18 Ekim 2018 Perşembe

Frigyalı Midas - Muşkili Mita


Friglerin Kralı Midas, aslında Muşkili Mita'dır.
Kral Sargon II'ye ait kil silindir (y.MÖ 713)
Yazıt Kral Sargon'un Mita ile problemini anlatır. 
Kral Midas'ın Asur kaynaklarındaki karşılığı Kral Mita, halkı da Muşkiler'dir.
Muşkiler, bir İskit-Türk boyudur.
Phrygian King Midas is actually Mushku King Mita
The text mentions the king's problems with Mita, the Assyrian name for King Midas, and his people, the Mushku.
Mushku, a Scythian-Turk Tribe.


* İngilizce açıklamasında "Muşkiler Frigler'dir" diyor. Halbuki Frigler Batı'dan, Muşkiler ise Doğu'dan Anadolu'ya girmiş iki farklı topluluktur. Muşkiler İskitlerin bir boyudur. Bu durumda Frigler olarak tanıtılan topluluğun/devletin aslında Muşki İskitleri olduğu ortaya çıkar. Batılı bilmiyor mu Muşkilerin İskit olduğunu? Bal gibi de biliyorlar.... 

Batılı tarihçiler Muşkileri Friglerle eş tuttukları için; Asur kralı Tiglath-Pileser I (MÖ 1114-1076) dönemine ait bir yazıtta "Muski"lerden bahsedilmesinden dolayı, Friglerin 12.yy'da geldiğini ve hatta Fırat kıyılarına kadar gittilerini belirtiyorlar. Halbuki olay tam tersi, çünkü Muşkiler kesinlikle Frig değil. Ayrıca Asur kaynaklarında bölge Frig olarak değil Mushki olarak adlandırılıyordu.

Frigler MÖ 12.yy'da Anadolu'ya girmiş olsa da, siyasi bir birlik oluşturamadığı gibi MÖ 7.yy'a kadar da bir kralları yoktur, yani hiç bir kaynakta MÖ.7.yy öncesine ait kral listesini bulamazsınız.  Mita/Midas'ın da bir Muşki/İskit olmasından dolayı İskit/Saka kurganlarına, buluntularına  benzemesi gayet doğaldır. Ayrıca, Frig başlığı yoktur, İskit başlığı vardır!.. 

Kimmer Türklerinin İskit Türklerinin baskısı sonucunda Gordion'a doğru yönelmeleri ise ayrı bir konudur. "Frigya"da MÖ 8. yy'dan öncesine ait hiç bir kurgan olmadığı gibi Frig kurganları olarak tabir ettikleri bir çok kurganın da Kimmerlere ait olduğu kazılarla ortaya konulmuştur. Frigler Kurgan kültürüyle gelmemiştir, onlar ölülerini dolmen veya kaya mezarlarına gömerlerken, Kimmer ve İskitler kurgan kültürünün içinde doğmuştur. Peki Frig topluluğu yok mudur? Vardı tabi ki, ama azınlıktadır! Ve "Frig Devleti" diye tabir edilen devlet de aslında bir ulus devletidir, ve "Grek" de değildir.

Sözde Kral Midas'a ait denilen "MM Tümülüsü" olarak adlandırdıkları "Kurgan"ın ise babasına ait olduğunu ortaya koydu Amerikalı arkeologlar. Mümkündür, yaşını belirlemiş olabilirler, ama bu demek değildir; "babası farklı bir milettendir, yani Frig'dir." Hayır, Gordios da Muşkili. Yoksa, Kimmerlerin gelmesinden önceki döneme mi tarihlendirmeye çalışıyorlardı? Belki, ama Friglerin siyasi tarihi belli, başka kral isimleri de geçmiyor. Ayrıca, "buralarda Kimmerler henüz yoktu" denilse bile soydaşları olan Muşkiler ile Kaşkalar sonradan "Frigya" olarak anılan bölgenin komşularıydı.


