17 Nisan 2015 Cuma

Sibirya'da Türkler
Bölgedeki Türkler buraya Kızılyar demiştir.
Krasno Rusçada kırmızı, kızıl demektir. 
Yar ise Türkçe olup -sk- eki Rusçada yer betimlemesidir.
Krasnoyarsk Krayı, Sibirya Federal Bölgesi-Rusya

Doğu Sibirya'da bir yer....
Sibirya adı Sabir//Sibir Türklerinden kalmıştır. 
Siberia=Sibir Ülkesi
aynı As Türklerinde olduğu gibi
Asia=As Ülkesi


MACARİSTAN (link)


SBTÜRKLERDE GÖK DİREKLERİ
"Gökdirekleri Türk mitoloji ve kozmoloji anlayışında, Göğün Direği düşüncesi önemli bir yer tutar. Şamanlar, Tanrının kapısına varmak için, yeryüzünden göğe doğru uzanan tahta bir direk dikerler. Bu direk “terek” olarak da adlandırılır. Kavak ağacı çoğu kez “direk” sözcüğünün karşılığı olarak “Tirek ve Terek” olarak anılır."....
Nuray Bilgili (link)


"Hazarların menşei itibarıyla Türk olup, Orta Asya'dan geldikleri muhakkaktır.... X.yüzyıl İslam tarihçisi Mes'udi İranlıların Hazar adını verdikleri kavme Türklerin Sabar (Sabir) dediklerini belirtmektedir."

"Khazars are Turkish people and came from Central Asia... In the 10th c İslamic historian Mes'udi wrote: the Turks called Sabar (Sabir) but the Persians called Khazar. "
SUVARLAR: DOĞU AVRUPA’NIN ESRARENGİZ KAVMİ
The Suvars: A Mysterious Tribe from the Eastern Europe
Doç.Dr.Osman KARATAY-pdf

Suvarlar (Sabirler) Hun sonrası dönemde Kafkaslara gelmiş, daha çok Güney Kafkaslara sarkarak kendilerinden söz ettirmişlerdir. Bu topluluğun geliş yeri Batı Sibirya gözüküyor. Göç etmeyen kısım yerinde kalmış ve nihayet Sibirya adı onlardan dolayı verilmiştir. Sonraki dönemin delillerinin Türk olduğunu gösterdiği bu kavim, Macarların atası olarak da kaydedilmiştir. Suvarların Sibirya’ya Ortadoğu’dan gittikleri anlaşılıyor. Kuzey Irak bölgesinin sakinleri olan Subarlar, batıdan gelen baskılarla Azerbaycan istikametine çekilmişler, orada da tutunamayarak Kafkasların kuzeyine geçmişlerdir. Bu halk Sümercedeki Türkçe ve Macarca ile alakalı kelimelerin kaynağı olarak görülüyor. Sonraki dönemde karşımıza çıkan Macar atfı da bununla birlikte düşünülmeli ve Türk Macar ortak atalarından biri olarak değerlendirilmelidir. The Suvars (Sabirs) came to the Caucasus in the post-Hunnic period and were recorded mainly for their activities in the South Caucasus. They seem to have came from Western Siberia. Not all of the nation migrated, and the name ‘Siberia’ was given after those remaining at home (by the Russians). Evidences in early medieval show they are Turkic, but they are recorded also as ancestors of the Hungarians. They llikely went to Siberia from the Middle East. The Subar people, natives of the Northern Iraq, withdrew to Azerbaijan before the Sami suppress from the west, and then passed to the North of the Caucasus. The Subars seem to be source of the Turkic and Hungarian loanwords in Sumer language. The attibute Hungarian of the later ages should be compiled with this fact and they should be regarded as, at least one of the Turko-Hungarian common ancestors.

SABİR/SİBİR-SUVAR/SUBAR TÜRKLERİ