12 Kasım 2015 Perşembe

Sümer Uygarlığı - Sumerian Civilization

Sümerlerin Orta Asya'dan gelmiş olabileceğini söylüyorlar. Bir Fransızca kitapta Sümerlerin Orta Asya'dan gelmiş olabileceği, dillerinin Ural-Altay dilleri grubundan olmuş olabileceği yazıldı. Atatürk de okuyor bunu ve bu satırların yanına "Önemli" diye bir not düşüyor. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi kurulunca, orada Asuroloji yerine bölümün adını Sümeroloji koyduruyor. Önce Asurlar'ın sonra Sümerler'in dili çözüldü. Çünkü onların dili Sami dildi, yani Arapların dili gibi Akadça kökünden. Sonra adamlar dediler ki, Sümerler'in dili hiçbir dile benzemiyor ve nereden geldikleri belli değil.


Şimdi genel olarak Batı'da düşünce bu. Ama ben yaptığım çalışma ile Sümerlerin Orta Asya'dan oraya geldiğini gösterdim. Ural Altay dillerinde Japonca'da ve Korece'de kökleri ve anlamları aynı olan bin kadar kelime var... Daha sonra, bazı araştırmacılar, buldukları bu kökleri, MÖ.7000'e kadar götürdüler. Ve bu kelimelerin içinde yarı yarıya Sümerler'in kullandığı kelimeler bulundu. Bunlar tarımla, hayvancılıkla, tekstille ilgili kelimeler.


Yani Orta Asya'da o zaman bunlar var ve sümerler de bunlarla birlikte gelmişler. Daha sonra matematik, astronomi ve yazıyı buluyorlar. Türkmenistan'da bir taş buldular, onu da MÖ.6000 yılına götürüyorlar, üzerinde Sümerlerin ilk yazı işaretlerinden bazılarını buldular.


Günü 12 saat olarak yapmışlar. 60 tabanlı sayı bulmuşlar, dereceler için son derece önemli, hesaplar hep 60 tabana göre yapılmış. Bir saatin 60 dakikadan, bir dakikanın 60 saniyeden oluşması ya da dairede 360 derece olması gibi...Geometri ve cebirin ilk formüllerini ortaya koyan Sümerler'in matematik bilgileri, günümüz matematiğin temeli olarak kabul edilir. Astronomiyi, burçları biliyorlar, hatta adlarını aynen devam ettiriyoruz. Kepler'e kadar bilinen ilk beş gezegeni Sümerler keşfetmişti.Sümerler Türkler'in bir kolu, başka çare yok!

Türkler daha önceden vardı ve dağıldılar. Orta Asya'da muazzam taşkınlıklar olmuş, Türklerin yaşadığı ova deniz haline gelmiş. Oradan Aral dolmuş ve Hazar'a akmış ve Anadolu'nun doğusuna kadar taşmış, bu bir tufan olayı. Tufan hikayesini Sümerler Gılgamış (Bilgimış'tır onun adı-SB) destanında yazmışlar. Oradan Tevrat'a, Tevrat'tan Kuran'a geçiyor. Türkler bir bütündü; o tufanda ölenler öldü, kalanlar dört bir tarafa kollar halinde dağıldılar. Sümerler de o kollardan biri. Sümerler diyor ki:


Evet, 40 lehçeye ayrıldı gerçekten. Bu Türkler'de var sadece. Gittikleri yerlerin diline göre değiştiriyorlar dillerini. Türkmenistan'a, Özbekistan'a gidenler önce anlamasalar da kısa bir süre sonra kolayca anlamaya başlıyorlar, çünkü kökleri aynı. Tabii bana karşı çıkacaklar da olacaktır, ama bu konuda açılacak bir tartışma iyi olur.
Tarihte ilkler
Okullar
Soğuk Savaş
İki meclisli kongre
Vergi indirimi
Ecza rehberi
Ahlaki değerler
Atasözleri, deyişler
Hayvan hikayeleri
Edebi tartışmalar
Tufan
Yeniden doğuş
Edebi anıt: Bilgamış Destanı
Aşk şarkısı
Kütüphane kataloğu
Altın Çağ
Çiftçiler için takvim
Cennet kavramının ilk kullanımı
Gündelik iş kavramının ilk uygulamasıSümer'in üretken ve özgür kadınları

Sümerler genellikle tek eşlidir. Evlilikler, hakim karşısında, kadın ve erkeğin şahitleri huzurunda gerçekleşiyor ve belgeleniyor. eğer tarafların evlilikle ilgili şartları varsa onlar da kaydediliyor. Evlilik sırasında kadın, kadınlık görevini yapamayacak bir haldeyse, koca, karısının izniyle bir başka kadın alabiliyor. Ama, o, ikinci kadın oluyor ve karısı istemezse onu sokağa attırabiliyor. 


İstanbul Arkeoloji Müzesinde bulunan bir anlaşma metninde, kadın diyor ki: "Ben şu isimli kadını kendime kardeş, kocama karı olarak aldım. Eğer kocam beni boşarsa, ben onu da alıp götürürüm."


