26 Ekim 2014 Pazar

SCYTHiANS - iSKiTLERPapay/Papaios - Gök Tanrı - Baba - Babadan - Ata
5 Kartal/Kuş - 4 yön - Merkezde (+) Tengri ve dolaşan Kurtlar
MÖ.5.yy - 4.yy 
bulunduğu yer Ukrayna

İskitlerin atası olan Targitaos'un babası
Papay - Babay Çuvaş Türkçesinde Baba demektir.
Yunan mitolojisindeki karşılığı Zeus

(yabancı kaynaklardaki isimlerin Ellen dilinde olduğunu hatırlayalım!)

İSKİT = İSHGUZ - İSH (İÇ) GUZ (OĞUZ)
SCYTH - SKYTH - SKUZ
TAR / TUR = TÜRK

Api - MÖ.350
Papaios'un eşi - Targitaos'un annesi 
İskitlerin en uzun ikinci Nehirlerinin tanrısı Borysthenes kızı

Yarısı yılan yarısı insan - Yılan bacakları bitki motiflerine dönüştü ve hayat ağacı ile ilişkilendirildi. Bitkiler ile yılanların ortak yönü , hem yeraltında hem yerüstünde yaşarlar - her ikisi de kendisini yeniler. Bu durum da ise ölüm ve yaşam demek olduğu gibi yeniden doğuşu da temsil eder.

Başının iki yanında keçi/sonraki Göktürk devlet simgesi
Şahmeran....Medusa benzerliği


"Mahmud Kaşgarlıya göre APA "ANA" , "BÜYÜK HALAKIZI (dayıkızı,bibikızı) "BÜYÜK BACI" demektir.

APA ve ya APİ sözüne "ANA" manasında kalan İran halklarının ne lehçelerinde ne de yazılı menbelerinde rast gelinmediğinden böyle bir netice çıkara bilerek ki, APA aslen İran sözü olmayıp....Türk ilahesi Umayın adında skif ap kökünün olması faktı bize Api ve Umayın eyniliyinden haber verir.

"...Heredot'un bahsettiği İskitlerin atası Targitay'ın üç oğlundan birinin adı olan Lipoksay aslında Alpoksay'dır. Alpamış, Alp Er Tonga..."

Zaur Hasanov - "Çar Skifler" kitabından
"Eğer İskit cins isimleri İran ve Hint-Avrupa etimolojisini desteklemiyorsa, Pers şahıs adlarının varlığı yeterli bir delil olamaz; örneğin göçebe arabaları ve çadırlar, göçebe halklar için çok önemli eşyalardır. Üstelik İskitlere, İranlıdır gözüyle bakmak fevkalade yanıltıcı olur." Değerli Amerikalı şarkiyatçı ve Slavist Prof. K.G. Menges böyle yazmaktadır (1979, s. 29).


Persologlar, sadece İskitçe-Türkçe "Papay" ("Babay") (Ata), "Api" ("Apay") (Ana), "Atey" (Ata") (Baba) gibi şahıs adlarını zikretmekten kaçınmakla kalmıyorlar, ayrıca İskitlerin efsane isimlerinin etimolojik açıklamasını ilmi açıdan tatmin edici derecede yapamıyorlar. Bu isimler - Targitay, Lipoksay, Arpoksay, Kolaksay vd. tamamen arı Türkçe anlamları olan kelimelerdir (Miziyev, 1986, s. 45).

K.Laypanov,İ.Miziyev - "Türk Halklarının Kökeni" kitabından
Efes Hadrian Tapınağı diye adlandırılan (ama olmayan) Tapınak Cephesinde Demeter veya Natura 
ve mimaride Akantus çizimiUrartu Bronz plaket - MÖ. 8.yy -7.yy  - Sol altta oturan keçiİskit , MÖ.4.yy - Kazakistan  Ve kitap için link  /  link  /  Russian link
english-link 
ROYAL SCYTHIANS
CHAPTER IX. RECONSTRUCTION OF LANGUAGE OF THE "ROYAL SCYTHIANS"