6 Kasım 2015 Cuma

Troya - Turoya - Türk Obası
"Troya Uygarlığının özünde Anadolu Türklerinin Ulu Babaları, Oğuz Türkleri vardır. Bundan beşbin yıl önce, yani MÖ.3000'lerde Troya çok gelişmiş, Oğuz Türkleri'nin yarattığı bir uygarlık idi. MÖ.1260'larda Yunanlıların işgaline uğrar ve MÖ.7.yy'da da tamamen dağıtılır.


Türkler neden Anadolu'yu terk etmişler? Yunanlılar Troya'yı işgal ettikten sonra ve Yunanlılar egemenliği de ele geçirince Türkler Ege Bölgesi'nden çekilmeye mecbur kaldılar. Türkler Anadolu'nun iç kısımlarında her zaman varlıklarını sürdürmüşlerdir. Sadece egemenliği bir süreliğine Yunanlılara vermek mecburiyetinde kalmışlar.


Kanlı Çanakkale Savaşları'nda Atatürk tarihi Türk Topraklarını geri alır. Bunu gururla söylemeliyiz ve bütün Dünya'ya duyurmalıyız. Maalesef biz Türkler kendine güvensizlik var. Biz gerçek tarihimizi başkalarının ağzından öğreniyoruz. Çok üzülerek söylemek istiyorum ki, Troya gibi çok önemli bir uygarlığın, Türkleri dünyaya subut ettirebilecek bir uygarlığını Alman arkeolog araştırmıştır. Schliemann aslında arkeolog değil bir altın avcısıydı ve hazine peşindeydi. Sonra da bir Amerikalı araştırmış, bugün hala Almanlar araştırıyor, neden? Türkiye'de arkeolog yok mu? Neden Türkiye'nin kendi arkeologları araştırmıyor? Bu çok üzücü bir durumdur. Bugün için ekipte Türkler var, ama maalesef çok geç kalmışlar.


Çok önemli bir konu daha var, MÖ.8.-7.yüzyıllarda İtalya'da Etrüskler başlar. Etrüsk aslında Yunanlıların verdiği addır, onların gerçek adı Turenler'dir.(Tyrren) Bugün İtalya sahillerine baktığınızda denizin adı Tyrrenn'dir, yani Turan Denizi. Ve Heredot'ta söylemiştir ki, "Etrüskler Tyrreinos'tur" yani Turan adlı, Troyalıların başbuğu altında gelir ve burada yaşamaya başlamışlar. Tabii ki savaştan sonra göçebe durumuna düşmüş, kaçkın Troyalılar bir kısmı deniz yoluyla, bir kısmı Balkanlarla İtalya'ya Alpler'e gelirler ve burada yaşamaya başlarlar. İtalya tarihine çok değerli ögeler vermişler. Mesela demiri işlemeyi öğretmişler. Roma medeniyetinin özünde, en alt katına indiğimizde Troya medeniyeti, yani Türk medeniyeti durur. Bunu bütün dünyaya onurla duyurmalıyız.


Roma tarihinde tam 150 yıl Etrüskler, yani Tyrryenler, Troyalılar hakimiyette olmuştur. Roma senatosunun özünü, Troyalılar koymuştur. Roma atribütlerinin aslını Troyalılar koymuştur. Etrüsklerin sembolü olan Kurt , Anadolu'da da var. Aslında bu sonradan Orta Asya Türklerine aktarılmıştır. Aslında Kurt sembolü Etrüsklerden gelir.


Kazım Mirşan'ın, Haluk Tarcan'ın çok güzel araştırmaları var. Avrupa'nın kökeninde Etrüskler yani Türk Medeniyeti vardır. Derler ki "Türkler Anadolu'ya 1071 de gelmişler", bu çok yanlış bir deyim. Aslında Türkler Anadolu'ya, tarihi topraklarına dönmeye başladılar.


Kıbrıs'ta da Türklerin tarihi milattan önceye dayanır. Ama Anadoludaki tarihleri bundan daha eskidir. Biz aslında, Azerbaycan Türkleri, Anadolu Türkleri , Gagauz Türkleri daha eskiye dayanır. Dikkat ederseniz Anadolu ve Azerbyacan Türklerinde Mongoloid etkisi yoktur, biz tamamen Avrupa özelliğini , aralık özelliğini taşırız. Eğer biz Orta Asya'dan geldiysek neden Mongoloid ırkına benzerlik yoktur o zaman?


Halklarda ırksal özelliklerin olması için en az 40.000 (kırkbin) yıl geçmesi gerek. Yani Homo Sapiens 40.000 yıl önce konuşlanmaya başlamıştı, bu kadar geniş bir zaman gerekir. Mongoloid ırksal karışımı Türkler, Orta Asya'dan nasıl oldu da gelmedi? Bu çok gülünçtür. Antropoloji bilenler bilir, bu mümkün değildir. 