*

Hun-Türkleri'ne ait bir kafatasıyla Muşkili Kral Mita'nın (sözde Frigyalı Midas) kafatasını karşılaştıralım....

kaynak link: Yapılandırma  / Kafatası
Eğer MM Kurganı Mita'nın değilse, bu kafatasının da Mita'ya değil babası Gordios'a ait olduğu ortaya çıkar.
İskit ile Hunlar'ın elit kesimleri, çocukluktan itibaren kafataslarını bu şekle soktukları biliniyor.HUN - İSKİT/SAKA - MUŞKİ - KİMMER // SOYDAŞ

kaynak link: Yapılandırma

Kırım İskit Kralı "Skilur (Sk (Saka) + İl)"
İsimlerin Ellen diline uyarlanmış hali:
SCİLURUS İSKİT KRALI, (SK = SAKA + İL)
Bir de oğlu var: PALACUS 
PALACUS "BALA"dan türemiştir.
Türkçede BALA küçük-yavru-çocuk demekse...
PALACUS da SCİLURUS'un BALASI'dır.
Yunancada -US ile biten kelimeler ERİL'dir.
SB


Memluk Türkleri'nden tekstil parçası (10.15.yy) ve 'Frig' denilen fildişi mobilya parçası (MÖ 6.yy)
Hangi Frig?
Makalesinde geçen : "Yunan miflərinə əsasən, friqlər yunanlarla müharibə zamanı Troyaya yardım edirdilər. " ibare için: Bu aslında İlyada'nın MÖ 6.yy'da yazılmasından kaynaklanıyor. Prof.Dr.B.Tuncay'ın da bildiği gibi (makalede zaten mit diyor) Truva Savaşı döneminde Friglerin adı-sanı-devleti, yani henüz ne halkı ne de siyasi bir kişiliği yoktu. Bölgenin MÖ.6.yy'da Frigya olarak adlandırılmasından dolayı İlyada'ya o şekilde girdiğini rahatlıkla söyleyebilirim.*

"Friglerin başkenti Gordion’da ele geçen bazı arkeolojik kalıntıların erken Türk topluluklarından Kimmerlere ait olduğu artık bilinmektedir. "

"Bilindiği gibi at, göçebe kültürün en önemli elemanlarından biridir. Norşuntepe, İmirler ve Gordion’da karşımıza çıkan at gömütleri ve kurganlar, merkezi Asya’dan göç eden Türk topluluklarının kültürel miraslarını Anadolu’da da yaşattıklarının en somut göstergeleridir. Anadolu’ya gelen erken Türk topluluklarının bu coğrafyaya bıraktıkları bir başka miras ise arkeoloji literatürüne “İskit Tipi Ok Ucu” olarak giren mahmuzlu ok uçlarıdır. Bu tür malzemelere Anadolu’nun doğu, orta ve kısmen kuzeyindeki pek çok yerleşmede rastlanmıştır. Bu yerleşmelerin ön plana çıkanları, Kaman Kalehöyük, Maşathöyük, Pazarlı, Değirmentepe (Malatya), Ayanis, Çavuştepe ve Toprakkale’dir. "

"Erken Türk topluluklarının Anadolu’daki varlıklarının bir başka kanıtı anıtsal kaya resimleridir. "

Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı *


YERLEŞİK KÜLTÜR GELENEĞİNİN SONU - KURGANLAR

Doğu Anadolu bölgesinde Kurgan türü mezarlar (Tümülüs) ve bağlantılı kültürlere ilişkin ilk izlere bölgede yürüttüğümüz yüzey araştırmaları sırasında rastlanmıştır. MÖ 3. binyıldan Urartu Krallığı’na değin kullanıldığı anlaşılan kurganlar, Kuzeydoğu Anadolu’da ve özellikle Ağrı Dağı ve yakın çevresinde oldukça yoğun olarak karşımıza çıkmıştır. Bu kurgan mezarlıklarından biri olan Bozkurt’ta ise 2007 yılında kazı çalışmalarına başlanmıştır. Ağrı Dağı’nın eteğinde yer alan Bozkurt Kurgan Mezarlığı, Doğubayazıt ilçesinin kuzeyindedir. Bozkurt köyünden başlayarak kuzeye doğru dağın batı eteğindeki alçak bir yamaçta, yaklaşık 12 kilometrekarelik geniş bir alana yayılmıştır. Aslında Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu kesiminde kurgan türü yığma taş tepeli mezar anıtlarının varlığı uzun yıllardan beri bilinir. Ancak bu kazılar, birkaç mezarla sınırlı küçük çaplı kazılar olmaları ve ayrıca o dönemdeki SSCB’nin kapalı yapısı nedeniyle bilim dünyası ve Anadolu arkeolojisinde yer almamışlardır. 

Rus bilim adamları E. Resler’in Kars yakınlarındaki Küçük Çatma kurganlarında, 1900 yılında, P. K. Kuchin’in ise 1916’da Erzurum yakınındaki Köprüköy’de yaptığı bu kazılardan günümüze kadar geçen 100 yılda Türkiye’de başka hiçbir kurgan arkeolojik olarak kazılıp incelenebilmiş değildir. Buna karşılık söz konusu mezar anıtları, ne yazık ki, definecilerce büyük çapta tahrip ve yağma edilmiştir. Oysa sınır komşularımız Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan ve İran Azerbaycanı’nda pek çok kurgan mezar uzun yıllardan beri kazılarak incelenmektedir 

Doç. Dr. Aynur Özfırat 
Aktüel Arkeoloji Dergisi 15.sayı/2018


*

KURGAN KÜLTÜRÜ TÜRKLERE AİTTİR. 

Bazılarının iddia ettiği gibi "Kurgan Kültürü" Türk değilse, Hint-Avrupa saydıkları Hititler'de, Asurlular'da, Grekler'de, Romalılar'da da görülmeliydi. Nerede bu Hitit krallarının kurganları? Nerede Hattuşili'nin, Murşili'nin, Muvatalli'nin, Tuthaliya'nın veya Şuppiluliuma'nın mezarları? Her bir krallına, devasa büyüklükte bir kurgan yakışmaz mıydı? Ama yok işte... Hitit Krallarının Kruganları yok...  

Evet Anadolu'da "Hitit" dedikleri kurganlar var, ama yanlış bilgi aktarıyorlar. Kastamonu Daday'da "Hititlere" ait olduğunu sandıkları 3500 yıllık bir mezarda 24 kişiye ait iskeletler ortaya çıkarılmıştı. Ama bu ölüler doğu-batı ekseninde ve "cenin (hoker)" pozisyonunda gömülüydü. Tıpkı eski Türklerde olduğu gibi... Ayrıca Hitit'de bir ulus devletiydi!...

Alacahöyük kurganı da Hitit değil bir Hatti Kurganıdır. Ve Hattiler bizim gibi eklemeli dillidir! 

Bintepeler (Sart-Sardis) deki kurganlarda Lidyalılara ait değil Kimmer/İskitlere ait çıkacaktır, ama kazmıyorlar/kazdırmıyorlar. Neden? Çünkü o zaman, milattan önceki dönemden bu topraklardaki Türk varlığı ortaya çıkacak...

"Kurgan Kültürünün Hint-Avrupalılar ile hiçbir ilgisi yoktur"
Anatole Klyosov


SB."Frig" dedikleri ama Kimmer/İskitlere ait görsel / Atlı - Terracota mimari parça - MÖ 6.-5.yy

İskit - Kuloba Kurganı - Altın koşum parçası -  MÖ 5.-4.yy

İskit MÖ 4.yy - Hermitage Müzesi

'Frig' sanatı denilen, ama atı da tamgalı olan İskit/Kaşka/Muşki/Kimmer olan...