2 Nisan 2014 Çarşamba

Turandot / Turandokht — Turan's Daughter
TURANDOT - G.PUCCINI / OPERA

Turandot / Turandokht — Turan's Daughter


"Turan" is the name of  the "Turks" all together. Tur is the root word for Turk , and an is plural in persian language. 


Tur and Tar is the root word for Turk
Tur+an (plural in persian language  ān) = Turk+s

Turandot meaning is  'Daughter of Turk' - Turkish Princess...


Turandot, is an opera in three acts by Giacomo Puccini, completed by Franco Alfano in 1926, set to a libretto in Italian by Giuseppe Adami and Renato Simoni.The original story is based on the epic Turan-Dokht from the book Haft-Peykar, work of 12th-century Azarbaijani poet Nizami Ganjavi ( Nizami Gencevi, 1141 – 1209 - He is not a Persian, but an Azarbaijani Turk) who wrote in Farsi language.The opera's story is set in China and involves Prince Calàf, who falls in love with the cold Princess Turandot. To obtain permission to marry her, a suitor has to solve three riddles; any wrong answer results in death. Calàf passes the test, but Turandot still refuses to marry him. He offers her a way out: if she is able to learn his name before dawn the next day, then at daybreak he will die. (wiki)

TURANDOT / OPERA: videoNİZAMİ GENCEVİ IS A TURK
AND NOT PERSIANHis statue in Azarbaijan - link with photosSözün də su kimi lətafəti var,
Hər sözü az demək daha xoş olar.

Bir inci saflığı varsa da suda
Artıq içiləndə dərd verir su da.

İncitək sözlər seç, az danış, az din,
Qoy az sözlərinlə dünya bəzənsin.

Az sözün incitək mə’nası solmaz,
Çox sözün kərpictək qiyməti olmaz.

Əsli təmiz olan saf mirvarılar,
Suya və torpağa min bəzək vurar.

Mə’dənlə dolsa da hər xəzinə,
Hər kiçik zərrəsi dərmandır yenə.

Ürəyi oxşayan bir dəstə çiçək,
Yüz xırman otundan yaxşıdır, gerçək!

Yüz ulduz yansa da göylərdə, inan,
Bir Günə baş əymək xoşdur onlardan.

Göydə parlasa da nə qədər ulduz.
Günəşdir nur verən aləmə yalnız

Nizami Gencevi

TURKISH CULTURE

in English