7 Kasım 2015 Cumartesi

KURT DONUNA BÜRÜNMÜŞ TROYALI SAVAŞÇI DOLON


"Dolon attı omuzlarına KIVRIK YAYINI, BOZ BİR KURT POSTUNU giydi üstüne, başına sansar derisinden bir tolga koydu, sivri kargısını aldı eline, yürüdü Troya ordusundan gemilere doğru."
Homer, İlyada 10:335


Hector'un isteği üzerine, casusluk yapmak için gece dışarı çıkar ve Achaean'ların (Akhaioí-Akhalar) kampına gider. Farkedilmeden geçmek için, GRİ KURT postunu üzerine geçirir. Böylece bir savaşçıdan bir hayvana dönüşmüştür. Casusluk yapan kişinin de kurt gibi hızlı koşması gerekmektedir ve Dolon Troya'nın en hızlı koşan savaşçılarındandır.

Buna paralel olarak, Diomedes ve Odysseus'te aynı casusluk misyonuyla harekete geçer. Gece Dolon'u görürler, ama Kurt-Dolon gece karanlığında onları geçer. Dolon'un öne geçmesine izin verirler ve ona arkadan süpriz yaparlar. Artık Truva Kampına dönemez, iki Akhalı onu takip eder ve yakalar, konuşturmak için onu zorlarlar ve sonrada idam ederler, kalıntılarını da Athena'ya kurban ederler.

Dolon'un oğlu Eumedes (Dolon'un babasının adı verilmiş) Truva Savaşı'ndan kurtulur ve Aeneas ile birlikte İtalya'ya gider. Hatta onun komutası altında savaşır.

Dolon'un yakalanışı birkaç Attika vazosunda görülür. Dolon, MÖ.5.yy'da her zaman Kurt kılığında, her iki yönden yolu kesilmiş, Odysseus ile Diomedes arasında temsil edilir. Bu tür sanatsal yapıtlar ise Attika seramiklerinde çok nadirdir.

MS.1-2.yy'da Romalıların ordusundaki İskitler "Kurt Postu Giyen Askerler"dir. Kurt Savaşçıları da denir, cesur ve de vahşidirler, önden gönderilen keşif koludur. Bu Kurt Savaşçılar Marcus Aurelius Marius döneminde (MS.3.yy) yok olmuştur. Romalıların kullandıkları Kurt Alemlerini de İskitler getirmiştir.

Heredot (4:17, 105), Balkanlarda Borysthenes'in (ki burada da Boru - y = u olarak okunur - Börü) batısında yaşayan İskit boyu Neuriler'den bahseder. İskit, Budin (Boy-Budun) , Agathyrsos (Ağaçeri) ve Gelon (Jelon-Yılan) ile komşudurlar. Neuriler Kurt Savaşçılardır, çünkü senede bir kere Kurt'a dönüşürler.


Otto Maenchen-Helfen'ın "Hunlar" kitabında Neuriler Hun boyu olarak geçiyor.


"Neuri'lerin görenekleri Skyth'lerinki gibidir. - Dareios istilasından bir nesil önce ülkelerini yılanlar kaplamış, burası daha önce de zaten yılan doluymuş, yurtlarını bırakıp çıkmak zorunda kalmışlar. Kuzeyden küçük bir ordu gibi yenileri inmiş, ülke artık yılanlarla dolmuş, sonunda gidip Budin'lerin yanına sığınmışlar. Bana öyle geliyor ki, bunların tümü de gözbağcıydı. Skyth'lere ve Skythia'da yerleşmiş Yunanlılara bakarsanız, her Neuri yılda bir kez ve birkaç gün için kurt biçimine girer, sonra eski haline dönermiş. Aslında bu lafları şüpheyle karşılarım, ama ısırmazlarmış, bunu söyler, yemin bile ederler." Heredot 4:105


Odin'in babasının adı Bur, dedesinin adı da Buri'dır. Börü yani...ve onlarda da Kurt donuna bürünme vardır.

