6 Ağustos 2014 Çarşamba

Reading the History from Gravestones and Stone Statues


Drawings of Scythian Tashbaba - 600 - 300 BC
South Turkey Hakkari Tashbaba - 2000 -1500 BC
Central Asia Gokturks Tashbaba - 600 - 700 AD

You can read the history and culture of a nation from the tombstones, gravestones, stone statues 
(like Taşbaba-Tashbaba / in Russian Kamennaya)
Even after centuries.
Religious changes, traditions does not.

Left: Selçuk period - 11th-14th c,with dagger
islamic period, from Konya

Middle: Göktürks periods (Gokturks-Kokturks) - 6th-8th c AD
with dagger and a cup of oath
from Central Asia steps

Right: Scythians/ProtoTurks - 5th c BC 
with dagger and a cup of oath
from Archaeological museum of Ukraine.


Left : Uyghur Turks Statue in East Turkistan 
found in "Bezeklik Thousand Buddha Caves" 5.yy-14.yy"
Right: Princely figure, Seljuk period, 11th-12th c
found in Iran (metropolitan museum)
Both are Turkish Culture & Artfrom Göbeklitepe , like the Scythian Stone Statue
STONE HORSE - TAŞATKARS - KIPCHAK TURKS - STONEHORSE TAŞAT KIPÇAK

KARS - KIPCHAK TURKS STONEHORSE - TAŞAT KIPÇAK


Tang period - Stone Horse / Taşat after 6th c AD - China


They explained as: "While most Chinese reports have the statue dating to the 
Qin Han dynasties 221 B.C.–A.D. 220, other reports speculate 
that it could have come from the Tang dynasty 618–907, 
or even Ming Qing 368—1840." link: But stirrups are introduced to Chinese after 5th century, 
so it must be the Tang Period.-SB
From Tang Dynasty - Stone Horse and Taşbaba


From Kipchak Turks period - Azerbaijan

TAŞAT 


Asur - Urartu devletlerinin buradan yağmalayıp götürdüğü ganimetlerin başında daima at sürüleri baş tarafa yazılmıştır. 

Kaynaklar Güney Azerbaycan'da daha 3bin yıl önce binek atları içinde cins atların yetiştirilmesi hakkında da gerekli bilgiler verir.

Türk halklarının folkloru de atla ilgili olaylarla zengindir ve mitolojik inançlarda at kültü, atları himaye eden, atlara sahip olan, atları koruyan (Kambar Ata) , Tanrıya at kurbanı sunumu Türklerin ata özel ilgisinin bariz göstergesidir.

Bu yüzden de Taş At geleneğinin ortaya çıkması doğaldır.

Nahçıvan'da Kültepe abidesinde bulunan at figürünün üç bin yıla yakın yaşı var.

Mezar üzerine konulan Taş At heykelleri Borçalı'da olduğu gibi Azerbaycan'ın başka bölgelerinde de görülür.

Herodot: "Kurgana gömülen Saka (İskit-Scyht) elbeyinin gömülmesinin üzerinden tam bir yıl geçtikten sonra en güzel elli atı öldürülür , onlardan uyuk yaparak kurganın etrafına dizerler ki, elbeyinin öteki dünyaya müşayiet etsinler" diye yazar.

Aynı adetin Altay'da Arjan kurganında MÖ.8. - 7. yy da tekrar olunduğunu ve burada 187 atın gömüldüğünü görürüz.

Şimdilik at gömülmüş kurganların Güney Kafkasya'da bulunan Haçbulak, Şahtahtı kurganları gibi ilk örnekleri MÖ.2 bin yılın son asırlarına aittir, ama daha eski örneklerin ortaya çıkması da mümkündür.


Prof.Dr.Firudin Ağasıoğlu
Taşbaba Türk'ün Taş Yaddaşı (Hafızası)

...


