4 Ekim 2014 Cumartesi

TAŞKOÇ VE TAMGALAR
"Taşkoç'un geleneği çok eskidir ve bu gelenek Ön Asya'da prototürk çağında ortaya çıkmıştır....
Güney Azerbaycan Göytepe Taşkoç'un 3000 yıllık tarihi bu geleneğin eskiliğini açık olarak gösterir" 
Prof.Dr.Firudin Ağasıoğlu -Taşbaba Türk'ün Taş Yaddaşı
 TAŞKOÇ'TAKİ TAMGA
 TURUVA / TROY LİNK


ERZYA SEMBOLLER    LİNKAzərbaycan (1-3), qırğız (4), türkmən (5-6), 
qazax (7), özbək (8), tuva (9), başqırd (10), çuvaş (11), 
yakut (12), balkar (13), qaraçay (14), xakas (15) və 
Ukrayna kazaklarının (16) xalça, keçə və tikmə naxışlarında 
Tenqri xan açalarının rəmzi variantları.ÇİN'DEKİ BİR TÜRK/HUN KURGANI'NDAN 
ÇIKAN KEMER TOKASI

TURKISH GRAVES/KURGANS in
NORTH-WESTERN PROVİNCES OF CHINA
ARCHAEOLOGİCAL RESEARCHES İN SİNKİANG
BY FOLKE BERGMAN , STOCKHOLM, 1939 - E-BOOK


Bu TAŞKOÇ Adana'da ele geçirildi.