16 Nisan 2014 Çarşamba

KYBELE , ATTİS VE CORYBANTES
Parabiago tabağından detay - Gümüş, MS.200-400 
Milan'da bulunmuştur - Archaeological Museum of Milan


Kybele ile İskit başlığı ve çobanlık asası ile oturan Attis
Dört aslan tarafından çekilen arabanın etrafında dans eden Koribantes'ler (Corybantes)Koribantes'ler ; Apollo ile Musalardan Thalia'nın oğulları. Anatanrıça Kybele'nin rahipleri, Asya kökenli (Britannica Encyclopaedia). Sayıları ve adları zaman zaman değişir. "Ey karanlık diyarı Kureta'ların,
Girit'te Zeus'un doğduğu kutsal mağaralar!
Orada icat ettiler, benim için,
üç sorguçlu miğfer giyen Korybant'lar
çembere gerilen deriyi.
Orada karıştı çoşkun davul sesleri,
Phyrgia kavallarının tatlı nefeslerine
Korybant'lar davulu Rhea anamıza verdiler
Bakkha'ların çığlıkları arasında
gümberdesin diye."

Euripides; Bakkha'lar Tragedyası'ndan


Kureta'lar Giritli anatanrıça Rhea'nın, Korybant'lar da Phrygialı anatanrıça Kybele'nin rahipleridir. Burada iki ana tanrıçanın ve onun hizmetinde bulunan efsanelik rahiplerin de birbirine karıştığını görürüz. 

Korybas Lydia ya da Phyrgia dilinde ilkin Attis'e verilen bir addır. Kureta'lar ise Zeus efsanesinde rol oynayan cinlerdir. Toprağın oğulları oldukları söylenir :

Rhea Girit'in Lyktos mağarasında Zeus'u doğurduğu zaman onu Amaltheia adlı nympha'ya teslim eder, Amaltheia da onu keçi sütüyle besleyip büyütür. Ama tanrı bebeğin seslerini Kronos duyup da öbür çocukları gibi Zeus'u da bulup yutmasın diye, Rhea çocuğun çevresinde Kureta'ların çoşkun rakslarla, tunç kalkanlarına vura vura gürültü yapmalarını emretmiş, böylece çocuğun bağrışmalarını emretmiş, çocuğun bağrışmalarını tunç sesleriyle boğuyorlarmış.

Efsaneye göre Kureta'lar iki ya da dokuzmuş. Sonradan Zeus, Kybele ve Dionysos tanrılarının kültleri birbirine karışmış ve Dakty'ler, Korybant'lar ve Kureta'lar, hepsi birden anatanrıça Kybele'nin kültüne bağlanmıştır.

Bu rahipler Kybele ayinlerini baş döndürücü rakslarla , bağrışmalarla, flüt, davul ve tef sesleriyle kutlarlar, gümbürtülü bir vecit içinde kendilerinden geçerek tanrıya karışmayı sağlarlardı.

Azra Erat- Mitoloji Sözlüğü- Şamanlık
- Kybele/Anadolu kökenlidir / Batılılara göre Asyalı.
- Zeus / Keçi sütü = Herkül / Hera sütü = Yiğit / Anatanrıça, Kurt, At ,Keçi sütü = Türklerde görülür.
- Zeus'un mağarada doğması = Türk halk kültüründeki mağara kültü, Hz.İsa 
- Attis/ Anadolu kökenli - ölüp dirilmesi = Adonis-Osiris-Dionysos-Hz.İsa 

Kışın sona erdiği ve baharın resmen başladığı , genç ve yakışıklı "Tanrı", mevsimlerin değişimiyle dönemsel olarak ölür ve tekrar dirilir. Ekinoks kutlamalarının kökeni de Sümerler'e kadar uzanır.
Tarih kronolojisine göre ; 
Yunan mitleri diğer uygarlıklardan alıntıdır
NOKTAHOŞGELDİN BAHAR....


__________