16 Mart 2015 Pazartesi

DİŞİ KURT ETRÜSK VE ROMALILAR
Dişi Kurt Latince Lupa (çoğul: Lupae) olarak adlandırılır ki ,
Dişi-Kurt efsanesi Etrüsklere aittir, bu kesindir, ama Etrüsk anlatımı henüz bulunamamıştır. Çocuk var mıdır, bir midir, iki midir, bilinmiyor.

Etrüskler'den "Tarkan" Hanedanlığı Roma'yı MÖ.509 'a kadar yönetmiştir.

Roma'yı Romalıların kurduğunu "kanıtlamak" için MÖ.3.yy'da Romulus ve Remus efsanesini yazarlar, bu Agustus döneminde de sürekli anlatılır, sırf Roma'yı kuranların Etrüskler olduğunu "Romalılara" unutturmak için....

Ataları saydıkları Romulus'u büyüten Kurt, yani Lupa aynı zamanda argo sözlükte Fahişe anlamını taşır... Genelevlere Lupanar denilir... ve sadece Pompeii'de 35 tane "Lupanar" vardır.

Herşeylerini borçlu oldukları Etrüskleri "ötekileştirmek", "aşağılamak","yok saymak" ama öte yandan sanatını, kültürünü, tanrılarını, yasalarını, ordu sistemini, inşa ettiklerini hırsız gibi çalmak, sahiplenmek, benimsemek ve de "patent" damgasını vurmak.....ve Sömürgecilik hala devam ediyor...

SB
M.Ö.5.yy Etrüsk mezar taşı
DİŞİKURT ve BİR ÇOCUK.....

Çocuk Lahti - MS.2.yy - Ostia/Roma
Dünya'nın içinde Dişi Kurt ve İkizler; 
Dünya'yı taşıyan Atlas; ve Kentaur'lar
Romulus ve Remus ikizlerinden Romulus 
Roma'yı kuran kişi olarak anlatılır.

Lukos - Lycus - Lupus

A "wolf" in Greek and in Latin. There is often a confusion between this word and words for "light" and for "grove", or else a play on the resemblances of sound. [Lukos may be connected with the Akkadian LİG "dog", from the old root meaning "to lick": and Lupus from LAB "to loll": both referring to the distinctive lolling tongue of canine species.-ED].

In classic mythology wolves are both good and bad. The she-wolf of the Lupercal cave nourished the twins Romulus and Remus, and the legend is told of Tartar heroes, while Cyrus also is nourished by a bitch. In İndia the belief in wolf-nourished children still survives. An iron wolf stood before the altaar (called Lukoreia) of Apollo at Delphi, and Deukalion founded the shrine, being guided by the howling of wolves. 

More usually the wolf is an emblem of darkness, winter and hunger. His ears loom on dark horizons; his shadow is fatal to women with child. Horace records that the wolf's glance turned men to stone (with terror): and the wolf was a favourite form taken by wizards and evil spirits. Hence arose the dread of the "lycanthrope", or "wolf-man", common in Europe in the Middle Ages, and especially in the 16th century in France. [İtalian peasants stillbelieve in the "uomo-cane", or "man-dog" with a shining forehead, whom dogs howl at by night. But in the Norman tale of "William and the Wolf" about 1200 AC, the "were-wolf" is beneficent to the hero. ED]

The fox, and jackal are allied to the wolf, all hating the dog who is man's friend. The Norse Edda relates that two wolves vowed to devour the sun and moon, and were pacified only by the gift of the sun's daughter.

Wolves will take the forms of sheep, of shepherds, of priests, of of penitents. The wolf in the old woman's house deceives and devours "Red Riding Hood" who is however rescued from its belly - a myth of darkness and of the aurora. The priests of Ceres were called wolves; and pious wolves in the Middle Ages, aided the inquisition by devouring heretics. They could be exorcised and would then go about singing pslams, and shepherding the flocks. Strong heroes were proven by resisting the wolf's bite, and the Aurora was said to clothe herself in the wolf's skin. A bad woman was called "lupa" or "she-wolf" and everywhere the wolf was the type of treachery and violence.

Forlong - Faiths of Man, vol 2
CERES : Roman Earth-mother (De-meter)

YANİ, ETRÜSKLERİN DİŞİ KURT EFSANESİ LETO VE İKİZLERİNDEN BAŞKASI DEĞİLDİR. TRUVA SAVAŞINDAN SONRA ETRÜSKLER BU TOPRAKLARDAN İTALYAYA GÖÇMÜŞ VE DİŞİKURT EFSANESİNİ DE GÖTÜRMÜŞTÜR. ETRÜSKLER VE TRUVALILAR AKRABADIR. 2 KERE GÖÇ OLMUŞTUR. MÖ.11 YY VE MÖ.8.YY DA . ATALARI NA DA TURSALAR DENİLİRDİ Kİ KENDİLERİNE RASENA DİYE HİTAP EDERLERDİ. RASENA ASENADAN BAŞKASI DEĞİLDİR. ANADOLUNUN BATISINDA AS TÜRKLERİ VARDIR ODİN DE ZATEN ASAGARD HALKINDADIR, YANİ AS TÜRKLERİDENDİR.....link