31 Ağustos 2015 Pazartesi

Türken Gräber - 17.yy Viyana


Türken Gräber

Burada 1683 yılı Viyana Kuşatması Muharebelerine katılan ve Tuna kıyısındaki Ciğerdelen Mevkiinde Hannover Birlikleri tarafından savaş tutsağı düşürülen Osmanlı Sipahileri Mehmed ve Hasan yatmaktadır. Welfen Prensi Georg Ludwig'in eşliğinde Hannover Sarayına getirilmişler ve bu sarayda öldükleri 1691 yılına kadar hizmet vermişlerdir. İslami usüllere göre defnedilmişlerdir. Bu kitabe onların ve bu topraklar altında yatan tüm Osmanlı Türk Askerlerinin onurlu anısına atfedilmiştir.


Hier ruhen die gebiene zweier Osmanischer Lehensreiter (Sipahi) Hammet und Hasan die wenige tage nach dem entsatz des belagerten Wien anno 1683 bei Parkany an der Donau in Hannoversche Kriegsgefangenschaft gerieten. Sie kamen im gefolge des Welfenprinzes Georg Ludwig an den hof in Hannover, wo sie bis zu ihrem tode im jahr 1691 dienten. Sie wurden nach Muslimischem rıtus bestattet. Diese inschrift ist zu deren würdigen gedenken und aller anderen Osmanisch-Türkischen Soldaten, die unter dieser erde ruhen.
"Kanuni Sultan Süleyman'ın Viyana kuşatması sırasında hatları yararak avrupa içine girmeye çalışan Başıbozuklar birliğinin, karşısına kimse çıkamayınca durumu abartarak Almanya'ya kadar ulaşmışlardır ayrıca İngiltere'de Serdengeçtilere ait mezarlar bulunduğu bilinmektedir."1683'te Osmanlı'nın Viyana'yı kuşatmasıyla başlayan bir tarih sahnesi. Sahnenin önünde varlığını atıyla bütünleştirmiş ‘Gazi' yemini eden evlad-ı fâtihan bir Seyis ve kökleri Orta Asya'ya Atilla'ya ve Cengiz Han'a uzanan Türkmen soyundan bir Karaman atı Azaraks (Ateşin Oğlu). Kökleri gibi yaşamları da aynı olan bu iki varlığın yazgıları da bir.
Osmanlı'nın İkinci Viyana Kuşatması'nda oradalar. Bozgunu yaşıyorlar. Ardından Hıristiyan orduları Buda Kalesi'ni kuşattığında (1686) ise yine birlikteler. 'Buda düşerse İstanbul da düşer' diyorlar ve diğer Gazi'lerle birlikte 
kaleyi kahramanca savunuyorlar.
Ancak tarihin kırılma noktasında Osmanlı'nın yazgısını değiştiremiyor ve Buda Kalesi'yle birlikte onlar da 
bir İngiliz birliğine esir düşüyorlar. 
Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları, (1683-1699) Osmanlıların II. Viyana Kuşatması'nda başarısızlığa uğramasından cesaret alan bir grup Avrupa ülkesinin Kutsal İttifak adı altında birleşip Osmanlılara karşı giriştikleri ve bu ülkelerin Macaristan ile Dalmaçya'da hâkimiyet kurup, Balkanlar'daki Osmanlı hâkimiyetine büyük darbe vurmaları ile sonuçlanmış bir takım savaşlar dizisidir. Osmanlı tarihinde Felaket Seneleri olarak da geçer. Yabancı kaynaklarda ise genelde Büyük Türk Savaşları olarak bahsedilir.

"VİYANA(VİEN) kelimesi şarap anlamındaki Tin (Sm) >Vin (Etr) 
kelimesinden türemiştir. "