28 Ocak 2015 Çarşamba

HATTİLER VE ASYA KELİMESİ

Hitit (Nesili) / Geyik biçimli gümüş rhyton -kutsal sunu kabı-
ve ağız kenarındaki detaylar - MÖ.14.yüzyıl

Hattuşa'nın MÖ.14. ve 13. yüzyıllarına ait ibadet konuları üzerindeki tabletlerden 
öğrendiğimize göre, Hitit rahipleri dinsel törenleri yönetirlerken 
kendi dillerinden olmayan alıntıları okuyorlardı. 
"Rahip şimdi Hattili (yani Hattice) konuşuyor" ....

Metropolitan Müzesi'ndeKÜLTÜR BİRLİĞİ....Bir elinde "KADEH" , diğer elinde "ŞAHİN/DOĞAN/KUŞ"
Biri Frigya , diğeri Orta Asya.

Hattians, an ancient people who lived in central Anatolia 
before its conquest by the Hittites. 


"Parthians, Scythians, Saka, Urartians, Hurrrian, Sumerian language; it is neither an Indo-European language nor a Semitic language. And Hittite used Hattian language, also called Hattic, Khattic or Khattish, non-Indo-European-non Semitic, an agglutinative language of ancient Anatolia in 3rd and 2nd millennia BCE."
In the section misleadingly tacked into Chapter 7 "The Greek Alphabet", Isaac Taylor, in his founding monograph, traced the provenance of a group of symbols that fall outside of the Egypto-Semitic-Greeco-Roman evolution line. These characters, that showed up in a number of Anatolian alphabets, Isaac Taylor classed as "Asianic" scripts, and traced them to an independent line of development that occupied Asia Minor in the 2nd millennia BC. 

Isaac Taylor traced the vestiges of that stand-alone writing script back to the Hatti-Hittite states, known at his time as a Hittite state. In the conclusion of the Asianic section I.Taylor presents a table showing examples of a genetic connection of the "Hittite" syllables with the later syllables of the Cypriote Syllabic script. That table is remarkable not only in illustration of derivation of the Cypriote Syllabic script elements from the Hatti-Hittite script, but also by allowing juxtaposition that demonstrates a remarkable resemblance of the Cypriote Syllabic elements with the letters of various Türkic scripts. 

S.Amanjolov initially demonstrated the probable derivation of the Eastern Asian Türkic scripts from the Phoenician in the 1971, and further substantiated that thesis  in his 2003 monograph, but he stopped short of following the evolution of the Türkic scripts to the levels older than the 12th c. BC Phoenician script, and did not examined the Hatti-Hittite independent Asianic branch. Amazingly, the Türkic- Cypriotic connection was recorded among the Türkic genesis legends, see Djagfar Tarihi.

Isaac Taylor, M.A., LL.D.
THE ALPHABET AN ACCOUNT OF THE Origin and Development of Letters
LİNK


The oldest name for Anatolia (Asia Minor)  was 
"Land of the Hatti"... 

We need to pay attention to the comparisons of As with Turks in the source.

It is necessary to notice that the name of the late Roman provinces «Asia» ascends to the name of the Minor Asian country «Assuva». The component «iya» in the word «Asia» ascends to the Turkic notion of «settling, country»; and this lets judge that component «uva/oba» in the word «Assuva» is identical to «iya», i. e. the name «Assuva/Asia», ethimologized as «country of As».

It is well known that the As people descended from the Pechenegs who lived near Tanais and the Azov Sea. It is also well known that Pechenegs are Turks. The origin of the name “Azerbaijan” is related to “As”. So is Asia.
* * * 
"As" ların kökeni tartışmalı olsa da, İzlandalı tarihçi onları Türklerle aynılaştırması tesadüf değildir. Belirtelim ki, Roma eyaleti "Asya"nın adı “Küçük Asya'da bulunan "Assuva" nın adı ile alakalıdır (Qenri, 1987: 37). 

Ancak biz düşünüyoruz ki, Asya adı "Aslar Ülkesi" gibi okunmalıdır (örneğin, Persia - Farslar ülkesi, Rusya - Ruslar ülkesi vb. ) 

Yani bu durumda "~IYA" eki Türk "ey, ev, oba" - yani " ev, yerleşim yeri, mesken" kavramları ile aynı manadadır ve muhtemelen, " Assuva "adındaki"-uva", " IYA" eki ile aynı anlamdadır ve Türk" uva - oba "kelimesinden alınmıştır. 

"As"ların menşeyi tartışmalı olsa da, onların isimlerinden biri de "Alan" dır. İranistler kesin olarak "as/alan"ları İran dilli olduklarını sanırlar. (Abaev, 1949: 33).  Fakat yukarıda sunulan bilgilere dayanarak diyebiliriz ki, onların bu görüşleri asılsızdır ve Snorru Sturukson’un Aslar’ın Türk olması hakkındaki görüşünü onaylayan başka bir örnek getirelim. Bu Slavcadan tercüme edilen İosif Flavi’nin “Yahudi Muharebisinin tarihidir: 

….. язык же ясескый есть ведомо (! –düşününüz-вөдомо- yani “bilindiği gibi”- müellif) Peçenek boyundan (Peçeneklerden) gelen (doğan) biri olarak […], “Tan ve Meot denizi yakınlarında yaşayanlar…”; ve “As dili köken itibariyle Peçeneklere aitti.. ” (Мещерский, 1958: 454; Pritsak, 1975: 229). 

Aləkbər Ələkbərov - LULUBİ ETNONİMİNİN KÖKENİ
Gümüşhane Üniversitesi ,sayı 9, 2014 / PDF:
"Kuššara kralı olarak da kendini sunan Hattušili'nin adında Hatti kelimesi vardır."

"Kuzeyde bulunan Gašga - Kaşka'lar İskit boyudur."

"Asya, insanlığı yaratan ve bilimi, ışığı temsil eden ateşi getiren Prometheus'un de eşidir. "
Prometheus doğuyu, Zeus batıyı temsil eder.

URMU TEORİSİ : 
Türklerin Anayurdu buraları, Atayurdu ise Altaylardır:Dilmizde buralarda oluşmuştur. Mesela Tarkan adını sıkça görürüz....

Ön Asyada yaranmış prototürk dili m.ö. IV binyılın ortalarında batı ve doğu kollara ayrılmış, doğuya giden prototürk urugları Orta Asyadan İtil yakalarına ve Altaya kadar ayrı-ayrı bölgelerde ikinci Atayurdlar salmışlar.

Prof.Dr.Firudin Ağasıoğlu