Hitit, Gordion, Truva , Etrüsk ,Trakya ve Çin'deki kurganlarda at gömüler vardır. Hatta Truva Savaşı'nı anlatan İlyada destanında Truvalıların tanrılarına At kurban ettiklerini biliyoruz. Taş Atları ise Japonya ve Tayvan da bile görüyoruz.

Kyūshū /JAPONYA
The historical regional name is Saikaidō
A horse stone / two Balbals or Tashbaba and a KurganSTONE HORSE - TAŞAT / Museum of Beijing Stone Inscription Art

STONE HORSE - TAŞAT / Tainan / TAYVAN
Early Turks: Male Costume in the Chinese Art - Sergey A. Yatsenko 
 link


..........
TÜRK'ÜN ÇİN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE TANG HANEDANLIĞI


Tang/T’ang Hanedanlığı, Göktürklerin büyük desteği ile kurulan 
bir devlet idi.

Sui Hanedanlığı’nın son dönemlerinde, hanedanlığa bağlı çeşitli bölgelerde ayaklanmalar meydana geldiği zaman, Tai Yuan vilayetinin valisi Li Yuan, kendi adamlarından Liu Wen-jing’i Doğu Türk devletinin kağanı İşbara’ya gönderip, Sui Hanedanlığı’na karşı birlikte saldırmayı teklif etmişti. 

Li Yuan, Sui Hanedan ailesinden olup, onun asıl niyeti Sui Hanedanlığı’nı yıkmak değil, kendi istediği adamı tahta geçirmekti. Ancak İşbara Kağan, Li Yuan’ın kendisinin tahta geçmesi şartıyla yardım edeceğini bildirdi.

Anlaşma gereği, Sui Hanedanlığı’ndan alınan topraklar Li Yuan’a ait olacak; ancak para, kıymetli eşya ve kızlar İşbara Kağan’a verilecekti. Li Yuan “ Kağana baş koyup saygı gösterme ve bağlılık kuralını bozmama” konusunda İşbara Kağan’a söz verdi. Li Yuan Sui Hanedanlığı’na karşı 30 bin kişilik ordusuyla ayaklandığı zaman, İşbara Kağan ona yardım ve destek için 500 süvari ve 2000 at gönderdi.

Sonuçta, ayaklanması başarılı olan, Li Yuan M. S. 617’de kendisini kağan ilan ederek Tang/T’ang Hanedanlığı’nı kurmuş ve Chang-an şehrini başkent yapmıştı. Li Yuan (Tang Gao-zu) tahta oturduğu dönemde Göktürklere karşı saygıda kusur etmemiş, hatta İşbara Kağan’ın elçisini kendi tahtına oturtmuştu.

Tang/T’ang Hanedanlığı’nın ilk yıllarında, Çin’deki bazı idari ve askeri unvanlar Göktürk kağanlarının onayını aldıktan sonra verilebilirdi. 

757 ve 762’de Tang/T’ang Hanedanlığı’nın 330 bin kişilik ordusuna kumandanlık eden An Lu-shan ve Shi Si-ming adlı komutanlar Türk asıllıydı.

Bu komutanlar çeşitli nedenlerle 757’de ve 762’de Tang/T’ang Hanedanlığı’na karşı isyan ettiklerinde, Çinlilerin yardımına yine Uygur Türkleri koşmuş ve isyanı bastırarak Tang/T’ang Hanedanlığı’nı korumuşlardı.

O dönemde Tang/T’ang Hanedanlığı’nın değişik bölgelerine yerleştirilen Uygur Türklerinin sayısı da yüz binleri bulmuştu. Binlerce Uygur Türk ailesi, başkent Chang-an’a yerleşmişti. Sui ve Tang hanedanları dönemindeki pek çok siyasi ve askeri faaliyetlerde Türklerin ve Çinlileşmiş Türklerin etkisi büyüktü.

Dolayısıyla Tang/T’ang Hanedanlığı’nın hükümdar sülalesinin nesebi de Türklerle karışmıştı. Hanedanlık yönetiminde görev alan 369 vezirin 36’sı Türk asıllıydı. Zira Tang/T’ang iktidarı büyük ölçüde yabancıların kuvvetine dayanıyordu.