Kadın boşanmak isterse kocasını mahkemeye verebiliyor ve tazminat da alabiliyor. Kadınlar ticaret yapabiliyor, kefil olabiliyor, tek başlarına tanık olabiliyorlar. 


Ebelerin tümü kadın. Kadın doktorlar var, zaten sağlığın koruyucusu da tanrıçalar. 


Katipler arasında az sayıda kadın bulunsa da, bazı şehirlerde dokumacılığı idare edenlerin tümü kadın. İpliğin yapılması, boyanması, kumaşın dokunup teslim edilmesine dek her şeyi kadınlar yapıyor. Müfettişler de kadın.Sümer Atasözleri

* Zamanını boşa geçirdin ne işe yaradı?
* Madem ki biliyorsun, neden öğretmiyorsun?
* Çok yiyen uyuyamaz.
* Açık ağıza sinek girer.
* Kalpte olan düşmanlık getirmez, dildir düşman eden.
* Bir kez yalan söylersen, doğruyu söylesen de inanılmaz.
* Yürürken ayağını sıkı bas.
* Arkadaşlık bir gün sürer, akrabalık sona dektir.
* İyi giyinen kimsenin önünde herkes eğilir.
* Köpeksiz köyde tilki bekçidir.
* Gümüşü olan mutlu olabilir, arpası olan mutlu olabilir, hibir şeyi olmayan rahat uyur.
* Bey gibi yaparsan köle gibi yaşarsın, köle gibi yaparsan bey gibi yaşarsın.
* Baharatın hiçbiri kadın kadar güzel kokmaz.
* Öleceğiz harcayalım, uzun yaşayacağız biriktirelim.Muazzez İlmiye Çığ
Müze Dergi, Nisan 2012
Ama Sümerlerin nereden geldiklerini biliyoruz:
Anau - Türkmenistan

Türkmenlerin Atalarıyla Sümerler ve 
Eski Türkmenistan ile Mezopotamya ilişkileri
5000 YILLIK SÜMER TÜRKMEN BAĞLARI 
*
"Sümerlerin nereden geldiği konusunda farklı varsayımlar olmakla birlikte, 
Sümerlerin nereye gittiği bellidir: 
arkeolojik kalıntılara göre çoğunlukla Doğu Anadolu ve Azerbaycan’a göç eden 
Sümerlerin bir kısmı Hazarın güneyinden diğer 
bir kısmı Hazarın kuzeyinden Türkistan’a yöneldiler.


Ellinlere (Greklere) atfedilen bilgilerin büyük çoğunluğu Sümer döneminde biliniyordu 
ve Mısır üzerinden Ellinlerce alınmıştı. 
Mesela, Pisagor teoremi Pisagor’dan iki bin yıl önce yazılan Sümer tabletinde mevcuttur. 
Grek uygarlığının temeli Mısır’a, Anadolu’ya ve özellikle de Girit uygarlığına dayanmaktadır."


*

"Bu düşünsel üretime Eski Yunan Düşüncesi adını vererek, 
onu bir soya tapulamak, bilim ve us dışı, ırkçı bir tutumdur. 
Buna Eski Akdeniz-Ege Uygarlığı ya da Eski Yunanistan-Yakındoğu Uygarlığı 
diyerek ırka değil coğrafyaya dikkat çeken bir ad vermek, 
bilim onuruna daha yaraşır bir tutum olacaktır."


Cengiz Özakıncı
İslamda Bilimin Yükselişi ve Çöküşü


HISTORY BEGAN AT SUMER! (Sumerian)


The first ethic rules in history, the first love song, the earliest written law texts originate from the Sumerian civilization. They had a broad understanding of literature, created epic poems and their own mythology.


American Sumerologist Samuel Noah Kramer, in his 1956 published book entitled ‘History Begins at Sumer’, enumerated the “firsts” contributed by the Sumerians to mankind’s history; thus describing their degree of development in a variety of domains, from law, literature, agriculture, architecture to mathematics, astronomy etc. 
First “schools”
First “cold war”
First “congress with two chambers”
First “tax deduction”
First “pharmaceutical guide”
First “calendar for farmers”
First “moral values”
First application of the “daily work” notion
First “proverbs and idioms”
First stories on animals
First literary discussions
First use of the notion “heaven” 
First deluge
First resurrection
First chevalier
First literary citation: the Epic of Gilgamesh 
First love song
First library catalogue
First golden age“A theory exists that they may have come from Central Asia. There is a French book pointing out to the possibility that they may have come from Central Asia and that their language may belong to the Ural-Altaic group of languages. Atatürk who read that book wrote down the note “IMPORTANT” next to the related passage. Following the establishment of the Faculty of Language, History and Geography, he suggested that the department dedicated to the study of Mesopotamian cultures be named Sumerology instead of Assyriology. 


