9 Şubat 2015 Pazartesi

Atilla Hun, Akhun (Eftalit)


"Hunlar, zaman zaman Doğu Roma İmparatorluğu'na Germanlar'la yapılan savaşlarda yardım da ediyorlardı. Ancak, Pannonya'ya yerleşmiş bulunan Rugila ve Ruya kumandasındaki güçlü Hun öncü birlikleri ; Alanlar'ın Vandallar'la birlikte 406'da Galya'ya gitmesinden sonra onların boşalttıkları topraklara yönelmiştir. 

Hunlar 434'te Konstantinopolis'i de kuşattılar. Bizans rivayeti, şehrin kurtuluşunu sadece bir mucize olarak açıklamaktadır. Rugila'nın o yıl ölümü üzerine Hunlar'ın yönetimi iki yeğenine kalmıştı : Atilla ve Bleda". (sayfa 54)


Atilla, tahtı paylaştığı kardeşi Bleda'yı 445'te öldürtüp yönetimi tekeline aldı. Ordusu ile Balkan yarımadasına akın düzenleyip 70 şehri yakıp yıktı ve İstanbul surlarına dayandı.


447 yılında Bizans İmparatoru 2.Theodosius'u sıkıştırıp yıllık vergi vermeye ve güney Tuna sahillerini Hunlar'a bırakmaya mecbur etti. (sayfa 45)


Büyük Selçuklu Devletini imparatorluğa dönüştüren Tuğrul Bey, 1043'te Halife Kaim'e gönderdiği mektupta :


"Ben hür insanların evladıyım ve Hünler 'in (Hunlar) kral hanedanına mensubum".... (sayfa 133)Yabancı Kaynaklara Göre Türk Kimliği

Rıza Zelyut


Resim kaynağı: ISTVÁN BÓNA-DAS HUNNENREICH
Aşağıdaki yazı dahil resimdeki "ahşap üzeri yazıtın" "üretildiği" ve de yalan olduğunu yazan kitaplar, makaleler var. 


Lakin tarihi verilere bakıldığında Skellerin, Hunların, Atillanın Türk oldukları, İskitlerin-Hunların atası olduğu ve de bizim buralardan gittikleri biliniyor. Kimin kimden önce Avrupaya ayak bastığı da önemli değil sonuçta Avrupa'da Türk var, hem de "Gastarbeider" dan önce... 


Demek ki, bunlar üretilmemiş olabilir, belki de onları yalanlayan kitaplar "üretilmiş, ürettirilmiş"tir. Bu da bize Türklerden ne kadar çok nefret ettiklerini , hazmetme sorunlarının olduğunu kanıtlar.


Macar tarihçi Dr.Ida Bobula bile İskitlerin bugünkü Türklerin atası olduğunu söyler ve "tarihimizi bilinçli bir şekilde unutturmaya çalışıyorlar, dikkat edin" diye de halkını tembihler.

link - link - link 


*

Threefold small mirror (Harmas kis Tükör), the most popular handbook of Hungarian history (compiled by Istvan Losonci in 1771, it was reprinted in 50 subsequent editions), was used in secondary schools for the education of youth, providindg catechism-like answers to basic questions of history , quote from the expanded version published in 1846 :


III.History of the Hungarian Nation

III/I.Cumans, Chuns, Huns (Kunok, Chunok, Hunnok)

q: Which nation are you from?

a: Hungarian

q: Where do the origins of the Hungarians lie?

a: The Scythians

q: Where did they live in ancient times?

a: In Asia, in the eastern regions.

q: How many times did they come to Hungary?

a: Three times: First as the Huns (Kunok, i.e. Cumans), second as the "Castle-Cumans" (Var-Kunok), i.e. the Avars and third as the Magyars.

q: Who came to Hungary first?

a: The Cumans (Huns), a nation speaking the same language as the Hungarians, undeniably descended from the ancient Scythians, came to Hungary around the year 374.

