Translate

5 Aralık 2014 Cuma

TUĞ OLARAK KURT BAŞIGöktürklerin tuğlarının tepesinde, altından yapılmış, 
bir "kurt başı" heykeli de bulunurdu.

Bir tuğ, dört bölümden meydana gelirdi: 

1. Süslenmiş tuğ direği, 
2. Direğin başına bağlanmış, atlara veya Yak öküzüne ait kuyruklar, 

3. Tuğ başı. (Direğin başına konan bir başlıkla, kuyrukların bağ yerleri gizlenirdi.) 

4. Tuğ başının üstüne konan kurt başı ile diğer boylara ait semboller.

Çinlilerin dedikleri gibi;
"Türkler, "kurttan türediklerine inanırlardı. 
İlk ve kutsal atalarını, unutmadıklarını göstermek için de, 
devlet sembollerinin başlarına, bu kurt heykellerini korlardı"
Bahaddin Ögel
Türk kültürünün Gelişme Çağı
Birinci basım,1971

"Göktürk devletinin adı Göktürk değildi, 
Türk Devleti idi, daha doğrusu Türk Kağanlığı idi. 
Göktürk sadece Kültegin yazıtının doğu yüzünün 3.satırında , 
Bilge Kağanı yazıtının doğu yüzünde 3.ve 4. satırlarında 
Köktürk tabiri geçtiği için Alman türkologlar tarafından 
1896 yılında bu ileri sürülmüş. Köktürk diyelim diye. 
Türkiye türkçesine de Göktürk olarak yerleşmiş. 
Bu devletin aslı Türk Devleti idi. 
Çin, Bizans, İslam, Tibet kaynaklarında Türk olarak geçer."

İslam Öncesi Türk Tarihi, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Infront of Tonyukuk Monument 
For the Turks holly ensign the "Wolf-Dragon" 
Horsehair was used ... N.Bilgili


Tonyukuk ( 7th c) was the baga-tarkhan (military leader) of four Göktürk khagans, the best known of whom is Bilge Khan. (Bilge Kağan)

In Chinese, Tibetians, Byzantines and Islam sources it written like: Turkish State.

"The name of the Göktürk State, was not Göktürk, it was Turkish State, or rather Turkish Khaganate. In 1896 German turcologists read Köktürk on monuments, and then they named the state as Köktürk- in Anatolian Turkish Göktürk (Skyturks)"

Prof.Dr.Ahmet Taşağıl


İSKİT - MÖ.4.yy
Kurt şeklinde bronz koşum plaketi, kurt başı aşağıya doğru bakınca sağa doğru bakan bir dağkeçisi rahatlıkla görülüyor.
Kırgızlar Kazaklar Türk mü?
Türk deyince Türkiye Türkleri anlaşıldığı için Türk demezler ama Türklerden geldiklerini gayet iyi biliyorlar.
A.Taşağıl - videoÜniversitenin içinde Yazı Müzesi var, 
Türkiye'de hiçbir üniversitede yaptırmazlar bunu....