Avrupalıların bildiği uygarlıkların alt katında Türk uygarlığı yatar. Bilmek istemez. Yazıyı icat etmiş, tek tanrı inancına sahip, astronomik bilgilerin temelini hep Türkler koymuşlardır. İtalya'da Etrüsklerin üzerinde latinlerin egemenliği yüzünden Türkler egemenliklerini kaybetmişler. Julius Ceasar Türk kökenlidir, "Benim atalarım Troyalılardır" der.


Ceasar'ın Türk olduğunu ben söylemiyorum, kadim Roma, eski Roma tarihini okuyan görür, orada yazar. Ataları kaçkın olarak Troya'dan gelmiştir. Kayı boyundan olan Türklerdir. Ceaser, eski Türk dilinde sezar, sezer, sezgin, basiretli olduğu için verilmiştir. August'ta öyle Avrupa dilinde Oğuz'un varyasyonudur. A benizlidir. Avrupa yüzlü, Anadolu yüzlü. A-yüzlü / A-oğuz / A-ugust.


Kitabından bir bölüm: [ Bir zamanlar Etrüsk ve Troya medeniyetini yaratmış, ve sonra Romalıların mayasına taşını koymuş, batı Latinlere medeniyetin özünü vermiş Türk, bugün aşağılanmış ve maddi manevi inişe geçmiştir. En korkuncu, kendi kendine güvenini yitirmiştir.]


Maalesef Azerbaycan'da bu sorunları yaşıyoruz. Dilerim ki, Troya'yı Türk arkeologlar, tarihçiler araştırsın. Keşke Troya filmini ecnebiler değil Türkler çekseydi. Troya- Turoya mahv olunmuş Türk Obasıdır!"
TROYA-TUROYA TÜRK OBASI
İlhame Enverkızı (Enveroğlu) - Azerbaycan
Rus Dili Öğretmeni'dir, daha çok tarih konusunda araştırmaları vardır.
Anadolu Kaç Yıllık Türk Vatanı- Eski Türk Tarihi (3)
Video'dan:
Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş (Tarih doktorası var)


"Agamemnon Miken Kralı'dır, Yunanlı değil. Aşil onlara katılmıştır. Mikenler Anadolu'dan gitmiş Türkler'dir. Mora Yarımadası'nda 4bin yıl önce bir medeniyet kurmuşlar ki Atina da sonra kuruluyor. Türklerin yerleştiği dönemde Atina yok, sonradan gelişmiş ve Troya Savaşlarına katılıyor...Türkler hep birbiriyle savaşmış. Aynı devletin içinde de Boz Ulus ve Kara Ulus savaşmış. 


Boz-Ulus ve Kara-Ulus şurdan kaynaklanıyor: Mete'ye geldiğimizde Türkler tamamen beyaz, yeşil veya mavi gözlü, daha sonraki dönem içerisinde Moğollarla karışması sonucunda, Atilla'ya geldiğimizde biraz daha Moğollaşmış Türkleri görüyoruz. Yani erken Türklerin hareketleri , Ön-Türklerin ilk hareketi aşağı yukarı , Avrupa'ya ilk gidişi MÖ.7000-6500 lere dayanıyor, bu dönemde Türkler Moğollarla karışmamış olduğu için hepsi beyaz ırkın insanları, yani çekik gözlü falan değiller. Ancak zaman içerisinde Moğollar, Mançuryalılar ve az miktarda Çinlilerle karışıp ta bu bölgeye gelmiş olanlar nedeniyle Kara-Ulus doğuyor. Mesela Selçuklular Kara-Ulus'tan geliyor. Kara-Ulus'un bir özelliğide , Moğolların bir özelliğide malumunuz beyaz tenli insanla, siyah tenli insanın veyahut daha koyu renkteki insanın birleşmesi halinde devamlı surette koyulaşma vuku buluyor. 


Mete'nin soyuna baktığımızda, tamamen, Mete'nin sarı saçlı, uzun boylu, mavi gözlü olarak tarif edilir. Halbuki Mete'den 700-800 yıl sonra Atilla'ya baktığımızda esmer tenli, yani daha doğrusu buğday tenli ve siyah saçlı olarak tarif ediliyor. Şimdi tabii bu konuyla ilgili olarak Boz-Ulus ve Kara-Ulus çatışması özellikle Türgişlerde çok ilginç bir noktada vuku buluyor, Türgiş devletinin kurulup tamamen yıkılması , birbirleriyle Boz-Ulus'la Kara-Ulus'un savaşması sonucunda oluyor."
MÖ.3000 Troya - Berlin Neues MuseumHakasya Türk EvleriBirazda eğlence:
"Schlieman ve Gizemli Truva Hazinesi"
(tabii ki, kahramanları yurdunu koruyan Ektor'dan ziyade Aşil!)
"Schliemann - Der Geheimnisvolle Schatz von Troja" Almanca