3 Ocak 2016 Pazar

Kalbak-Tash / Kalbak-Taş


Kalbak Tash (Yalbak Tash) on the banks of the river Chuya, near its confluence with the Katun’ River.


3,000 petroglyphs from the Neolithic period (6-4 thousand. BC) to the ancient Turkic period (1000-700 BC)


Rock carvings show the whole life of the ancient people, ranging from mythology, and finishing with pressing domestic problems. Petroglyphs in the complex Kalbak-Tash can be divided into several periods:


the Neolithic period (6-4 thousand. BC) - the large figures of animals, such as deer and goats, camels.

Eneolithic-Bronze Age (3-1 thousand. BC), the largest group of pictures - male and female figures, chariots and carts drawn by pack-oxen drovers and warriors, fantastic predators and pets. This era is the so-called "Altai chimera."

Scythian epoch (VIII-III centuries BC.) - Petroglyphs with scenes of hunting deer, as well as numerous animals - goats, wolves, dogs, feline predators, deer.

Ancient Turkic era (VII-X century BC.) - Hunting scenes, interesting picture of wild bulls and bears. By this time, concern and ancient Turkic runic inscriptions.


Despite the ready availability of the tract Kalbak-Tash, the study of petroglyphs and serious scientific description was made only in the 80s of XX century. Although the monument Kalbak Tash was first discovered (and partially described) in 1912 DI artists Kuznetsov and G. Gurkin. They made the first sketches, beginning the study of ancient monuments Fine Altai.

(google translate from Russia)
What is the meaning in Turkish?
Kalbak-Tash = Kalbak-Taş 
Kalabak = Collective rocks looks like a castle on the hills or mountain ridge
Tash = Taş = Stone
Kalbak = Wide, Flat
Yalbak = Yelbek = Wide (Geniş)


Katun River- Altai
KATUN is also Turkish, means; Queen, Empress, wife of Kaghan (Kağan)


SAYAN-ALTAY TÜRKLERİNİN YENİ RUNİK YAZISI
Leonid R.Kızlasov - İgor L.Kızlasov
Rusçadan çeviri: Muvaffak Duranlı / pdf
Bashkırt - Turk
with Scythian cap
Cimmerian/Scythian/Saka = are the ancestor of today' Turks.

Altay Kay (Altay Destan) adlı grubun bir şarkısı: video
Cerim - Yerim


Cerim bolgon bu taygalar / Yerim olan bu taygalar (çam ormanları)
Agan suular, kayalar / Akan sular, kayalar
Çaktardan kelgen bu cerim / Çağlardan gelen bu yerim
Çangır ayas Tengerim / Çakır (mavi) ayaz Tengrim (gökyüzüm)


Elbek bütken bu calandar / Yalbak/yelbek (geniş) bitken (mümbit) bu bozkırlar
Amıragan baatırlar / Emreyen (aziz olan) bağatırlar (bahadırlar, kahramanlar) [emre < Eski Türkçe emreg "aziz, amrag"]
Çaktardan turgan korumdar / Çağlardan duran korumlar (korular, bahçeler)
Undılıp kalgan öylör / Unutulup kalan öyler (öy/öğ "zaman, vakit" < öğün, öğle gibi sözcüklerin kökü öy'dür)


"Yüce dağlarım uyanıp, yer çağı silkinip, Altay bağatırlar uyanır. Kay (destan, efsane) sesleri doğulup, kaya taşlar, kara dağlarım, kayadan akan sularım... Esen (esenlik, selam) olsun dağlara, esen olsun sulara, esen olsun yurduma, beni ösken (yetiştiren, büyüten) yerime..." (burada anlayamadığım kimi kısımlar oldu)


Terlep kalgan bu öştünen / Terleyip kalan bu öç ilen
Korup algan Altay'ım / Koruyup alan Altay'ım
Agan suular, añ kuştarı / Akan sular, añ (yırtıcı, vahşi) kuşları
Tının bergen Altay'ım / Tinini (ruhunu, canını) veren Altay'ım

aktaran: anatolian eagle


Kalabak = Tepe ya da dağ sırtlarında kaleye benzeyen toplu kayalar. / link
Kırım Türkçesinde - Kalpak/Calpak = Geniş, yassı-Calpak taş-Geniş yassı taş.


Kalbak-Taş'tan bir Balbal
Turkish Balbal