5 Aralık 2014 Cuma

TAŞBABA - TÜRK KÜLTÜRÜDÜRTaşbabalar liderleri, Balballar düşmanları temsil eder.
Balbal benzeri taş veya heykel dikme âdet ve inancının Asya'nın doğusundan, Avrupa'nın batısına, İspanya'ya kadar yayıldığı, Göktürkler'in koydukları, balbal adına karşılık, " İskitlerin ve Oğuzların" verdikleri ad kesin olarak bilinmemekle beraber, "Mezopotamya'da Sumerler'e ait Ur kıral mezarlarında rastlandığı, böylece gerek coğrafi, gerek zaman bakımından genişlik ve derinlik gösterdiği anlaşılmaktadır.

Balbal heykel değildir. Balbal, öldürülen düşmanlar için dikilmiş taşlardır. Resimli olanlar ise, mezara gömülen Türkleri temsil eder. Mezar üstünde birçok taş bulunur, fakat orada olan heykel bir tanedir. Heykellerin ünlü kahraman kişilerin mezarı üzerine bir anıt mezartaşı gibi dikildiğini ve yüzdeki vakur ifade ve üstteki eşyaların (Hançer v.b.) bunu teyid ettiğini ifade etmek isteriz. 


Prof.Dr.Hikmet Tanyu - Türklerde Taşla İlgili İnançlar

Kubarev - Güney Sibirya'nın eski Türklerin taş heykelleri.
Kyzlasovİnsan tasvirli eski Türk taş heykellerine ilişkin.


Turkish İnscriptions and "The Goat" coat of arms of the Ashina Dynasty 
(Turkish Khaganate/Gokturks)