Translate

17 Temmuz 2016 Pazar

Karamazov ve Dostoyevski
"Her şeyden önce, kendine yalan söyleme. 
Kendisine yalan söyleyen ve söylediği yalanları dinleyen kişi bir noktaya gelince, etrafındaki veya 
kendi içindeki gerçeği ayırt edemez. 
Ve böylece hem kendisine hem de diğerlerine bütün saygınlığını yitirir."
Fyodor Dostoyevsky - Karamazov Kardeşler

* KARA kelimesinin kökeni Türkçedir. Renk belirtmesi dışında , gözü kara, cesur, yürekli, atılgan anlamına da gelir. Romanda kavgacı ve ahlaksız tiplerdir, bu yüzden olumsuz ek olan MAZ ile KARAMAZ kelimesi olumsuz davranışlarını belirtir. Çok Yaramaz'lar çok. (Karamaz=Yaramaz ;) )

* -ov Rusçada erkek adlarında kullanılan iyelik ekidir. -ov -ev aynı zamanda oğul anlamını da taşır. 
Örn: Karamaz+ov/ev = Karamazevi - Karamazoğlu - Yaramazoğlu


* Dostoyevsky'in Türklere karşı olumsuz bakışı olsa da, köken olarak Türk'tür.
(Rev.Prof.Dr.Minexanım Nuriyeva-Tekleli, Türkolog-Azerbaycan "Türk asıllı Ruslar")


“Above all, don't lie to yourself. 
The man who lies to himself and listens to his own lie comes to a point 
that he cannot distinguish the truth within him, or around him,
and so loses all respect for himself and for others.”
Fyodor Dostoyevsky, The Brothers Karamazov* Etymology of KARA is Turkish = Black
Except to specify color, it means also brave, fearless, courageous and reckless. In the novel they are brawler and immoral types. With the negative additional -MAZ in Turkish, we can read KARAMAZ, as negative behavior. They are very naughty too...(instead of K using Y = YARAMAZ - Naughty) 

* - ov is Russian possessive endings to use on male name. -ov -ev also carries the meaning "sons" and house (ev).
Example: Karamaz+ov/ev =  Karamaz+the house of  - Karamaz+the son of


* Although the negative attitude of Dostoyevsky against Turks, he was a Turk of origin.
(rev:Prof.Dr.Minexanım Nuriyeva-Tekleli, Turcologist-Azerbaijan "Turkish origin Russians")
EK:
" -maz, -mez ekinin -ma,-me olumsuzluk eki ile -z partisip veya fiilden isim yapım eki ile oluştuğu görüşü, bilim adamlarınca kabul edilmiştir. " - Yrd.Doç.Dr.Ali Cin , 
-mAz+lAn- YAPISI VE KULLANIMI
Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/2 Spring 2011, p. 297-306, TURKEY - pdf


"The scientists came to the common opinion, that the suffix “-maz,-mez” was the result of the combination of privative suffix “-ma, -me” and the participle or preformative suffix “-z”. " - Ass.Prof.Dr.Ali Cin

*

Bu arada...
Beethoven 7.senfoni - 2.kısmı - Orkestra şefi H.Karajan

- Avusturya doğumlu Herbert von Karajan'ın kökeni Makedonya Kozani'dendir (Osmanlı dönemi). Dedesinin adı Georgios Karajánnis'tir , zamanla Karajan'a dönüşür. 18.yy Viyana'ya göçmüşler ve Yunan veya "Aromani" (Makedon Rumenleri) 
yani Çingenelerden olduğu söylenir.

Şimdi, "Kara" (Qara) kelimesi eski türkçede "boy adı" "fakir, sıradan halk, avam", "gözü pek,cesur", " kuzey veya batı" veya "siyah renk" anlamlarına gelir ki Orhun abidelerinde de geçer. Soyadı Türkçe olan birinin etnik kimliği ne olabilir?

Ha bunun yanında, Kara-Qara'nın mecazi anlamı "üzüntü veren, utandıran"dır. Galiba her şekilde adına yakışıyor...
Çünkü Herbert von Karajan Nazi partisi üyesidir. (D.1908-Ö.1989)

Bizim, bizden başka düşmanımız yoktur kardeş !...
Bu kadar basit.
Dünya'nın içinde bulunduğu ruh hali,
SB.

Karajan-Karacan.
______________________
______________________