27 Ekim 2017 Cuma

Turks in Altai-Mongolia
RESPECT...
Turkish Taşbaba (Tashbaba-Stonefather) 
Gravestone of a Leader.
One hand holds an Oath Cup, the other one is on his belt/dagger-sword
More then 500 'Taşbaba'- 6th-8th c AD
Altai Tavan Bogd National Park
Shiveet Khairkhan Mountain
Altai - Mongolia /link

Hunting Scene - 7th-8th c AD
Turkish Rock Art of Altai Mountains - Mongolia
inscribed on Unesco Heritage Sites as "The Petroglyphic Complex of the Mongolian Altai"
kitabın kapak resmi

The Snow Leopard of Altai Tavan Bogd National Park
in western Mongolia
Altay Parsı 
Altay Tavan Bogd Ulusal Parkı - Batı Moğolistan


Pars / Bars
"Kralların Vadisi" buluntuları - Batılıların Scythian, Doğuluların Saka dediği
İskit/Saka-Türkleri, MÖ.7.yy - MS 5.yy
Kızıl Kuragino - Tuva"Bars" bir çok yerde Farsça olarak geçiyor, ama hiç kimse Türkçe'nin Akadça, Arapça ve Farsça, hatta İngilizce, Slavca; üzerindeki etkisinden bahsetmiyor... "Bars" Türkçe'dir ve Orhun kitabelerinde geçer... 

"Eç[ümiz apamız tutmış yir sub idi]siz kalmazun 
[tiyin Az budunuğ itip yaratıp… Bars Beg] erti. 
kağan atığ bunda biz birtimiz.." 
(Ecdadımızın tutmuş olduğu yer, su sahipsiz kalmasın diye Az milletini tanzim ve tertip edip... 
Bars bey idi. Kağan adını burda biz verdik) 
Bilge Kağan Yazıtı - Doğu yüzü... 


Ayrıca, Bars/Pars Türklerin oniki hayvanlı takvimindeki hayvanlardan biridir. 
Dilerim bir gün "dünya medeniyetine" Türklerin de katkıları konuşulur. 
Türk derken de tüm Türkleri kastediyorum, yalnızca Türkiye Türklerini değil, 
çünkü "Türk" bir "Soy-Ad"... 
Saygılar, SB


Cengiz Alyılmaz "Kırgız Kağanı Bars Kagan"a ait yazıtın (E 29 / Altın Köl II)estampajını yaparken 
Nikolay Mihayloviç Mart’yanov Müzesi (Minusinsk) (Foto: Osman MERT)
"Türk'ün Pars gibi yüreği varken
Korkak kul mu olduk düşmandan sinen..."

Kurtuluş Savaşımız için yazdığı şiir...