

diyerek tanımlamakta; özetle Lydia bölgesinde kurulmuş Ephesos, Kolophon, Lebedos, Teos, Phokaia ve Klazomenai kentlerinde, diğer İonlardan farklı, ortak bir dil konuşulduğunu, böylece de bu kentlerin dil açısından bir bölge oluşturduklarını bildirmektedir. Herodotos'un dile dayanarak belirlediği bu bölgesel özellik, maddi kültür ürünlerinde de yer yer kendisini belli etmektedir.

Liman Tepe en azından M.Ö. 4. binden 2. bin sonuna kadar tüm kültürleri kesintisiz olarak yansıtmaktadır. 

Liman Tepe 1992-2009 Kazı Raporları:M.Ö. 4. YÜZYIL KENTLERİ : Khyton ve Nesos (405-350/340)

İonia ayaklanması sonrasında anakaradaki kenti terkeden Klazomenaililerin adadaki yerleşmelerinin M.ö. 4. yüzyıl boyunca da sürdüğü antik kaynaklardan bilinmektedir. Aristoteles’in “adadakilerle Khytron’da oturanların anlaşamadığı Klazomenai’de" (Pol.V.2.12); Ephoros’un XIX. kitabından aktarma yapan Stephanos Byzantios’un “Klazomenai’den ayrılanlar anakarada Khyton adı verilen yeri iskan ettiler" şeklindeki ifadeleri ve Kral Barışında Pers kralının “adalardan Klazomenai’nin" kendisine bırakılmasını istemesi adada yaşamın sürdüğünü göstermektedir. Karantina adasında yapılan küçük sondajda yaklaşık M.ö. 375-350 arasına tarihlenebilecek malzeme içeren ve belirgin bir mimari ile ilişkilendirilemeyen bir tabaka açığa çıkarılmıştır.


KOÇ TÜRK KÜLTÜRÜDÜR !Klazomenai Lahitleri MÖ.6.yüzyıl
__________________