1 Şubat 2015 Pazar

TERHİN YAZITI'NIN TARİHİ AÇIDAN DEGERLENDİRİLMESİTERHİN YAZITI'NIN TARİHİ AÇIDAN DEGERLENDİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr.S.GÖMEÇ


Bu kitabe Uygur Kagani Moyun-Çor tarafından diktirilmiştir. 1970 senesinde Moğolistan'da Tarbagatay Dağlarının 2 km güneyinde N. Ser-Odjav ve V.V. Volkov adlı iki arkeolog tarafından bulunmuştur.

Kitabede bulunan tamga, Şine-Usu yazıtında da vardır. Uygur tarihi için oldukça önemli olan bu yazıtın tarihlendirilmesi hususunda farklı görüşler mevcuttur. Ancak kitabeyi kronoloj olarak takip ettiğimizde yazıtın 753 yılına kadar geldiğini görebiliriz. 
Rusça kaynak:

1 - SG Klyashtorny   
Terhinskaya yazıtı (ön-yayın). Rusça


2 - SG Klyashtorny
Bozkır İmparatorluğu: Doğum, zafer, ölüm
Sosyal yapı, kültür ve eski Türk halklarının inançları. Rusça

3 - SG Klyashtorny  
Eski runik anıtlar Orta Asya tarihi için bir kaynak olarak.(genişletilmiş-Rusça) :