Kurt donuna bürünme Etrüsk sanatında da görülür, çünkü Etrüskler hayatta kalmış olan Truvalıların soyundan gelir. Kurt savaşçılarını, kurt donuna bürünme olayını kullanan diğer milletler, Kelt, Roma, İskandinav (özellikle Odin ve halkı geldikten sonra) , vs.. ya içindeki Türklerden yararlanmış, ya da direk olarak Türklerle temaslarında öğrenmişlerdir. Çünkü hayvan donuna bürünme, özellikle Gri Kurt, ne Hellenlerde ne de Romalılarda görülür, aksini söyleyen, bilim dünyasını aldatmaktadır. Ve bence "Kurt donuna bürünmüş" Etrüsk freskosunu (Tomba dell’Orco-MÖ.325 - Tarquinia) kullanan/yaptıran kişi de , Dolon'un soyundan geliyor olabilir.
Kurt Donuna Bürünmüş Sabazios (Saban İskit-Türk boyu), MS.1.yy


Amerika Yerlilerinde (önünde bir Tengri Tamgası ile)
Kızılderili ve Türk Efsanelerinde Kurt Totemi için bkz EliyevaKurt Donuna Bürünme yüzünden de Kurt Adam efsanesi doğmuştur. 
Kurt Savaşçılar - Serdengeçtiler/Başıbozuklar


Roma'yı kuran Etrüsklerin mitolojisinde de olan savaş tanrısı Mars, Romulus ve Remus ikizlerinin de babasıdır, Kurt Savaşçılar da Mars'a bağlıdır, Kurt Mars'ın kutsal hayvanıdır. Dişi Kurt efsanesinin Romalıların tekeline geçmesiyle, Avrupa ve Akdeniz'in her yönüne dağılmıştır. "Kurt Savaşçılar", dedikleri gibi Roma (Latin) kökenliyse, neden yok olmuştur? Çünkü, onlara ait bir kültür değildir, öbür yandan Orta Asya'da devam ettirilmiştir. Şamanlar hala Kurt donuna bürünür. 
* * *


"Troyalı Dolon’un ismini Kırgız ve Kazak Türkçelerinde de görürüz. Mesela; 16.yüzyıldaki araştırmalarda, Kırgız atalarında bir BOY adı Dolon-biy olarak görülür."

"This Trojan personal name sounds completely the same as the Turkic personal names Dolon in Kirghizian and Dolan in Kazakh languages. In genealogies Dolon is presented as the ancestor of the Kirghizian tribes. In a 16th century source, for instance, we see a person by the name Dolon-biy among the ancestors of the Kirghizians. "


Prof.Dr.Chingiz Garasharly
of Philological sciences, Baku, 2011
Turkic Civilization Lost in MediterraneanDoğu Türkistan'da da Dolan Türk boyu vardır.
[Dolan people: Dolan refers to a people or region of what is now Xinjiang Province, China. People who call themselves Dolan can be found in the Yarkand River valley, the Tarim River valley and the Lop Nur region of present-day Xinjiang.]* * *


DOLON THE WOLF : A TROJAN HERO


At the request of Hector, he goes out at night to spy on the Achaeans (Akhaioí) camp. In order to pass unnoticed, he covers himself with the skin of a GREY WOLF. Thus he is transformed from warrior into animal. Speed is another factor, like a wolf, Dolon is one of the speed runner warrior of Troy.

In parallel, Diomedes and Odysseus are going on similar spying mission.They see Dolon, the wolf, pass them in the dark. They allow him to advance, and suprise him from the rear. He can no longer go back to the Trojan camp, the two Achaeans pursue him, capture him, and force him to talk, then they execute him and sacrifice his remains to Athena.

Dolon's son Eumedes, named after Dolon's father, survived the Trojan War, and goes to Italy with Aeneas, which he also fights under his command.

The episode of Dolon's capture is found on several Attic vases, with dolon always represented between Odysseus and Diomedes, who bar his path in both directions. The painters of the 5th century are more focused on Dolon's animal disguise. Artistic representations of such transformations are rare in Attic ceramics.

The Wolf skin is to be seen in Etruscan art too, Etruscans are the descendants of the survived Trojans.

Wolf warriors, wolf impersonation event which was used by other nations, like Celtic, Roman, Scandinavian, etc ..benefited from in Turkish with direct contact, or have Turks among them. Because, nor Achaeans (Hellens-Greeks) nor the Romans have this culture, wearing an animal skin, especially the GRAY WOLF. And I think, the person who used the "Wolfskin weared person" in Etruscan fresco is, of Dolon's descendant.


"Kurt Donuna Bürünmüş" bir Amazon
Amisoy /Samsun- y. MÖ.85-65

Bust of Amazon, wearing Wolfskin Headdress
Amisoy / Samsun Circa 85-65 BC. AMI-ΣOY, 
Nike walking right, holding wreath in right hand, palm over left shoulder. 

not: 
AMI-ΣOY (Σ-Sigma ; Y-Upsilon) = SOU = SOY = AMİSOY nasıl AMİSOS oluyor?
Samsun'da Türk Tamgaları - Prof.Dr.Emine Yılmaz

