14 Ekim 2014 Salı

Andronovo - Afanasyevo - Altay - Urmu - Subar


"Bizim görüşümüzü destekleyen en önemli delil Kırgızların ortaya çıktığı bölgenin yapılan 
arkeolojik kazılar neticesinde en eski Türk yurdu olarak belirlenmesidir. 
MÖ.2500-1700 arası Afanasyevo , sonra 1700-1200 arası Andronovo kültürlerinin temsilcilerinin 
Türk soyunun proto-tipi olduğu anlaşılmıştır." 
(Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları)


2500-1700 Afanasyevo Kültürü: 


Türk ana yurdunda gôrülen en eski kültür çevresi. Abakan bozkırlarında gôrüldüğü için Abakan veya buluntu yerine izafeten Afanesyevo adıyla tanınan bu kültür burasıyla sınırlı kalmayıp Altay dağlarından İdil/Volga nehrine kadar uzanan geniş bozkırda tesirli olmuştur. 

Ürünlerinden bazı ôrnekler: Kemik iğneler; çakmak taşından ok uçları; bakırdan bıçak ve küpeler; basit çômlekler; çeşitli madenî işlemeli aletler yapıp kullanmışlar; at ve koyun beslemeye de başlamışlardır.

1700-1200 Afanasyevo Kültürü‟nün devamı ve 
daha gelişmiş şekli olan Andronovo kültürü: 


Altay ve Tanrı dağları ile Yayık nehri arasındaki bütün bozkır sahayı tamamen içine almıştır (Doğuda Baykal gôlü ve Selenga kıyılarına; güneyde Tanrı dağlarına; güneybatıda Kazakistan‟a ve Harezm‟in güneyine; batıda Sibirya üzerinden Don nehrine kadar yayılmış). 

Her iki kültür çevresi de Türk soyunun proto tipi “brakisefal atlı savaşçı beyaz ırk”, yani Türkler‟in ataları tarafından meydana getirilmiştir. 

Ürünlerinden bazı ôrnekler: Çômlekler, üç kôşe veya “meander” şekilindeki basma desenlerle süslenmiş keramikler, taş kaşıklar; kemikten iğne, ok uçları, baltalar, hançerler; inci küpe ve süs eşyaları; tunç ve altından eşyalar. At ve koyun dışında deve ve sığır da beslemeye başlamışlardır.Türk Tarihi Kronolojisi / Şevket Koçsoy [s.73-188] 
Yeni Türkiye cilt 1 - pdf
_______

Tarihçiler, etnologlar, sanat ve kültür tarihçileri ile dil araştırmacılarının Türklerin anayurdu olarak kabul ettikleri Altay bölgesinde yapılan arkeolojik araştırmalar, Afanasyevo (M.Ö. 2700-1700) ve Andronovo (M.Ö. 1700-1200) kültürlerinin bilhassa ikincisinin temsilcisi olan ırk brakisefal savaşçı Türk ırkının prototipi olduğunu göstermiştir.

Avar imparatorluğu nüfuz sahasına giren bölgelerde (Macaristan, Arnavutluk, Hırvatistan, Çekoslovakya, Avusturya, güney Almanya), 1970′lere kadar yapılan, Avar çağı ile ilgili arkeolojik kazılarda çıkarılan insan iskeletlerinde Germen, İslav, İranlı, Fin Ugor gibi türlü tipler arasında Türk tipinin de (braki-sefal) dikkati çekecek ölçüde olduğu, hatta bazı buluntu yerlerinde, aslî Türk soy'unu temsil eden "Andronovo tipi"ne bile % 10-15 gibi, oldukça yüksek bir nispette rastlandığı tespit edilmiştir.

"Andronovalıların fiziki açıdan Avrupalı olduğu düşünülmekle birlikte, Başkurtlar, Kırgızlar, Tatarları, Altaylılar, Karakalpaklar, Kazaklar, bazi Özbekler ve farslaşmış Tacikler, ve benzeri gibi Türk halkları onların özelliklerini taşımaktadır." (A.S. Amanjolov, History of Ancient Türkic Script: Chapter 10: Genesis of Türkic Runic Alpabet, Almaty, Mektep 2003, s.292)

"The first homeland of the Turks was the general region to the north of China. To be more specific, this is the so-called Andronovo cultural area that lies between the Altay mountains and the southwestern flatlands of the of the Sayan mountains." (Sina Akşin, Essays in Ottoman-Turkish political history, Isis Press, 2000, p.137)"Turks possess one of the oldest cultures and civilizations in the world. It is hard to precisely specify the beginning of Turkish history. There is a high probability that the oldest culture of Central Asia, the so-called Anav Culture, which was unearthed at the end of toilsome archaeological and anthropological research and has a history that goes back to 4000 B.C., has ties to proto-Turks.
As we move forward into the more recent millennia of history, we more clearly see the linkage between the cultures of Kelteminar and Afenesavo (3000 B.C.), Andronova (1700 B.C.), Karasuk (1200 B.C.), Tagar and Tashtyk (700 B.C.) and proto-Turks.

There is plenty of scientific evidence proving this linkage, most notably among archaeological findings obtained from the Pazyryk and Issyk mounds. [...]. It is reckoned that the culture of Andronovo was created by the ancestors of the Turks, who were white, horse-riders and warriors having spherical heads. 12 Pots, whose mouths were wide, whose bottoms were flat, and which did not have handles; stone spoons; arrow tips and needles made of bones; daggers; axes with handles and ornaments such as earls and earrings were the most important materials of this culture." (Murat Ocak, The Turks: Early ages, Yeni Türkiye, 2002, Introduction page)

The Andronovo culture is a kind of an ancient document, the very proof that puts Turkic People into the role of ancient Aryans, who were mythologized by Nazis in WW2 and by eurocentric racists in the 19th century. The concept about Andronov cultures belonging to the carriers of the Türkic-lingual ethnos were also postulated earlier (Tchernikov, 1957; Amanjolov, 1971, pp. 64-66; Amanjolov, 1975; Amanjolov, 1980). Now the numbers of scholars expressing this position gradually grows (Askarov, 1996, p. 71; Askarov, 2001, pp. 69-72; Askarov, 2002, p. 55; Askarov, 2004, p. 4-6; Hodjaev, 2003, pp. 176-184; Iskhakov, 2003, 7-12).


Prof.Dr.Celal Şengör 
Andronovo kültüründe Türk-Altay ve Hint-Avrupalılar 
arasında temaslar: linkThe Aryan problem: new approaches and views  
Prof.A.Askarov - link_______Lakin burada Celal Hoca Altay'ı merkez almıştır ve 
ilk Hint-Avrupa Türk "temasları " MÖ.1700-1500 diye anlatır, diğer yandan Firudin Hoca Urmu teorisi ile bundan daha 
eski bir tarih belirtir. 
Ki Akad diline Türkçenin tesiri varsa.....
Bu Akadlardan önce o bölgede Türk varlığını gösterir.
Urmu Teorisi - Prof.Firudin Ağasıoğlu Celilov - link
Azərbaycan Subar Bəyliyi - Subarlar (Türklər) - link
AKKADAiAN AND TURKiSH - link
Contents Türkic languages - link


__________________