11 Mart 2015 Çarşamba

ŞAMAN - KIMIZ - GEYİK DONUNA BÜRÜNME"Kazaklar misafirlerine Kımız ikram eder, 
Mayıs sonunda "Yaz Töreni" veya "Kımız Töreni" adı verilen törende, 
yeşillenen doğanın üstüne Kımız serpiştirirler ve 
Yeni Yılı, Beyaz (Ak) Güneşi ve Kımızı kutlarlar." 

 Radloff
Tunguzlar - Evenkler

Dilleri Altay dil ailesine mensup olup Türkler ve Moğollarla yakından ilgili, ortak geçmişe sahip bir etnik grup. Dilleri Moğolcaya ve Sibirya’da konuşulan Türki dillere yakındır. Çinlilerin Dong Hu dedikleri Japon Denizi kıyılarındaki Tunguz boyları Hiung-nu’nun üstünlüğünü kabul etmişlerdi. Tunguzlar hakkında Türkiye’de yeterli çalışma yapılmamıştır. Ancak, Rus, Japon ve Çin tarih bilimcileri ile dilbilimcilerinin değerli çalışmaları vardır

Tunguz kökenli halklar günümüzde Kuzey Çin ve Rusya’nın merkeze en uç toprakları içindeki Mançurya bölgesinde yaşamaktadırlar. Çin’in İç Moğolistan bölgesinde de yaşayanları vardır. Tüm nüfuslarının 15 milyona yakın olduğu tahmin edilmektedir. Rusya’da Evenks özerk bölgesinde de Evenk Tunguzları yaşar. Rusya’da diğer yaşadıkları bölgeler; Tyumen, Tomsk Oblasts, Krasnoyarsk Krai Okrug, Irkutsk, Chita,  Amur Oblasts, Buryatya, Yakutistan, Khabarovsk Kray, Sakhalin Oblast.


"Dans eden Geyik" Şaman/Kam / Ulanbatur-Moğolistan
"Orta Asya'da geyik kutsal bir hayvan. Geyik ana deniyor. Türk hakanının sevgilisi, Deniz Tanrıçası olan bir dişi geyiktir. İnanışa göre eski Türk kabilelerine kuracakları yurdun yerini gösterirmiş. Ayrıca yol gösterici. Yolu gösterdikten sonra kayboluyor. 

Bu motif birçok efsaneye ve Anadolu masallarına girmiş, Tanrısal bir hayvan olarak algılanıyor. Asya'da İslamiyeti kabul eden Türk dervişleri arasında "geyikli" adında derviş grubu vardı. Bunlar başlarında geyik boynuzları bulunan başlıklar taşırlardı. İlk müslüman dervişlerinden Ahmet Yesevi turna donuna, Hacıbektaş Veli güvercin donuna, Abdal Musa da geyik donuna bürünmüş." 


Prof.Dr.Bahaeddin Ögel TÜRK MİTOLOJİSİ
(aynı konu Ortadoğu Uygarlık Mirası-1 Muazzez İ.Çığ işlenmiştir.)


ÜÇ BÖLGE ; ORTA ASYA , AMERİKA VE DANİMARKA
"Geyik Tonuna Girmiş Kam", ellerinde OZ Tamgası
Kelt - MÖ.1.yy - La Tene
Keltler ya da Galatlar özgün bir kültür müdür?
"Karaayaklar grup halinde avlanmayı kurtlar ve köpeklerden öğrenmişti. Kurtları makoiyohsokoyi, Kurt Yolu (WolfTrail) ya da Samanyolu, olarak gökyüzünde hala görürüz ve bize bir arada nasıl çalışacağımızı hatırlatırlar.

Kurtların öğrettiği bir başka şeyse toynaklı ve boynuzlu hayvanların yemek için uygun olduğu ancak pençelilerden uzak durulması gerektiğiydi. Atlar bu hususta hiç de hevesli görünmeseler de Karaayaklar ponokaomitai-ksi ya da geyik-köpek dedikleri büyük atlar beslemeye başladıklarında, atlar bu isimden hoşnut kalmış, geyik boynuzlarının kutsal ayinlerde kullanılmasından onur duymuşlardı."

"Karaayaklar, kadim hısımlarının -Orta Asya kabileleri- bundan binlerce yıl önce ilk kez ata binip bozkırlar boyunca göçebe medeniyetleri kurduğu zamandan kalma bir yaşam tarzını aniden kaybediyorlardı. Karaayaklar ve diğer ova Yerlileri bu hayat tarzının emanetçileriydiler."

sayfa 25-27
AT - J.EDWARD CHAMBERLİNKARAAYAKLAR KUZEY AMERİKA YERLİLERİ.....
RESİM İSE PAZIRIK KURGANINDAN....."Wolves and dogs first taught the Blackfoot how to hunt in, packs. You can still see them in the sky as makio-yohsokoyi, the Wolf Trail or Milky Way, reminding the people how to work together. The wolves also told them that animals with hoofs and horns were all right to eat, but those with paws and claws should be left alone. Horses were never keen on this, but when the Blackfoot got the big horses and called them ponokaomitai-ksi, or elk-dogs, the horses liked that name, and felt honoured when elk antlers were used in sacred rituals."

"Suddenly, the Blackfoot seemed to be losing a way of life that had originally been created by horses and humans thousands of years earlier, when their ancient kin- the tribes of central Asia - had first ridden a horse and spread out across the steppes in nomadic civilisations that became a wonder of the world."


Horse: How the Horse Has Shaped Civilizations by J. Edward Chamberlin