14 Mayıs 2016 Cumartesi

Attila kesinlikle Türk - Attila is absolutely a Turk


Atilla = A Turkish Leader / The Huns = The Turks
Map of European Hun-Turks and special coin from Kazakhstan
(where they came from)
"Attila kesinlikle Türk'tür. Hunlar Türk'tür. Mete ile Attila aynı millettir. Avrupalılar'da 'ötekileştirme' Hunlar'la başlar. Attila'nın geldiği boyun adı TUKU'dur, batıda DULO olarak geçer. Metehan'dan beri ve hükümdar çıkaran bir ailedir TUKU, Türk ailesidir. Daha sonra kavim adı oluyor. Göktürklerin ilk Türk adını kullandığı söylenir, yanlıştır."


"Kardeşini öldürme meselesi; bir asır sonra eserini yazan Jordanes'de geçiyor bu hadise. Enteresan nokta Jordanes'de bu bilgileri Priskos'a dayandırıyor. Priskos'un eseri maalesef bugün fragmanentler halinde, tamamı elimizde değil. Ne hikmetse, Hunlarla alakalı bütün olumsuz görüşler bu Priskos'un kaybolan kısımlarına dayandırılır. Var olan, mevcut kısımlarında ise Hunlar, Attila ile alakalı zerre kadar olumsuz bir husus yok. Hep anlatılır 'Bleda'yı öldürdü ve başa geçti'. Attila gibi, ki zihinlerinde oluşturulan Attila imajına atıf yaparak söylüyorum, eğer öyle bir Attila olsaydı niye kardeşine 10 yıl dayansın? Niye ilk başta bütün gücü elinde bulunduran Attila kardeşini 10 yıl sonra öldürsün?


İkinci bir nokta; Priskos Hun ülkesinde dolaşırken, Attila'nın sarayına giderken bir bölgeye geldiğini ve bu bölgenin sorumlusunun Bleda'nın dul eşi olduğunu, köyün hakiminin Bleda'nın dul eşinin olduğunu, kendilerini kabul ettiğini, kendilerine çeşitli hediyeler, ziyafetler verdiğini yazıyor. Bu anlattığı kısımlar içerisinde Bleda'nın hanımının zerre kadar bir mağduriyetini, bir öfkesini, kızgınlığını, Attila'ya karşı, anlatan bir ifade yok, kayıt yok! Eğer öldürse niye hanımına bir bölgenin idaresini versin?"

Prof.Dr.Ali Ahmetbeyoğlu
kısa / kısa / farklı program 3 saat:Avrupalıların Türklere karşı ırkçı tutumu Hunlarla başlar. 
Avrupa'da Türkler:
Kurgan Kültürüne sahip ilk Türkler
Kimmerler
İskitler
Hunlar
Sabarlar
Bolgarlar
Avarlar
Peçenekler
Hazarlar
Kıpçak-Kumanlar
Selçuklular
Osmanlılar
'Gastarbeider'lar....
(eksiği var fazlası yok!)
Avrupalılar sorsun bi kendine:
"Acaba Türk atam var mıdır?" diye...
Sonra bizi 'ötelesin'!NOT:
Heredot, Pliny, Strabon ve Virgil gibi antik dönem yazarların kitaplarında farklı şekillerde isimlendirilen "ACATZİRİ" "AGATHYRSİ" "AGATHYRSOS" "AGATHIRS" ya da "AKATİR", bunların hepsi aynı boydur. Hem İskit hem de Hun boyu olarak geçer. Bugünün AĞAÇERİ TÜRKLERİDİR. Virgil kitabı Aeneas'ta; "gövdeleri boyalı AGATHYRSESLER" den bahseder... işte onlar İskoçya'daki PİCT'lerdir. Bu yüzden PİCT eserleri, Kimmer ve İskit ile benzerlik gösterir. Kalanlar ise Hunların hakimiyeti altında yaşamıştır.

SB.

"...yedikleri 'sopadan' dolayı da hazmedemiyorlar"


"İskitler her yıl Ares'e atlar ve her yüz savaş tutsağından birini kurban ediyorlardı ; 
tanrı yapay bir tepecik üzerine dikili demir bir kılıçla temsil ediliyordu."
Mircea Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi-1Attila tabiatı böyle olduğu için büyük şeyler yapacağına inanan insandı. Onun kendisine güveni kılıç sağlıyordu. Bu kılıç İskit krallarının nezdinde daima kutsal addedilmiştir. Bir çoban, inek yavrusunun topalladığını görünce bu yaranın sebebini de bulamayınca, endişeyle kan izlerini takip ediyor. Nihayet kılıca geliyor. Dana otlarken bu kılıcın üstüne basmış. 
Çoban işte bu kılıcı kazıp çıkararak hemen Attila'ya getiriyor. 

O bu hediyeden dolayı teşekkür ederek, kendisinin bütün dünyanın imparatoru tayin edildiğini düşünüyor ve 
Ares'in  kılıcı ile savaşlarda başarılı olmanın kendisine bahsedildiğine inanıyor.

Fragment 10 Bölüm 35: 
Grek Seyyahı Priskos (V.Asır)'a Göre AVRUPA HUNLARI
Ali Ahmetbeyoğlu


Welcome to reality!