19 Temmuz 2015 Pazar

Hierapolis / Denizli
Tiyatro - 12.000 kişilik


MS.1. yüzyıl’ın ikinci yarısında başlanılmış, 3.yüzyıl’ın başlarında da tamamlanmış ve yaklaşık 150 yıl sürmüştür. Roma tiyatrolarının en güzel örneklerinden biri olan, yamaca yaslanmış tüm cepheleriyle birlikte korunabilen bu muhteşem yapının 50 oturma sırası bulunur. Bu oturma sıraları 8 merdivenle 9 bölüme ayrılmıştır. Cavea’nın tam ortasından geçen Diozoma’ya her iki yandan tonozlu birer geçit ile (vomitoryum) girilir.


Sütunların arası heykellerle süslenmiş olup, sahne arkasındaki duvarlarda ise mermer kabartmalar yer alır. Tiyatroda yer alan kabartmalı frizlerde;


Apollon ve Artemis’in doğuşu ve dini ayin sahneleri, Dionysos, Satyr ve Menad’lardan oluşan eğlence sahneleri, Marsyas ve Apollon arasında geçen müzik yarışması, tanrılar ile devler arasındaki (Giganthomachi) savaşlar, yer altı tanrısı Hades’in tanrıça Persephone’yi yer altına kaçırması gibi mitolojik konular ile Hierapolis Kenti için yapılan sportif yarış sahneleri, arşitravın kral kapısı üstünde İmparator Septimus Severus’un taç giyme merasimi tasvir edilmiştir.


2010 tarihinde başlayan restorasyon çalışmaları 2013 tarihinde tamamlanmıştır. Sahne Binasına ait olan 3 bine yakın mermer blok ve mimari süsleme parçaları tek tek incelenmiş, % 95’i mevcut olan orijinal mimari malzeme kullanılmıştır.Kerberos - MS.1.yy

Cehennem Kapısı / Plutonium'da 2 metre derinlikten çıkarılan ve 130 cm uzunluğundaki üç başlı köpek ile beraber 
yılan heykelleri de çıkarıldı.
Mühür, MÖ.1450-1300 , Girit Uygarlığı - British Müzesi
Bu da Kerberos'un atası mıdır? Ki, MÖ.1450'de Yunan mitolojisi henüz yoktu, MÖ.800'ler de anca oluşmaya başlamıştı. Ayrıca müzenin açıklamasına göre bu bir köpekmiş, lakin Kurt'a daha çok benziyor, ki Girit'te de Kurt ile mitler vardı...link
İÖ. dördüncü yüzyıla gelinceye değin, Girit'in kimi yörelerinde hala Yunanca olmayan bir dil konuşulmaktaydı...link

"Ellin öncesi bin yıllarda Sümer-Hatti-Girit üçgeninde etkin durumda olan toplumların dili 
bizim dilimiz gibi eklemeli yapıya sahipti!" Prof. Dr. Saleh SULTANSOYYılanlı HeykellerPlutonyum olarak adlandırılan kutsal alan kapısının iki yanında cehennem köpeği dediğimiz Kerberos ve Hades'in simgesi olan yılan bulunuyor. Bu alan Hades'e boğa kurban etmek için kullanılıyor. Fay kırığından dolayı, su çıkıyor ve bol miktarda da karbondioksit. Törenle boğa getiriliyor, giriş kısmından içeri sokuluyor ve boğa karbondioksit gazıyla ölüyor. Töreni izlemek için de oturma kademeleri bulunmaktadır. Kutsal alan MÖ.1.yy ve MS.3.yy arasında inşa edilmiştir. 
Cicero, Hadrian, Caracalla ve Filozof Damascius'ta ziyaret edenlerin arasında yer alır.

Su gücüyle çalışan taş testere kabartması.
Markos Aurelios Ammianos’un lahit kapağı. 
MS.2.yy-3.yy - Hierapolis, nekropol yolunda
Malzeme: Travertin


Testere tasviri, lahit kapağının kısa kenarına – tüm detayların verimesinin imkansızlığından dolayı – yüzeysel biçimde işlenmiştir. Böylece makinenin tam doğru olmasa da bütünsel, yapısal tasviri ortaya çıkmıştır.


Sağdan sola: Su kanalı (oluk veya akıtma oluğu),suyun orta seviyeden geldiği su çarkı, değirmen ekseni, dişli çark, altında hareketi dikey eksene aktaran çark. Buradan çıkan, iki taş testeresini çalıştıran (eğimli olarak sol ve sağ yukarıya) iki itme çubuğu. Testereler yarı yarıya kestikleri parçanın neredeyse yarısına kadar gelmişlerdir. Askılı sehpa, tasvir edilmemiştir.


Stefanie Wefers - Fritz Mangartz