27 Ekim 2015 Salı

Yenisey Türk Kaya Resimlerinde Yurt ve Etrüsk Kül KaplarıEtrüsk - Kül Kabı , MÖ.900-800

Etrüsk, Kül Kabı, MÖ.900-800

Etrüsk, Kül Kabı, Mö.900-800, Oz Tamgası ile

Etrüsk, Kül Kabı, MÖ.900-800, Oz Tamgası ile "Tanrısına Kavuşmak" Ozlaşmak!

Etrüsk, Kül Kabı, MÖ.900

Etrüsk Kül Kabı, Yurt Şeklinde, MÖ.9.yy sonu-8.yy başı

Etrüsk Kül Kabı, Mö.8.yy - link

By Khakas painter Alexey L. Ulturgashev.
Abakan-Khakas Republic, Siberian Federal District

EK:
Truvalılar ve Etrüskler Türk İdiler
Prof.Dr.Çingiz Garaşarlı
Çeviri: Sefer Yavuzaslan
Kömen Yayınları


"Truvalılar Ve Etrüskler Türk İdiler" adlı bu çalışmayı yapan Çingiz Garaşarlı, eski çağlarda Akdeniz Bölgesinde Türklerin varlığının kanıtlanması için geliştirdiği özel yöntemle tanınır. Bu yöntem, Akdeniz Bölgesine M.Ö. 3. binyılda yerleşen Etrüsklerin ataları Truvalıların Türk kökenli olduğu gerçeğinin, eski ve yeni Avrupa dillerindeki Türkçe kökenli ögelere ve eski Avrupa tarih kaynaklarına dayanarak ilk kez dil olgularıyla kanıtlanmasıdır.

Akdeniz Bölgesinin ilk yerlilerinin Yunanlılar ile Avrupalılar olduğu ve Türklerin bölgeye sonradan gelip yerleştiği düşüncesiyle eski Avrupalı tarihçilerin ilettikleri gerçekler arasında oluşan çelişki bu çalışmada ortaya çıkarılmıştır. Dilbilimsel kanıtlar, Akdeniz Bölgesindeki Türk Uygarlık tarihinin M.Ö. 3. bin yıldan çok daha gerilere gittiğini göstermektedir. Roma Uygarlığının temelini atan Truvalıların torunları Etrüsklerin yazıtlarının eski bir Türk dili yardımıyla okunabildiği, birkaç Etrüsk yazıtı söz ve tümce seviyesinde okunarak gösterilmiştir.
(Tanıtım Bülteninden)


"The Turkic Civilization Lost in the Mediterranean Basin"
I. Who were the pre – Indo – Europeans of the Mediterranean basin?
1.1. The origin of the early Mediterraneans in the Light of Legends
1.2. Turkic Names of Pelasgians
1.3. Tiras, Thracians and Turks
1.4. Turkic Substratum in Old Greek
1.5. Troy – the Mediterranean Turan
1.6. Trojans in the North: Turkic Kings of Scandinavian Sagas

II. Pelasgians and Trojans in Italy: Birth of Etruscan Civilization
2.1. Turkic Names of Roman Kings
2.2. Why Etruscan Writings Remained Mysterious
2.3. A glimpse of Turkic Component of Etruscan grammar
2.4. Etruscan Writings Begin to Speak Literature__________________________________