The Assyrian language was earlier deciphered than the Sumerian language, because, like Arabic, it is a Semitic language originating from the Akkadian language. Not able to categorize Sumerian in any known linguistic family, western specialists declared that the original homeland of the Sumerians could not be determined. However, my own research led me to find evidence as to the Central Asian origin of the Sumerians. 


In the Ural-Altaic languages, Japanese and Korean, exist around one thousand words of common origin and semantics. Certain researchers established that the common roots of these words were to be dated at 7000 BC and approximately half of these roots were to be found in the words used by the Sumerians, mainly words related to agriculture, animal breeding and textiles. That is to say that as early as 7000 BC, those spheres of activity existed in Central Asia and, that Sumerians are the ones who introduced them to Mesopotamia. 


Later, they invented mathematics, astronomy and writing. Also a stele was found in Turkmenistan, dated 6000 BC, carved with some of the Sumerian symbols, they used a day of 12 hours, two of our hours constituting one Sumerian hour. They found a number system based on 60. This is important for degrees and time calculations, like one hour composed of 60 minutes, one minute consisting of 60 seconds and a circle consisting of 360 degrees. They invented the first models in geometry and algebra considered the fundaments of modern day mathematics. They dealt with mathematics, astronomy and astrology. We continue today to use the same zodiac signs as they did. The original five planets known until Kepler found the other ones were discovered by the Sumerians.


My conclusion in this respect is that the Sumerians were a branch of the Turks, which is the only possible explanation! Turks existed before but were dispersed due to the great deluge. There were major floods in Central Asia. 


The plain where Turks used to live was inundated to form the Aral Lake, which in turn flowed into the Caspian Sea; and The Caspian Sea overflowed all the way to Eastern Anatolia. The deluge episode is accounted for in Turkish as well as Sumerians sources, Sumerians reporting about it in the Epic of Gilgamesh (Bilgimesh is the real name - SB). From there, it was transmitted to the Old Testament and from the Torah it was transmitted to the Koran. 


Turks were united until the deluge, many of them died during it. Their surviving groups were divided into branches and scattered to different regions; Sumerians constituted one of those branches! Sumerian sources claim that they “spoke one single tongue before; then, god was angry and divided our language into many”. Indeed into 40 dialects. Such phenomenon is typical of the Turks, who generally harmonize their language with the language found at their new homeland. 


Today, our people who travel to Turkmenistan and Uzbekistan start, if not at the very beginning, but surely after a while, to understand the local Turkic dialect, because they have common roots with our Turkish... My position in this regard will certainly be subject to criticism. I don’t mind it. On the contrary, a renewed discussion on the subject.Sumer’s productive, free and elegant women

Sumerians were generally monogamous. The wedding ceremony was being performed by a judge, in the presence of both sides’ witnesses and the nuptial alliance was documented. When needed, a prenuptial settlement containing the terms of the marriage agreement was produced. 


If the wife was in a circumstance preventing her from performing her duty as a woman, the husband was allowed to take a second wife with the permission of his first spouse. Nevertheless, the second woman remained second and the first wife had the right to send her away in case she would want to. In an agreement text on display at the Istanbul Museums of Archaeology, a wife states: 


‘I... took the woman named... as sister to myself and wife to my husband. If my husband divorces me, I shall bring her away with myself’. 


Women had the right to apply to the court for divorce and to demand compensation. Women could deal in trade, stand bail, and testify as witness on their own. All obstetricians were women and there were also female physicians. Besides, goddesses were in charge of protecting health. 


Even though the number of female scribes was limited, in some cities the weaving industry was entirely managed by women. Every stage of the process, from the manufacturing of the yarn, its colouring, the weaving of the textile and its delivery to the client was performed and managed by women. Inspectors were also women.Sumer Proverbs

• You wasted time in idleness, what purpose did you serve? 
• Since you claim having knowledge, why don’t you teach?
• The one who eats much cannot sleep.
• Fly enters open mouth.
• Feelings of the heart do not cause hostility; it is the tongue that provokes animosity.
• Once you lie, you will no longer be trusted even when you tell the truth.
• Step firm when you walk.
• Friendship lasts one day, blood kinship is forever.
• Everyone respects the one who dresses well.
• Fox keeps guard in village without watchdog.
• The one who owns silver, the one who has barley can be happy, but the one who has nothing sleeps well.
• You will live like a slave if you act like a lord, you will live like a lord if you act like a slave.
• No spice on earth smells as good as the scent of a woman.
• We will die, so let us spend; we will live long-time, so let us save.
Muazzez İlmiye Çığ 
Turkey’s foremost Sumerologist and one of the world’s leading scholars in this field, she cleaned, classified and labelled ten thousands of tablets in Sumerian, Akkadian and Hittite languages. She forged an archive consisting of 74 thousand cuneiform tablets, and published a catalogue.Museum Magazine ,April 2012But we do now where they came from:"The Sumerians were a non-Semitic, non-Indo-European people who lived in southern Babylonia from 4000-3000 B.C.E. "