5 Ocak 2015 Pazartesi

GÖBEKLİTEPE VE HAKASYAGÖBEKLİTEPE'DEN ÇALINAN
VE HAKASYA'DA OLAN
YORUMA GEREK YOK, AYAN BEYAN ORTADA
HAKASYA MÖ.3.000 ; GÖBEKLİTEPE MÖ.10.000

Göbeklitepe'nin bulunduğu Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Mezopotamya'nın Kuzey Bölgesi'nde 
MÖ.3binlerde yaşamış Subar/Suvar ya da 
Sibir / Sabir Türkleri aynı zamanda Sibirya (Siberia) coğrafyasına adını bırakan Türklerdir. 
Sibir Ülkesi yani Sibir Türklerinin Ülkesi anlamına gelir.
Bu da bize Göbeklitepe Hakasya bağlantısını net bir şekilde gösterir.
SBayraktar

"Göbeklitepe tapınağını hangi boyların kurduğu sorusuna kesin cevap vermek mümkün olmasa da, Sümer (Kenger-Kingiiri) ve Akad dilli yazılı kaynaklar bu bölgede MÖ. 3 bin yıllarında SUBAR boylarının yaşadığını yazarlar. Urmu Teorisine göre, iki nehir arasının Bağdat’tan kuzeyde Subartu adlanan arazisi Proto-Türk Subarların ülkesi idi ve burada son Subar beyliği de MÖ. 673- den sonra dağılmıştı. Göbeklitepe kronolojileri değiştirecek çetin sorunlar ortaya çıkarmıştır ve 
Subar Türk Boylarının burada olması çok önemlidir." 
PROTO TÜRK DİLİNİN YARANDIĞI İLKİN ATAYURD
Prof.Dr.Firudin Ağasıoğlu"Suvarların Sibirya’ya Ortadoğu’dan gittikleri anlaşılıyor. Kuzey Irak bölgesinin sakinleri olan Subarlar, batıdan gelen baskılarla Azerbaycan istikametine çekilmişler, orada da tutunamayarak Kafkasların kuzeyine geçmişlerdir. Bu halk Sümercedeki Türkçe ve Macarca ile alakalı kelimelerin kaynağı olarak görülüyor. Sonraki dönemde karşımıza çıkan Macar atfı da bununla birlikte düşünülmeli ve Türk Macar ortak atalarından biri olarak değerlendirilmelidir.

Sümer-Subar ilişkisinin çok yoğun ve uzun süreli olduğunu vurgulamaya gerek yok. Sonraki diller içinde Sümerce ile 
en fazla ortaklığa Türkçe, Macarca ve Türkçe-Macarcanın sahip olduğu da bugün yadsınamayan bir gerçek. 
Eğer Sümercedeki bu sözvarlığı ödünçleme ise, kaynağı kuşkusuz Subar ülkesiydi. 
Çünkü doğudaki Elamlar ile batıda bulunan Sami kavimleri 
Sümerceye bu Türkçe-Macarca kelimeleri vermiş olamazlar. Bu tartışmayı en anlamlı noktaya taşıyan husus, Ortaçağdaki Suvar kavmini hem Türk, hem de Macar olarak görme imkânıdır. Eskiçağın Sümer’inde beliren Türk-Macar bağlantısını Ortaçağın Suvar’ında da görüyorsak, buluşma noktası olarak 
Kuzey Irak’taki Subar’dan başkasını düşünmeye mahal kalmaz."
SUVARLAR: DOĞU AVRUPA’NIN ESRARENGİZ KAVMİ
Doç.Dr.Osman Karatay

Okunev Kültürü olarak adlandırılan dönemden kalma dikilitaşlarda Türk Yazıtları. 
Atalarına ait olmayan bir kutsalın üzerine yazmazlar, demek ki...
Ayrıca kültürlere farklı isimler vererek aradaki bağları da bilinçli olarak koparıyorlar!

TÜRK YAZITLARI  MİNUSİNSK BOZKIRLARINDA

"TURKS ON STONES" with TURKISH INSCRIPTIONS
Minusinsk - SiBERiA
VE GÖBEKLİTEPE