After the description in the second chapter of the conquest of Dacia by the "Castle-Cumans" (Var-Kunok)i.e. the Avars around 550, the third chapter presents the Hungarian conquest:


q: What kind of nation came to Pannonia around the year 890 after the birth of our Lord?

a: The Hungarian nation. The ancient Greeks called the Hungarians a land-cultivating Scythian people : Macarians, Constantine , the Greek emperor called them Turks (Turci) and the Romans called them "Hungari"....

q: Where did their origins lie?

a: In the east (...) they were real descendants of the old Parthian and Scythian nation- the Hungarian people is a "people of the east." (in footnote:) and they did not come form Finlad or icy Lapland as the scholars Schlötzer and after him Schwartner, these two eminent denigrators of the Hungarian nation, assert) - the Huns and the "Castle-Cumans" were their brothers.

Cumans-Huns-Parthians-Scythians-Avars
are TURKS and Magyars are our cousins... 
Denial can not help you World.
Without the Turks you can not write the History.

 HUN İSKİT BAŞLIĞI İLE


AK HUN (EFTALİT) - White Huns/Hephthalite Turkish Empire.
Kase , MS.5. -6.yy - Bowl, 5th-6th c AD
Pakistan'da bulunmuş 
British Müzesinde 

not:
AKHUN EFTALİT YABANCI KAYNAKLARDA ABDAL DİYE DE GEÇER.
KARLUK/KARDUK/ABDAL için link :  TANRI DAĞLARI  veya    KARS TARİHİ  Pazırık Mumyasındaki Dövmeler / Damgalar

Hun buluntuları / Noin-Ula - sol alttaki geyiğin boynuzları İskit geyikleri gibi, 


HUNS
Terminology in (Western) Classical Literature

φρουροί, φρυνοι, φρυροι, Γρυνοι, φαυνοι (Strabo, born 63 or 64 BC, died ca. 24 AD)
Huni, Phuni, Thuni (Pliny the Elder, 23 – 79 AD)
ουννοι, ωνοι, ωοννοι, θουννι, θουνοι (Dionisius Periegetus, before 138 AD)
φαυνοι (Kalman Nemeti: “earliest and most stable form of spelling“)
Chuni, Phuni, Thuni, Funi (P.Orosius, c. 385–420)
Unnus, Thynus, Thinus, Thymus (Priscus of Panium, before 474 AD)
χγη/φυη, ουννοι, θουννοι (Eustathius of Thessalonica, ca. 1110 - 1198, describing Scythian tribe of Uns (ουννοι) or θουννοι, states that spelling “should be “ουννοι“ without θ Hins, Hons, Süns (E.European Türkic languages)

Terminology in Modern Literature

Huns, Huna, Hyon, Hsiung-nu, Hiung-nu, Xiong Nu, Xiahou, Xionites, Khuni, Chuni, Chyon, Suni, Sunni, Sünnu/Sunnu, Shunnu, Hunny, Gunny, Un, Unni, Khionites, Onogundurs, Onogur, Utigur, Hunnogurs, Hunnugurs, Hungars, Hungurs, Kuturgur, Kutrigur, Ultzindurs, Ultzingurs, Baranjar, Balanjar, Chue, Chumi, Chumuhun, Shato, Os, Ovs, Ephtalite, Hephthalite, White Huns, Red Huns, Karmichion, Karmikhion, Uygurs, [Uange, Bugu/Pugu, Bayegu/Baiyrku, Tunlo/Tongra, Sygye (Uygur tribes)], Seyanto (Sir + Yanto), Kibi, Tele/Tiele/Dubo/Tubalar/Dabo, Guligan/Kurykan (Yakuts), Dolange (Telengits), Husye, Higye, Adye/Eduz, Baysi/Barsil, Hunno-Bulgars, Guifang, and other variations


Kraliyet ailesine ait gümüş kase - MS.6. - 7.yy
Bir Ak Hun Prensi elinde ant kadehi ile
Muhtemelen Baktriya'da yapılmış
Hermitage Müzesi St.PetersburgSarmatian Gold Vessel with Tamga
second half of the 1st -early 2nd century AD
from Olbia on the Northern Black Sea
Hermitage Museum-St.Petersburg

Sarmatians and Huns are realeted.
Herodotus and Hippocrates :"Sarmatians are Scythian Tribe"
Heredotus : "Sarmatians use a dialect of Scythian language"
Sarmatians are the sons of Scythians and Amazons.

*All of them are Turkish tribe.

İngilizce açıklamasında Yabgu diye geçiyor : Yabgu; "eski Türk devletlerinde hükümdar anlamında kullanılan ünvan, daha çok Oğuz Türkleri tarafından kullanılmıştır. "