17 Nisan 2014 Perşembe

İSKANDİNAV - RUNİK YAZITLAR 1

Bu alfabenin Gôktürk alfabesi ile aynı temelden 
kaynaklandığı ispat edilmiştir."
Türk Tarih Kronolojisi / Şevket Koçsoy

Mehmet Turgay Kürüm / Avrasya'da Runik Yazı - Link_________