26 Temmuz 2016 Salı

KIZIL YILAN - GORGAN SEDDİ
KIZIL YILAN - GORGAN SEDDİ
(RED SNAKE - WALL OF GORGAN) 1999 yılında arkeologlar tarafından keşfedilen ve daha sonra İngiltere-İran ortak kazılarıyla gün yüzüne 2005 yılında çıkartılan sed, pişmiş tuğladan yapıldığı için Kızıl Yılan adıyla anılıyor. Bu dev duvarın bir başka adı da Gorgan Seddi. (duvarın biraz gerisinde ki yerleşim yerinin adı) Bir ucu Hazar denizinden başlayan seddin diğer ucu Elbruz Dağlarının kayalık kısımlarında son buluyor. 195 km uzunluğundaki duvarı birde 5 metre genişliliğinde bir su hendeği koruyordu. 


Ayrıca duvar üstünde belirli aralıklarla 30.000 askerin barınabileceği küçük kaleler mevcuttu. Örneğin, duvarın üzerinde ki kalelerden biri 5.5 hektar alanı kaplayacak kadar büyüktü. Arkeologlar duvarın inşası için kullanılan pek çok tuğla ocağı ortaya çıkarttılar. Ocaklar duvara 20 ila 100 metre uzaklıktaydı ve duvarın inşası için kullanıldıkları açıktı. Ocaklar da kilden yapılmış tuğlaları pişirmek için kullanılan yakılan ağaç parçalarının üzerinde uygulanan Radyo karbon tekniği ile duvarın MS 5. veya 6. Yüzyıllarda inşa edildiği ortaya çıkartıldı.


Peki, neden inşa edilmişti? Yapıldığı dönemde İran’da Sasani İmparatorluğu hüküm sürüyordu. Sasaniler bir yandan Doğu Roma ile mücadele ederken doğuda aniden beliren bir tehlike ile karşı karşıya kaldılar : Ak Hunlar.


Sasani imparatoru Peroz (Firuz) (MS 459-484) Ak hunlara karşı giriştiği bir seferde Gorgan’da bir müddet kalmıştı. Ama daha sonra Ak hunlarla yaptığı bir çarpışma sırasında canından oldu. Arkeologlar seddin Ak hunları durdurmak ve duvar bölgesindeki verimli düzlükleri korumak amacıyla Sasani hükümdarları tarafından inşa edildiğini düşünüyor.


Radyo karbon testlerinin sonuçlarına göre duvar 7. Yüzyıl sonlarına kadar korundu. Bu tarihten sonra askerlerin Bizans’a yapılacak bir sefer ya da 636 da başlayan Arap istilasını durdurmak için kullanılmak üzere çekildiği düşünülüyor. Ne olursa olsun, sed iki yüzyıla yakın süre korundu.

Yenidenergenekon'dan alıntıdır onun kaynağıda: Current World Archaeology Dergisi No 27.
Ama; 
2008'deki açıklamaya göre Çin Seddi'nden 1000 yıl daha yaşlı. Haberi aşağıdadır:According to the Science Daily News (February 26, 2008) the Wall of Gorgan is: “…more than 1000 years older than the Great Wall of China, and longer than Hadrian’s Wall and the Antonine Wall put together.”  link  /  link  /  link
Peki, hesap yapalım o zaman: Çin Seddi MÖ.4.yy da yapıldıysa, ve Kızıl Yılan 1000 daha eskiyse, o zaman MÖ.1400 çıkar karşımıza. İyi de o dönemde henüz Persler yoktu! Dr. Kiani'ye göre Kızıl Yılan Partlar döneminde yapılmıştı. Partlar da Hunlar'da Türk. Neyin peşindeyseniz? Bu arada Çin Seddi de Türk akınlarını durdurmak için yapılmıştır. Tıpkı Kızıl Yılan gibi. Ama hiç bahsetmiyorsunuz...  İran Türkleri - link


Bir de şu açıklama var: 


"The term Gorgan is derived from Old Iranian VARKANA (lit. The Land of the Wolf). Interesitngly the term Gorgan linguistically corresponds to modern Persian’s “Gorg-an” or “The Wolves”." (link)


Gorg-an "Kurtların ülkesi" demek değil! Hyrcania Kurtların Ülkesi demektir. III.Darius (Kodomannus), M.Ö. 330 yılında bu bölgede kendi adamları tarafından öldürülmüştür. [Hyrcania where Darius was put to death by his own troops.]

