15 Aralık 2014 Pazartesi

ATHENA = ASENA
Zırhlı İmparator Torsosu
MS.2.yy ilk yarısı (MS.117-138)
İmparator Hadrian'ın dönemidir.
Amasra Bedesten Mevkii -Amasra MüzesiÜzerinde Athena ve Dişikurt ile Remus Romulus ikizleri
Yani çifte dişikurtlar 

Çünkü Athena adı Yunanca açıklanamıştır ve Athena kurt ile ilintilidir.

"Athena ismi Yunanca ile açıklanamamıştır." 
(Mircea Eliade-Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi 1)

"Athena adının kökeni bilinmediği gibi, 
Pallas'ın kaynağı da tartışma konusudur."
(Azra Erat-Mitoloji Sözlüğü)


Baal Cycle yazıtında "Athirat'tan kim süt içecek"....tanrıların yaratıcısı denizlerin tanrıçası ATHİ, başlangıçtaki SU....
Ruh olan Atma'nın tanrı Athi'ye dönüşmesi...
Truva 'da bulunan baykuş formlu vazolar ve Athi... Yunanların Truva'dan ödünç alması...
Karkamış'ın büyük tanrıçası Athi...
Asur ve Babil'deki büyük şehir isimlerinin Turani olması...

Athena'nın kökenini Minoan'a bağlayan da var. 
Minoan da sembolleri kuş, yılan ve hayat ağacı idi.
Artemis'e karşı yaratıldığı da düşünülüyor.
Minoan da Tanrıçalar ve Kadınlarda çifte balta görülür. 
Araştırmalara göre biliyoruz ki bu çifte baltalar Amazonların silahlarındandır. 
Amazonlar İskit ve Kimmerlerin kadın grubudur.
Heredot kitabında ,Yunanlıların medeniyeti kendilerinden önce oraların yerlileri olan bir kavimden aldıklarını ve bu kavme Pelasglar dediğini de biliyoruz. Ve Pelasgların kökenini de....ATHENA, ARTEMİS gibi AY TANRIÇASIDIR..
AKENE - ASENA - ATHENA -  ATİNA 
ASENA Göktürk, RASENA Etrüsk devletinin kurucu hanedanlarının adı...

RASENA Etrüsklerin kendilerine verdiği ad...
AKENE, ASENA ve ATHENA aynı kökten gelmektedir.
Bir önceki yazıyı da hatırlayalım....
Leto Kurtların Tanrıçası / Etrüsk Remus Romulus

ve


Athena and Akene-Asena, 
figures in Turkish and Greek mythologies. 
It's interesting to note that Turkish language does 
not have the "th" sound....
Ak Ene is the Mother Goddess in Turkish Mythology

"Athena doesn't mean anything in Greek language"....
Mircea Eliade

Statue of Hadrian, from the nymphaeum of Regilla at Olympia, c. 153 AD
Athena wearing the aegis and being crowned by two Nikes. 
Beside here are two of her symbols, the owl and the snake. 
She stands on a representation of the wolf suckling Romulus and Remus. 
Greece Archaeological Museum.