7 Ocak 2015 Çarşamba

KÜLTÜR BİRLİĞİ / KEÇİLER
Double İbex - 4th-3th BC
Saka/Sak/İskit / Sacae-Scythian Turks 
Almaty - Kazakhstan
Its unfair to call, "Nomadic tribes" "nomadic horsemen", who made such a beautiful art pieces and build many states and empires....!
Scythian; is given by the Greeks,
Saka/Sacae; is given by the Persians.
In Assyrian tablets their name is Ashguz.
Ashguz- Skuz - As - Guz - Oghuz - Ashkenaz (Khazar Turks)
and Kazakhstan is an other Turkish Land. 
Kazakhs ; a Turkish Tribe.

KÖRTİK TEPE - ANADOLU
Subar Türklerinin yaşadığı bölgeAHAMENİŞ MÖ.6.YY-4.YY


Antandros , MÖ.400 / 400 BC
Artemis Astyrene - Keçi/Goat, Hayat Ağacı/Life Tree
Kimmer Türklerinin uzunca bir süre yaşadığı yer. Middle Assyrian, Ashur, Drawing of Incised Decoration on Pyxis, Tomb 45


Ataları Pelasg olan ve Ege Havzası'ndan göçen Turşalar ya da Turhen (Turan) veya Turci dedikleri Etrüskler

PAZIRIK KURGANINDAN ÇIKAN GEYİKLİ ZAMBAK (HAYAT AĞACININ YERİNE)
ZAMBAK KADINI/DOĞUMU/RAHİMİ TEMSİL EDİYOR.


Frigya - MÖ.7.yy / Phrygia 7th c BC
Sanat eseri gerçekten de Frig midir? Sorgulamak gerek!
Bölgede Kaşka- Muşki varken, Frigyalı Midas dedikleri kralın aslında Muşkili Mita olması gibi...


Turkish Gravestone in İran / till the 7-6 c BC there was no Persian in that region

Karatepe Kuzey Kapısı - Hitit (Nesili) dönemi y.MÖ.1300

Ceremonial Axe from Kelermes Kurgan  650-600 BC
Scythian Turks

*the word Korgan/Korugan is Turkish ; meaning protect, protecting place.
*in other languages they use also tumuli, tumulus...

It's a little unfair to call "Nomadic tribes" "nomadic horsemen", 
who made such a beautifull art pieces and build many states and empires....!Sumerian 3000-2500 BC
by the way they called themselves also not sumerian but Kengii-Kiengi-Kenger; 
to be seen in Turkish tribes

GİRİT VE PAZIRIK (SAKA/İSKİT TÜRKLERİ)


SARMAT (İSKİT VE AMAZONLARIN ÇOCUKLARI)

SELÇUK TÜRKLERİ 13.YY


 Stone Plaque - ca.2nd millennium BC. 
The hard gray green stone disk carved with a high relief scene of two ibex nibbling at a tree...
Sumer/Kenger/Kengii/Kiengi
Mesopotamia


Urartu bölgesinde Sak (İskit- Saka) Türklerinin yüzyıllarca yaşadığı bölge

 URARTİAN ; non Indo-European language, agglutinating languages as Sumerian language.

"Urartu" diye tanımladıkları  bronz koşum aksesuarı, MÖ 1000 erken dönemi
Gerçekten de kuruluş tarihi MÖ 860 olan Urartulara mı aittir?
At, Koşum Aksesuarları ve MÖ 1000?
 Kimmer veya Sak Türklerine aittir.

 SUMERİAN - British Musuem
Sumerlerde görülen bu betimlemeden dolayı Friglere ait dedikleri sanat eseri Friglere ait olamaz.

 Ziwiye hazinesinden / MÖ.7.yy / 7th c BC
İskit Türkleri / Scythian Turks
Louristan-İran

ISSIK KURGANI -  SAKA TÜRKLERİ

 Etrüsk


Tell Halaf'tan