Gorg Korkmak fiilidir - Gorg- Kork ; -an ya Farsça çoğul, ya da Türkçe zaman anlamında. Belki de Gorgam idi - Korkam, Korkuyorum anlamında! Tıpkı mitolojideki Gorgonlar gibi.


Kelimenin Kurgan'dan gelmesi de mümkündür. Türkçe'de k ve g yer değiştirir. Korugan- Korgan - Gorugan - Gorgan. Aynı zamanda Rusça'ya da korugan "kale" olarak geçmiştir.  Bununla ilgili olarak arkadaşım Kemal İ.Işıklar'ın bu değerli yorumunu da sizlere sunuyorum:  "Gorgan (Gorgam - I fear)'e alternatif olarak Korugan-Gorugan olabilir. Korugan modern çağlarda bile dilimizde saldırılara karşı korunmak için inşa edilen "tahkimat" duvarı anlamını taşımıştır, bundan daha anlamlı bir isimlendirme olamaz diye düşünüyorum. Kurgan ile aynı kökenden geliyor. Başka dillerde "kurt" ve benzeri karşılıkları olabilir, ama "Korugan" benzetme ya da andırma değil, birebir yapının Türkçe'deki adıdır..." 


HYRCANIA = GİLAN eyaletini de içine alan Hazar Denizi'nin güneyinde yer alan bölge, bugün Gorgan olarak anılıyor. Hyrcana "Kurtların Ülkesi" demektir. Hazar Denizi'nin adı "CHİLAN DEGNİSİ"(1570-Dell İmpero Ottomanno, Geographe Turc, Abubekir Efendi
yani, ÇİLAN/GİLAN/YILAN (Ejderha) Denizi, diğer adı Gök Denizi'dir


GİLAN - İLAN - YILAN dır EJDER de YILAN olarak görülür.

Sonra'da Kızıl Yılan adının Türkmenler tarafından kızıl tuğlalarından dolayı verildiği yazılıyor. Ama Akhunların Kızıl Hun olarak adlandırıldığından haberleri yok! Nasıl akademisyensiz siz?KIZIL YILAN (RED SNAKE - WALL OF GORGAN) GORGAN SEDDİ


Kızıl Hun Türklerin diğer adları: "pointed hat Saka"= Sivribaşlıklı Sakalar, Hyon, Chion, Kermichion, Hermichion, Abdaly, Hephthalites, Eftalit, Ak-Hunlar ya da, Massagetler, bilinen adlarıyla Tomris Ece'nin "Büyük Saka"lar... ki yaşadıkları bölgedir!Theophanes Byzantios berichtet : "Im Osten des Tanais (des Don) hausen die Türken, früher Massageten genannt, 
welche die Perser in ihrer Sprache Kermichionen nennen...." 
[Die Awaren: ein Steppenvolk im Mitteleuropa, 567-833 n.Chr - Walter Pohl]Ayrıca Türk boylarından İskitlerin arasında "Gelon" adlı "Yılan" boy ile Kıpçakların Yılan boyu vardır. 


"Don Kıpçaklarını yöneten Şarukan hanedanı yılan kabilelerinden (Kimak-Uran-Kay-Urankay) inme idi..." "Si (Kay) kabilerlerinin tamgası yılandır; "kay" da zaten yılan demektir. Kumosiler, Kidanlar ve diğer halkların topraklarından akıp giden Amur Nehrine Çinliler Heylungiyan (Kara Ejderha Nehri) derler." 

