26 Temmuz 2015 Pazar

Tuva SyynchYurek Arjan


Syyn-Chyurek Mountain is situated on the 150th kilometer of the route Kyzyl - Ak-Dovurak / Tuva . 
The mountain reminds a pyramid. Petroglyphs are from two millennia ago till the 6th-7th c AD.

There are more than 300 paintings on the southern and south-eastern slopes of the mountain, tigers, horses, antelopes, goats, people and solar signs. There is a vast burial territory near the eastern slope. 
20 burial mounds are already excavated by archaeologists. 5 of them are warriors tombs. 


Syyn-Chyurek - Heart of a Deer
Yurek - Turkish ; Heart
But they write in English as Syyn-Churek! 
Kyzyl - Turkish; Red
Ak - Turkish; White
Dovurak - Turkish ; Soil


Bengütaş - MÖ.3000-2000
Mugur Sargol - TuvaTuva Türk Taşbabaları 
(linkte bahsetmiyor!) 


Tuva "Arzhan (Arjan) Kurganı" ve İskitlerin Türklüğü (M.Ö. 900 - M.Ö. 800)
Kuzey Karadeniz (ve kısmen İran) İskitlerinden farklı olarak Türkistan ve Sibirya İskitleri çok az araştırılmıştır. 
Tuva’da bulunan Hakan Kurganları Vadisi Arjan ile ilgili bazı bilgiler:
• Arjan vadisinde İskit dönemine ait çok sayıda kurgan bulunmaktadır. 
Maalesef, bunların bir çoğu yağmalanmış durumdadır.
• 1970’lerde Prof. Dr. Gryaznov’un önderliğinde kazılan ve milattan önce 8.yüzyıla ait Arjan-1 kurganı kısmen korunmuş durumdadır. Bu kurganda bulunan eşyalarda İskit Triadası (Üçlüsü) adlandırılan özelliklerin hepsi mevcuttur .
Böylece, İskitlerin Türk olduğu ispatlanmıştır.
• 1999-2002 yıllarında Alman ve Rus bilim adamları tarafından kazılan ve milattan önce 6.-5.yüzyıllara ait Arjan-2 kurganı tam korunmuş durumdadır. Burada yüzlerce altın eşya bulunmuştur.
Böylece, Greklerin İskit kültürüne önemli etkisi olmadığı ispatlanmıştır.


Arjan kurganında MÖ.8. - 7. yy da tekrar olunduğunu ve burada 187 atın gömüldüğünü görürüz.
Taşbaba Türk'ün Taş Yaddaşı (Hafızası)


Asya’da bulunan İskit kurganlarının (1), Avrupalı İskitlerin kurganlarına göre daha eski olduğu son dönemlerde yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Bilhassa bu, Güney Sibirya’da (Tuva’da) bulunan Arjan Çarlığ kurganına ait araştırmanın verilerinden sonra daha da açık bir şekilde belli olmuştur. 
Arjan’ın tarih ilminde şu ana kadar malum olan en eski İskit kurganı olduğu tespit edilmiştir.
Arabayev Kırgız Devlet Pedegoji Üniversitesi,


Ahmet Yeşiltepe ile Tuva