23 Ekim 2015 Cuma

Kıpçaklar ve Haç
"Özellikle Kıpçakların damgaları artı şeklinde, artı işaretinin uç kısımları üç tane yonca şeklinde motif oluşturuyor, ve nerede bunları görsek Kıpçak motifleri diyoruz. Bu motifleri hıristiyanlıktan öncede görüyoruz. Ermeniler bu yapıların kendilerine ait olduğunu söylüyor, o zaman kendilerine bir sorsunlar bakalım bu Ermeniler kim? Bizim ırkımız, milletimiz kim, Haylarla, Huylarla bir ilgileri var mı? Yoksa bunlar o mezhebe girmiş Türk Boyları mı? . Halı kilim motiflerimize sahip çıkıyorlar, tamam ama siz kimdiniz geçmişte? Bunu irdelerseniz Kıpçaklara dayandığını göreceksiniz. Gürcü mezhebinde de bol miktarda Kıpçak Boyları var. Gagavuzlar da dinleri hıristiyan, ama aynı Türk boylarından gelme. Yapımız aynı, milletimiz aynı, dinimiz ayrı..."  

"Size bir anımı anlatayım. Mardin'de bir Süryani kilisesine gitmiştim. Mor Yakup Kilisesi'ndeki Mor Yakup Türbesinin üstündeki bütün motifler aslında Dış Oğuz Damgaları. Bunları hıristiyan olduktan sonra aynen kullanmışlar. Yine Mardin'deki Büyük Kilise'ye gittiğimizde oranın papazıyla konuştuk, tartıştık. Onlar çarmıha gerilmiş İsa'yı koymuşlar ama, onun yanında eski Türk Kültüründen gelen OG/ÖG damgasını haç olarak kullandıkları açıkça görülüyor.


"Bizim bu bölgedeki Kıpçak manastırların özellikleri tamamen ortada, Çadır stilinde manastırlar. Hatta bizim yanımızda Öşvank Manastırı/Kilisesi, gidin bakın usta damgaların hepsi Göktürk Alfabesi....ama kapılarındaki kitabe mensup oldukları dinin kitabeleri...bu da gayet normal. Bugün biz cami yapıyoruz ama halen daha bugünkü camilerimizde Arap alfabesi kullanıyoruz...Yani yarın 50-100 yıl sonra, biri geldiği zaman bunu Araplar yapmış demiyecek ki, dinin dilini konuşmuşlar diyecekler."Prof.Dr. Tahsin Parlak - Qıpçaqlar/KıpçaklarDoç.Dr. Gaffar Çakmaklı
Nihai sonuçlar tartışılmaz: İki Türk konfederasyon Kıpçaklar ve Kumanlar"The final results is indisputable : Two Turkic confederacies the Kipchaks and the Cumans"

Book: Cumans and Tatars : Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1185-1365 by istvan VasaryKipchaks are Turkish people of the Oghuz (Oğuz) Tribes Confederation (also called as Cumans) like other Turkish tribes ; Pechenegs, Aq Qoyunlu (Akkoyunlu-White Sheep), Artiquids, Safavids, Seljuks, Ottomans...etc.
Kipchaks or Polovets (Turks) : Blond and blue/green eyed Turkish people, in Chinese and Russian archives (and more...)

Stone Ram (Gravestones) are Turkish Art and Culture
They belong mostly to Akkoyunlu and Karakoyunlu


Stone Horse (Gravestones) Turkish Art and Culture
They belong mostly to Kipchak Turks
Kıpçakların, yani Dış Oğuzların varlığı ve de Hıristiyanlığın yayılmasındaki rolü inkar edilemez.
Biz hep birbirimizle savaşmışız, savaştırılmışız.

______________________________________