3 Ocak 2016 Pazar

Latin and Turkish / Latince ve Türkçe

Türkçe : KAPMAK (Kap)
Latince : CAPIO-CAPERE-CAPTO-CAPTUS
English : CAPTURE - TO TAKE


TR....................................LT.
Kapıyorum (Kapıom).......Capiam (Kapiam)
Kapıyo (Kapıo) ................Capio (Kapio)
Kapırım/Kaparım.............Caperem (Kaperem)
(In Turkish reading ı like y)
The etymology of the word Cap/Kap is Tr.


Türkçe : KAZA 
Latince : CASUS
English : Accident


Türkçe : TUTMAK (Tut)
Latince : TUTARI
English : Keep, hold, protect
Tutarım (Tutuom)(Tr) ; Tutarim (Lt.) = I hold 
Tutarız (Tr.); Tutaris (Lt.) = We will hold 
Bu kapıyı tutuyorum = I guard this door
The etymology of the word Tut is Tr.


Türkçe : SALIVERMEK, SALVERMEK 
Latince : SOLVERE
English : Release


Türkçe : İNSAN MISIN? 
Latince : INSANIMUS
English : Going Crazy, inhuman
İnsan = Human
İnsan mısın? = Are you Human?

***


Türkçe : DELİRİYORUZ (DELİRMEK)
Latince : DELIRATIO
English : Delirious , going insane, mad, crazy
Deliriyoruz = We are going crazy.
The etymology of the word Deliratio is Tr.


"Kıyan Selçuk'un oğlu Aruz beyin torunu Deli Dündar. Aruz Bey dış Oğuzların beyidir. "Deli" lakabı Oğuz kahramanlarının bir çoğunda rastlanır. Mesela: Deli Dumrul, Deli Dündar, Deli Budak. Bu lakab Oğuzların folklorunda önem taşır. Azerilerin destanlarında da kullanılır: Deli Hasan, Deli Mehter vs. Bu ünvan Oğuzların komşularında da görülür. Kuzey Kafkas Nogaylarında Deli Urak adında destan kahramanı vardır. Bu kelime Türk dilinden Balkan Slavlarının diline geçmiş: "deli" (cesur, udaloy), "delije" (cesur, kahraman, voin); XVI-XVII yüzyılda gaydut destanında 
Deli Raduvoj Deli Tatomir gibi kahramanlar var."
Zirmunskiy, “Türklerin Kahramanlık Destanları”Moskova 1976,(Makale bu kitaptan alınmıştır.)/PDF

“Bayındır Hān buyurdı: «Yigirmi dört sancak begi gelsün» dėdi. «Evvel, Demür Kapu Dervendindę beg olan, karġu süŋü ucındą er bögürden, ġarimę yėtdügindę „Kimsin?‟ dėyü sormayan, Kıyan Selçük oġlı Deli Tundar senüŋilę bilę varsun» dėdi. «Ayġır Gözler suyından at yüzdüren, elli yėdi kalęnüŋ kilidin alan, Eylik Kocą oġlı Dönębilmez Dölek Evren bilę varsun» dėdi. «Koşą burcdan kayın okı eglenmeyen Yaġrıncı oġlı Él Almış senüŋilę bilę varsun» dėdi. «Üċ gün yaġı görmesę kan aġlayan Toġsun oġlı Rüstem bilę varsun» dėdi. Ejdehālar aġzından ādam alan Delü Evren bilę varsun! „Yėrüŋ bir ucından bir uçıną yėtem‟ dėyen Şoġan Şarı bilę varsun» dedi. 
Şayılmaġlą Oġuz erenleri dükensę olmaz.” (Tezcan, Hendrik 2001, 140)

TÜRKÇE : AVLU - LATİNCE: AULA
TÜRKÇE : KORA - LATİNCE : COUR

Bir evin Cour'u - Avlusu, 
Tatarcada Kora, 
Latincede Aula,
Grekçede Aule,
Türkçede yer, köy anlamına gelen AVUL'dan türeyen Avlou-Avlu
Courtyard - Avlu

Komşu, arkadaş, - latince comes / comrade, ingilizce companion, yunanca komos, oikoumenikos-ekümenik, evrensel.

Türkçe Arka - latince Arcus - Yay/Sadak, zaten arkada taşınıyor.The word "order" (arrenged) is derived from "ordo-order-ōrdō (line of soldiers, band, troop)" and it is not Latin of origin, but Turkish. Means army, troop, line of soldiers in Turkish. Info like this: (Latin, Etymology: From Proto-Italic *ord-n- ‎(“row, order”). Maybe from Proto-Indo-European *h₂or-d-) is nonsense!

"Latin verb conjugation can only be explained in Turkish system."
"Latince çekim sistemi sadece Türkçe ile izah olunabilir."
Olcas Süleymanov "Aziya""if your Latin vocabulary is good, you can write Latin more accurately
than most İtalian and French when you think the sentence in Turkish."

"Latince kelime hazneniz iyi ise, cümleyi Türkçe düşündüğünüzde 
birçok İtalyan ve Fransızdan daha doğru Latince yazabilirsiniz."
Prof.Dr.İlberOrtaylı


kaynak:
Eski ve Modern Türkler / Mustafa Celalettin Paşa
Nogay Türkçesinde Avul=Köy / link
Kırım Tatarcasında Kora : Avlu / linkWho says, that Latin is Indo-European language?
Who says, that Turkish is Ural-Altai language?
Who says, that the Turks came for the first time in 11th century?
So, who are the Pelasgians, Trojans, Etruscans, Scythians, Odin, etc., who where they? which language did they spoke?
The Facts; Ignored and Hidden
What shall I say; 
"Adam", the first Human; 
"Adam" means in Turkish "Men" or "Human"
"Dam" means in Turkish "Home", "Roof", "Partner"
Does the word "Adam" mean anything in your language, that describes the situation and character of 'Adam'?...


// The Facts; Ignored and Hidden
// SB.Batı!, Türklerin Aryan! ailesinden olabileceğini hiç düşünmek istemedi, çünkü onlara göre Türkler medeniyetsizdi!... Halbuki medeniyeti onlara götüren bizimkilerdi...