3 Mart 2016 Perşembe

Sea People - Etruscans - Egypt - Scythians - Turks - TarkanSardinya "Sea People"


"The Sea Peoples is the term used for a confederacy of seafaring raiders of the second millennium BC who sailed into the eastern shores of the Mediterranean, caused political unrest, and attempted to enter or control Egyptian territory during the late 19th dynasty and especially during Year 8 of Ramesses III of the 20th Dynasty. The Egyptian Pharaoh Merneptah explicitly refers to them by the term "the foreign-countries (or 'peoples') of the sea" in his Great Karnak Inscription."


"In 13th c BC, Sea People threatening the Egyptian coast, called TUR'sha." - Doç.Dr.Hatice Palaz Erdemir


"The name TUR'sha is in Egypt inscription as Trsˇ.w, and it is pronounced as TOORSHAH." - Massimo Pallottino


" One of the ancestor of Etruscans, who established dominance and creators of cultur in Italy in the 8th c BC, are a small group called TUR'sha, and placed at the end of the 13th c BC." - G. A. Wainwright; Mario Torelli


" A necropolis in Memphis-Egypt was reserved for foreigners and called RaseTAU. A connection between the TUR'sha and RASENNA is remarkable." - Prof.Dr.Elif Tül Tulunay


Etruscans are called by Hellens as TYRrhenoi, TYRsenoi, by Romans as Tusci, Etrusci, but they called themselves as RASENNA, after one of their leader.RASENNA
In Old Turkish, words don't begins with consonant "R" 
ASENA in Turkish (Gokturks) , 
Ashina in Chineese sources.

TUR and TAR is the root word for TURK.

RaseTAU
ASETAU
AS Turks.
And TAU is mountain in Turkish.
example: Mangystau, Aktau, Kara-Tau, Ulutau in Kazakhstan... or as 
Dag/Dağ... Kopet Dag in Turkmenistan; Uludağ in Turkiye

Pelas+skoi = Seamen = Skoi=Skolot=Scythians = Sk = Saca-Saka
PELASGİANS = PELASGİ = PELAS+SKOİ = SEAMEN ; SEA PEOPLE in EGYPT cronicles, which was also called as TOORSHAH OR TURSHA or THYRHENOİ - THYRSENOİ - TYRHENOİ (in Greek "Y" is readed as "U", brings us to TURHEN, which is TURAN, TUR root word for TURK;  which brings us to ETRUSCANS; and ETRUSCANS where also called as RASENA, after a leader, and had king name TARQUİN-TARKHAN, goddess name TURAN, or ETRUSCANS = TURSCİ = TURSAKA = TURAN which brings us to TURKS ; SKOİ = SKOLOT = SCYTHİAN = SACA-SAKA ; Scythians, who, we are told by Herodotus, called themselves Skolot ! - SB.

Klein, Ernest (1966). 
"Etrüskler'den "Tarkan" Hanedanlığı Roma'yı MÖ.509 'a kadar yönetmiştir. "
"Till 509 BC Tarkhan/Tarquines Dynasty of Etruscan ruled Rome"Examination of the legend of Atlantis in reference 
to Protohistoric communication with America 
Hyde Clarke (Royal Historical Society)  (book) 


Targitay, ancestor of Saka/Scythians
Scythian figures from Memphis/Egypt


“Tarkan” adı ise Etrüsk krallarını sülale ismi olup ilk olarak “TAGES” efsanesinde geçiyor: “Tyrenus‟un kardeşi veya oğlu “Tarçon”, Tages adlı bir hayalet görür ve sonunda “Tarkinya” bölgesinin kralı olur.” Orta Asya Türklerinde de “Tarkan” (prens) adının mevcut olduğu malum (Türkiye Türkleri de hala bu adı takıyor).
"Tarkan is the name of Etruscan King Dynasty in the legend Tages. Tyrenus have a son or brother Tarçon (Tarchon), he sees a ghost and finally be the king of Tarkinya region. Central Asia Turks have Tarkan (prince) and still using among Turks as a male name"
"Ayrıca Sabar, Hazar adları gibi Orhun kitabelerinde kavim adı olarak geçen Apar sözü bu tarihte (572) juan-juanlar mevcut olmadığı için batıdaki Avarları göstermektedir. Bütün bunlardan başka Avarların kullandığı unvanlara bakıldığında, bunların hepsinin Türkçe olduğu ve diğer Türk devletleri tarafından da kullanıldığı görülmektedir. Bö-kalabur (din adamı), Tudun, Kağan, Tarkan, Bağan, Apşyk, Yuğruş, Bayan (zengin), Kansavci (prens) Kök-elçi, Solak-elçi, (Mergen, Kandık gibi..) 
Ayrıca Avusturya, Macaristan, Arnavutluk, Çekoslovakya, Güney Almanya v.b. yerlerdeki Avarlara âit olan mezarlarda yapılan kazılarda brakisefal Türk tipi iskelete oldukça yüksek oranda rastlanmıştır."
"Amon the Avar Turks tittles as Bö-kalabur, Tudun, Kagan, TARKAN....."

TARXAN : now LERMONTOV
First people of Egypt were Turkish
xiś cis ‘young girl’
cis = kız = girl in Turkish
Zagreb Mummy