"The principal types that appeared during the reign of Mithradates VI and the cities that
minted them are as follows (Tekin, 1999: 24-26).
- Female bust in wolfs skin (Amazon?)- Nike
- Female head in wolfs skin- Herakles, standing"
/Indo-European or Iranian people do not wear animal skin! It comes from Shamanizm. Amazons are the children of Scythians and 
called by them as Oerpata (Man-Slayer in Turkish). SB

KURTTAN TÜREME İLE İLGİLİ OLARAK


* Etrüsk mezar taşı 5.yy - Tek çocuk

*Çocuk Lahti - MS.2.yy - Ostia/Roma
Dünya'nın içinde Dişi Kurt ve İkizler; 
Dünya'yı taşıyan Atlas; ve Kentaur'lar
Romulus ve Remus ikizlerinden Romulus 
Roma'yı kuran kişi olarak anlatılır.
Etrüskler'den "Tarkan" Hanedanlığı Roma'yı MÖ.509 'a kadar yönetmiştir. Roma'yı Romalıların kurduğunu "kanıtlamak" için MÖ.3.yy'da Romulus ve Remus efsanesini yazarlar, bu Agustus döneminde de sürekli anlatılır, sırf Roma'yı kuranların Etrüskler olduğunu "Romalılara" unutturmak için....

* Leto "Kurtların Tanrıçası" - Dişi Kurt.

* Zırhlı İmparator Torsosu
MS.2.yy ilk yarısı (MS.117-138)
İmparator Hadrian'ın dönemi
Amasra Bedesten Mevkii -Amasra Müzesi.
Üzerinde Athena ve Dişikurt ile Remus Romulus ikizleri
Yani Çifte Dişikurt ATHENA=ASENA

* "Capitoline" Dişi Kurt-MÖ.400, İkizler ise MS.1400


* Hititler, Luvileri "Kurt-İnsanları" olarak tanımlamıştır. Ama Luvi diye bir etnik, devlet ya da uygarlık yoktur! Kurt İnsanları ancak Lukkalar olabilir!

* LİKYA - LUKKA - LUKİYA
"Doğrusu Lukiya'dır, kökünde LUK-os KURT kelimesi vardır." (Elşad Alili - Institution of Linguistics, Azerbaijan)

* Etrüskler, Grekler tarafından Tyrrhenoi, Tyrsenoi; Romalılar tarafından Tusci, Etrusci isimleriyle anılırlar iken, kendilerine ise, liderlerinden birinin adına bağıntılı Rasna, Rasenna isimlerini vermişlerdir.

* DİŞİ KURT LETO, TANRIÇA VE BOY ADI:
ATHENA=ASENA=A-SHIH-NA=R'ASENA

* ANADOLU'NUN BATISI EGE VE İTALYA'DA İKİZLER:
ROMULUS/REMUS ; DİŞİ KURT BESLER
APOLLO/ARTEMİS ; DİŞİ KURT BESLER
MİLETUS/KYDON ; DİŞİ KURT BESLER VE MİLETUS'UN İKİZLERİ BYBLİS/KAUNOSJean Paul Roux "Türk savaşçılar ait oldukları boyun ongun hayvanı olan kurt kılığına girerler" diyor ama "En Büyük Türk-Moğol efsanesi, kurtla ilgili olan efsanedir. Hem eskiden ve hem daha sonraları, arka planda Hiung-nu'larda var olmasının temel önemde olması yanında, bunun en eski kanıtı Hıristiyanlık çağının biraz öncesinde Shiratori'nin proto-Türkler dediği Vu-suen'lerde mevcut olmasıdır. Ancak bu efsane belki de Hint-Avrupa kökenlidir." de diyor... (Türklerin ve Moğolların Eski Dini,syf 157)Ama bu olay HİÇ BİR ZAMAN Hint-Avrupa kökenli olmamıştır. Onların Kültüründe Kurt'tan türeme, dona bürünme yoktur, çünkü bu Kam'lığın (Şamanlığın) izlerini taşıyan milletlerde görülür. Moğollar'da milattan önce Batı Anadolu'da bulunmadığına göre....Hint-Avrupa diye bir olgu da yoksa, bu terim ilk defa 1813’de Thomas Young tarafından ortaya atılmışsa....


"Ellin (Hellen-Ellen) öncesi bin yıllarda Sümer-Hatti-Girit üçgeninde etkin durumda olan toplumların dili bizim dilimiz gibi eklemeli yapıya sahipti!"... Prof. Dr. Saleh SULTANSOY

R'Asena olan Etrüskler ile Asena olan Göktürkler kan bağı ile bağlıdır ve de tesadüf olması mümkün değildir.


SB.

Kurt ve Avcı
// Türk Mitolojisi ve Kültürü
// Turkish Myths and Culture
______________________
______________________