Türklerin Tang/T’ang Hanedanlığı döneminde, Çinliler üzerindeki kültürel etkileri ise şaşırtıcı boyutlardaydı. Sinolog Edward Schafer’e göre, Türk kıyafetleri, Türk yemekleri ve Türk müziği Tang/T’ang Hanedanlığı toplumunda bir tutku hâline gelmişti. 

Özellikle Shen-yang ve Luo-yang Türk modasının en yaygın olduğu şehirler arasındaydı. Toplumda Türk kıyafetleri taklit ediliyordu. Erkekler ve kadınlar sefere çıktıkları zaman, özellikle ata bindikleri zaman “Türk kalpağı” giyerlerdi.

Çin’deki erkekler ata binerken Türk erkekleri gibi kıyafet ve çizmeleri giyerek, sokaklarda kamçı çalıp at koşturuyorlardı. M. S. 8. yüzyılda saray hanımları arasında “Uygur saç modeli” yaygınlaşmıştı. Türk yaşam tarzını takip etme uğruna bazı soylular pek de rahat olmayan çadır hayatına katlanıyor, hatta şehir içine bile çadır kuruyorlardı. 

Şair Bai Ju-yi, kendi avlusuna iki gök çadırı kurdurmuştu. Misafirlerini çadırda ağırlar, onlara çadırın yararlarını anlatırdı. Şehirdeki çadırlarda ikamet edenlerin içerisinde en ünlülerden biri, Yüce İmparator Tang Tai-zong’un oğlu Li Cheng-qian idi. Veliaht Cheng-qian gündelik yaşamın her alanında Türkleri taklit etmeye çalışırdı. O, sadece Türkçe konuşurdu Çince konuşmazdı. Türkçe konuşmak da popüler olmuştu.

Tang/T’ang Hanedanlığı döneminde Türklerin Çin kültürünü etkileyen örf ve âdetlerinden biri kartal ve şahinle avlanma idi.

Üzüm ve üzüm şarabı da Tang/T’ang Hanedanlığı döneminde Çinlilere intikal etmiş en önemli Türk ürünü idi. O dönemde Romalılar, Araplar ve Batı bölgesindeki (Türkistan’daki) Uygurlar, üzüm yetiştirme ve üzüm şarabı yapma konusunda usta idiler. 

Tang/T’ang Hanedanlığı Türkistan’ı (Çinlilere göre Batı bölgesi) istila ettikten sonra, Koçu devleti Tang/T’ang sarayına üzüm ve üzümden üretilmişçeşitli ürünleri göndermeye başlamıştı. Şarap üretiminde kullanılan üzüm türü de bu dönemde Tang/T’ang Hanedanlığı’na getirtilmişti. Bu üzüm, ünlü “Ma nai-zi” (at sütü) adı verilen üzümdür. Bu üzüm türü, M. S. 647 yılında, Türk yabgusu tarafından Tang/T’ang imparatoruna hediye edilmişti. Tang/T’ang Hanedanlığı’na Türkistan’dan sadece üzüm ve üzüm şarabı gelmemiş, aynı zamanda şarap üretim teknikleri de gelmiştir.

Tang/T’ang Hanedanlığı döneminde, Türklerin Çinlilere öğrettikleri en önemli ekonomik sektörlerden biri pamukçuluktu. Doğu Türkistan’da M. S. 6. yüzyılda pamuk üretiliyordu. Koçu’da (Bugünkü Turfan Bölgesi) üretilen pamuk Tang/T’ang Hanedanlığı’nda ünlüydü. Koçulular pamuk eker, pamuktan ip yapar, kumaş dokur ve bunları Tang/T’ang Hanedanlığı’na götürüp satarlardı. Koçu’nun istila edilmesiyle, pamuk üretimi Tang/T’ang Hanedanlığı’nda da başlamıştır.