Kıpçaklar- Sercan M.Ahincanov // Selenge Yayınları
Kızıl Türkler - linkÇinlilerin Amur Nehri'ne "Heylungiyan" yani "Kara Ejderha Nehri" demesinde bile Türkçe İlan-Yılan kelimesini görüyoruz.


Herkül'ün oğulları : 
"...birincisinin adı AGATHYRSOS (Ağaçeri), sonrakinin GELONOS (Yılan), en küçüğünün SKYTHES (İskit)..." Heredot,ıv,10 / Gelonos Türkleri - link
Kurtların Ülkesi ha! :)
Did you know that "Kyzyl Yilan" or "Qizil Yilan" (Kızıl Yılan) is Turkish? meaning "Red Snake". Or the toponyms of İran, like "Tepe" is Turkish? meaning "little mountain - hill".


"The term Gorgan is derived from Old Iranian VARKANA (lit. The Land of the Wolf). Interesitngly the term Gorgan linguistically corresponds to modern Persian’s “Gorg-an” or “The Wolves”" (link)


Gorg-an = The Wolves: Bullshit!
Gorg is Turkish, means Fear. -an is plural, so FEARS.
or Gorgam - I Fear!
They still speak Oghuz Turkish in Azerbaijan, and say as Gorg-Qorq.
in Anatolian Turkish we say; Kork - Fear : Korkuyorum - I Fear.
Or it came from the word "Kurgan"  : Etymology and culture also Turkish: people buried their dead in barrows ie.Kurgan - Korugan - Gorugan (to protect - Korumak) in  Kazakh Turkish korgan . "k" and "g" can switch with dialect: Gorgan.

Hyrcania (Varkana) means "Wolfs Land" like the "Turkish Wolf" . Did you know that Amudarya was called Oxus or Ochus by Strabon?  Ochus or Oxus is Oghuz (Okuz) in Turkish, and of course Oghuz Turks.... The word Hyrcania (Varkana) has nothing to do with Gorg-an ... 


Oghuz-Turkic tribes, Turkmens, Qajar (Kaçar): Yes all of them are Turks. But you don't mentioned about the Turkish origin of Parthians, Sacae and Huns in your article!


There was only four Persian State in today's İran:
Achaemenid (559-330 BC) Sasanids (226-652 AD) Pahlavi (1925-1979) and İran İslamic Republic (1979 -). İran was always a Turkish land, from 4400 BC, between the Persian States above till 1925. After war it became İranian State, but there are still 45 million Turkish people living in İran. And in North East, where the Red Snake Wall is, lives Horasan Turks (3 million - old Horasan region was İran, Afghanistan, Tajikistan, some region of Turkmenistan and Uzbekistan) and Turkmenistan Turks (2 million).


"'Red Snake'-is more than 1000 years older than the Great Wall of China.." 


Do you even realise what you are saying and knowing what it means? That means 1400 BC, at that time there was NO PERSİANS in that region! Persians came for some in 800 BC, to others in 900 BC, but never before that period! Not everything has to do with the Persians! Chinese Walls was built to protect themselves agains the attacts of Turks, so is the Red Snake Wall. Because they also say that the wall was built in the period of Parthians, which are Turks, today ancestor of Turkmenistan people. 

read: "Our Ancestors Who Build the Great Parthia Turkish State(247 BC-224 AD) Begmyrat Gerey - Turkmenistan 


"is known as Qïzïl Yïlan to local Turkman inhabitants" (link)

Turkman is Turk. Means I'm Turk. 
Qïzïl Yïlan - Kızıl Yılan - Red SnakeWhite Huns yes but you do not mention about them that they are Turks! White Huns are also called as "pointed hat Saka", Hyon, Chion, Kermichion, Hermichion, Abdaly, Hephthalites, or more common name Massagetae, Queen Tomyris of Big Sacae, which lived in that region, RED HUNS to. Maybe that's why they called the walls as Red Snake !

About the walls PDF
And you call yourself a scholar, scientist...Well, You can not write history without Turks... ;)

SB.