17 Mart 2015 Salı

Merkür'e Adanmış "Berthouville Hazinesi"Cup with Centaurs. Dedicated by Quintus Domitius Tutus. 
Inscribed: “MERCVRIO AVGVSTO Q DOMITIVS TVTVS EX VOTO”. 
Roman, A.D. 1-100. Silver and gold; 
2000 yıllık Sanat Eserleri....

Fransa'nın kuzeyinde 1830 yılında bir çiftçi tarafından şans eseri bulunan ve 
Berthouville Hazinesi denilen Gümüş yoğunluktaki arkeolojik buluntular 
Fransa'daki Mercury Tapınağına adanmış ve 
Roma döneminin en iyi örnekleri arasında gösteriliyor.

2010 yılından beri J.Paul Getty Müzesi'nde incelenen hazine Ağustos 2015'e kadar sergide


The Roman silver treasure dedicated to Mercury, found at Berthouville in 1830. 
Bibliothèque nationale de France, Département des monnaies, médailles et antiques, Paris

The Making of a Roman Silver Cup

Mercury, Roman, A.D. 175-225; silver and gold. 
Offering Bowl with Bacchus (Dionysos), Hercules, and Coins (The Patera of Rennes), 
Roman, about A.D. 210; gold.Pitcher with Scenes from the Trojan War. 
Achilles dragging the body of Hector around the walls of Troy
Dedicated by Quintus Domitius Tutus. 
Inscribed: “MERCVRIO AVGVSTO Q DOMITIVS TVTVS EX VOTO”, 
Roman, A.D. 1-100. Silver and gold; Beaker with Imagery Related to Isthmia and Corinth. 
Poseidon (Neptune) and Demeter (Ceres). 
Dedicated by Quintus Domitius Tutus. 
Inscribed: “MERCVRIO Q DOMITIVS TVTVS VSLM”, 
Roman, A.D. 1-100. Plate with Hercules Wrestling the Nemean Lion (detail), 
Roman, A.D. 500-600; silver. 
Offering Bowl with a Medallion of Mercury and Maia or Rosmerta. 
Dedicated by Publius Aelius Eutychus, freedman of Publius Aelius Numitor. 
Inscribed: “MERCVRIO AVG P AELIVS P AELI NVMITORISLIBERTVS EVTYCHVS VSLM”. 
Roman, A.D. 150-225. Silver and gold;
Offering Bowl with a Medallion of Mercury in a Rural Shrine. 
Dedicated by Julia Sibylla. 
Inscribed: “DEO MERC IVL SIBYLLA DSDD”. 
Roman, A.D. 175-225. Silver and gold;


Hermes aynı zamanda ölenlerin ruhlarını yeraltı dünyasına taşıyan bir tanrıydı....


Sümerlerde Ninhursag hayat tanrıçasıydı.
Asurlularda İştar hem ana tanrıça, hem de sağlık tanrıçasıydı.
Mısırlıların ulu tanrıçası İsis aynı zamanda hekimdi.
Hititlerin Kubaba (veya Kubebe)'sı, 
Friglerin Kibele'si, 
Efeslilerin Artemis'i, 
Yunanlıların Demeter'i hayat, bereket ve ölüm tanrıçalarıydı.
Minoslular, Mikeneliler, Giritliler de iyileşmek için 
sağlık ve hayat tanrıçalarından medet umarlardı.
Ölüm tanrıçası, aynı zamanda yeniden doğuş tanrıçasıydı.
Asurluların ölüm tanrıçası Gula "ulu hekim" olarak da bilinirdi.
İsis de ölüm sembolleri taşırdı.
Varoluş çizgisinde hayat ve ölüm birbirinden ayrılmaz gerçeklerdi.
"En sonunda Dumuzi'nin kız kardeşi rüya tanrıçası Geştinanna tanrılar meclisine başvurarak kardeşinin yerine yarım yıl yeraltında kalmayı kabul ederek Dumuzi'yi yarım yıl özgür bırakır. Yeryüzüne çıkan Dumuzi karısı İnanna ile tekrar birleşir. Bununla yeni bir yıl başlar. Ortalık yeşillenir, tahıllar büyür, hayvanlar döllenir. Böylece ülkeye bereket gelir"
Greklerin mitolojisine giren  PERSEPHONE - DEMETER'tir....Sabazios sürekli at sırtında yaşayan göçebe atlı, gökyüzünde gezen gökbaba, Arpa ve Bira tanrısıdır, sonradan Dionysos'a dönüşür. Dionysos Bakkhoi diye de anılır ve bazı yerlerde Bakkhoi Saboi olarak ta çağrılır. Kuzey Balkanlar ve Anadolu'da tapkı görmüştür. 
Dionysos Anadolu'ludur, Doğuludur kendisi, Yunan tanrı panteonuna sonradan girmiştir...