9 Şubat 2015 Pazartesi

KADININ ÖTEKİLEŞTİRİLMESİ, LİLİTH
Lilith MÖ.2000 gibi Mezopotomia da doğmuş. Kadınların, anaların, gebelerin ve çocukların koruyucusudur. Uzun saçı ve çıplak sureti ile her yerde görülür. Güçlü kanatları ve pençeleri vardır. İki aslan arasında baykuşlarla görülür. Arkasında hep dağ zirvesi vardır, ilahe olduğunu gösterir. Boğa boynuzları gibi çıkan huni şeklinde başlığı vardır. Ay ve ilkel dişi ile ilişkilendirilir.

Ama, MÖ.1600 lerde gelen Sami halklar, kadının yeri olmadığı için, ve davetkar gibi gözüktüğü için onu hor görür. O artık ölüm getirendir. Ayetler yazılar, destanlar uydurulur. Özellikle gebelere ve yeni doğanlara musallat olur. Koruyucu iken öldüren sınıfına sokulmuştur. 

Bazı Talmud kaynaklarında ise asıl eş odur. Ama Lilith özgür ruhludur ve boyunduruğu kabul etmez, Adem'in sözlerine kulak asmaz ve Tanrı'nın adını telaffuz ettiği için de cennetten kovulur. Adem tanrıya yakarır, peşinden üç melek gönderilir, Kızıldeniz tarafında bulunur. Melekler ona cennete dönmezse hergün 100 çocuğun öleceğini söyler, fakat o yinede red eder. Lilith Adem soyundan gelecek çocuklardan öç almak için yemin eder. Gelen üç meleğin isminin yazılı olduğu muskaları taşıyanları ellemeyeceğini belirtir. Sonradan Adem'e eş olarak 'kaburga kemiğinden' Havva yaratılır. 

Pers kaynaklarında şeytan ile eş tutulmuştur. Batı da ise şeytanın hanımıdır. İki Lilith vardır ; biri çocukları, gebeleri, anaları kollayan, özgür ruhlu - diğeri çocukları öldüren, şeytani bir varlık. 

Bu tabii hangi milletten olduğuna da bağlıdır, çünkü Kazak bebeklerin koruyucusu Lilith Anadır, Beşiklerin başına Baykuş tüyü konur. Dişi şeytanı kovan ve iyilik ruhunu çağırandır.
D.Kimball- Amazonlar'dan alıntıdır.
dipnot: Kimball Türk'ten sakınan, Hint-Avrupacıdır.!


Kadın Kam'ları da cadılaştırmışlardır. İNANNA = İŞTAR = AFRODİT = ATHENA = ARTEMİS = HERA = UMAY = APİ = LİLİTH
* * * HAVVA ile ADEM


Kaburgadan yaratılma sadece Tevrat'ta geçer....

Enki’nin hasta olan sekiz organından bir tanesi kaburgadır. Kaburga, Sumer de "Tİ" kelimesiyle bilinir ve her organ için bir tanrı yaratılmıştır. 

Kaburga hastalığı içinse bir tanrıça yaratılmış ve ismi de "NİN-Tİ" dir; "Kaburgadan yaratılan Kadın". 

Lakin Sumer de "Tİ", aynı zamanda "Hayat Veren" anlamına da gelir. 

Yani "NİN-Tİ", "Kaburgadan yaratılan Kadın" dışında bir de "Hayat veren Kadın" anlamındadır. 

(S.N.Kramer)Havva , "Hayat veren Kadın" iken, erkek egemen toplumlarda bu kullanılmamış ve "Kaburga'dan yaratılan Kadın" olarak kitaplara girmiştir ve "Kaburga kemiğinden yaratılış" Tevrat'ta geçer, Kur'an'da değil.

Kur'an 'da da nefs diye geçer. Arapçada kelimelerin Erkek ve Dişili vardır ve NEFS DİŞİLDİR , Üretme Gücü olan. 

""Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan ve ondan eşini var edip ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten..." denir. (Nisa Suresi :1)

İLK olanın DİŞİL olduğu gayet açıktır.
Ve Tevrat'taki anlayış İslamiyette yoktur ama varmış gibi öğretilir.* * *
YASAK MEYVE ELMA DEĞİLDİR. BİLGELİK AĞACININ MEYVESİDİR

EZOTERİK BİLGİ KAYNAĞINDA YASAK MEYVE 
Prof.Dr.Fuzuli BAYAT

Yasak meyve konusunun eski mitolojilerde, semavi dinlerde ve Türk mitolojik metinlerinde benzer şekilde varyantlaşması ilk ezoterik kaynağın mevcutluğu fikrini 
oluşturur. 

Nitekim bu konu birbirinden çok uzakta yerleşen kavimlerde benzeri şekilde ifade edilir. Yasak meyvenin yenilmesinde bir dönüşme semantiği söz konusudur. 

Ölümsüz hayattan → ölümlü hayata veya cennetten → dünyaya, kamillikten → 
nefse uymağa, yaratılmaktan → üremeye vs. Bu dönüşümün ölümle – hayat, kozmosla – kaos sınırı yasak meyvedir.

Sonuç olarak kozmik hafızada yasak meyve ilk bilgi, gerçeğe götüren bilim olarak değerlendirilir. Ancak zamanla kozmik bilginin unutulması sonucunda yasak meyve bilgi kaynağından asilik sembolüne dönüşmüş, yasak meyvenin insana sunulması dinlere göre Şeytana mal edilmiştir. Aslında başlangıçta yasak meyve Tanrının, insanın yemesi için gönderdiği ve insanlığın batını gözünü açmağa yönelik olmuştur. 

Bu bağlamda yasak meyve, bir kader sembolüdür ve yenilmesi zaruriydi. Nitekim yasak meyvenin yenilmesiyle yaratılmaktan → üremeye, statiklik simgesi olan ölümsüzlükten → yenilenmenin, değişmenin simgesi olan ölümlü hayata geçiş söz konusudur. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ,Volume 3/5 Fall 2008 / PDFSt. Michael's Kilisesi, Hildesheim Almanya, 1192 * * *The forbidden fruit is not apple, but the "fruit of everlasting life or  knowledge tree". 
And Eve is not made from Adam's rip like in old testament, and it is not in the Kuran. 

They translated Sumerian word Ti wrong, Ti have two meanings "Rib" and "Woman who gives life". The meaning of Adam in Turkish is "Human, Man (Adem)", in other languages the meaning is also "earth". 

In Kuran. " ...O humans, he/she created you from a single soul (nefs) and his/her mate and producing many men and women..." ...  (there is no gender of god or mate, but when they translate it they use always male gender for god and for mate female..! And they don't take attention on the word Nefs ) with this Nefs, the creator, a female.... Nefs is feminine word in arabic ....KOCAKARI, OTACI, CADI, BÜYÜCÜ


TANRIÇA HEKATE / EKATE ve LAGİNA KUTSAL ALANI
SİZİN YÜZÜNÜZDEN BU HALLERE DÜŞTÜK 
;P