Tang/T’ang Hanedanlığı döneminde, Türkistan’da müzik çok gelişmişti. Tang/T’ang Hanedanlığı sarayında Türkistan’dan davet edilen çok sayıda müzik ustası bulunuyordu. Dolayısıyla, o dönemde müzikte kullanılan nota sistemi de Çin’e Türkistan’dan girmişti. Tang döneminde bazı müzikler Japonya’ya kadar ulaşmıştı.

Çin’de deri ve kâğıttan yapılan gölge oyunları varsa da, iple kukla oynatma tekniği M. S. 7. yüzyılda Türkistan’dan gelmiştir.

Çinlilerin bugün de çok rağbet gösterdiği yeşim taşı Doğu Türkistan’ın Hoten bölgesinden temin edilmiştir. M. S. 8. yüzyılda, Tang imparatoru bir elçiyi Hoten’e gönderip yeşim taşından yapılmış çeşitli ürünler getirtmiştir. Bilindiği gibi, İpek Yolu’ndan önce Doğu Türkistan ile Çin arasında “Yeşim Taşı Yolu” vardı. 

ayrıca

Türklerin Yuan Hanedanlığı Döneminde (1279-1368) Çinliler ve Koreliler Üzerindeki Siyasi ve Kültürel Etkileri....

Prof. Dr. Alimcan İNAYET 
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 
Journal of Turkish World Studies, 
Cilt: VIII, Sayı 1, Sayfa: 141-147, İZMİR 2008.ilgili :


*Japonya'daki heykel için Tang Hanedanlığından geldiği yazıyor....:


"Some of the sculptures of Tobatsu Bishamon in Japan are close copies of sculptures of the Tang dynasty (618-907) at Tōji Temple, said to have been imported into Japan in the early Heian period, reputedly by Kūkai (founder of Shingon Buddhism in Japan). 


Tobatsu Bishamon is said to have been accorded his role due to a story told in Sōkōsōden [10th century work, circa 988]. In 742, when Tibet (Jp. = Toban ) attacked Kizil (Jp. = Ansei), the Chinese emperor ordered Amoghavajra (705–774; Jp. = Fukū 不空 or Fukū Kongō , one of the eight Shingon 真言 patriarchs) to pray to Bishamonten. Kōmyō Dai-ō (Great Radient King) then appeared in the upper story of the north gate of the castle and the enemies were defeated. Consequently, when a sculpture of Bishamon was made in China as a protector of a regal citadel, or capital city, it was this form (Kōmyō Dai-ō) that was made and called "Tobatsu" owing to its association with the country Tobatsu, another name for Tibet. However, this story has not been proven. It does explain why the Tang-dynasty Bishamon of Tōji was, according to the temple chronicle TŌHŌKI , originally placed in the Rajōmon of Kyoto. 


A dissimilar image, thought to have been modeled on a sculpture at Mt. Hiei , is the early Heian sculpture that is over four meters tall, located in the Narushima Bishamondō in Iwate prefecture."
TŌHŌKI ?!?!?TÜRK'ÜN ÇİN ÜZERİNDEKİ 
ETKİSİ KÜÇÜMSENEMEZ !


TANG HANEDANLIĞI
 TÜRKSAVAŞÇININ BAŞLIĞI VE ATININ KUYRUĞU BAĞLI

Sancai wares, literally three coloured wares, are earthenware moulded figures and vessels boldly glazed with splashes 
of bright green and amber on a straw-coloured ground. 
More rarely, blue or a purplish-brown are also added. 

These wares are so deeply ingrained in the history of 
Chinese art that it is difficult to imagine that they were
 first discovered only right at the end of the 19th century, 
when Tang dynasty tombs were accidentally unearthed 
in Mangshan near Luoyang by surveyors building 
the Longhai railway
UYGUR TÜRKLERİ  - AT HEYKELCİĞİ HOTAN'DA BULUNMUŞ / ASHMOLEAN MÜZESİ
KOÇ MEZAR TAŞLARI - LİNK