2 Haziran 2016 Perşembe

Turan, Priamos ve AşilZeus'un kızı Aphrodite, Aineias'ın anası,
-sığır çobanı Ankhises'ten doğurmuştu Aineias'ı -
keskin gözleriyle görmeseydi onu,
erlerin başbuğu Aineias, oracıkta ölecekti.
Ak kollarını döktü oğlunun iki yanına,
onu kargılardan korumak istiyordu.
parlak giysinin bol eteği ile örttü,
çevik atlı bir Argoslu saplar da tuncu göğsüne,
canını alıverir, diye ödü kopuyordu.

Homer 5;310-315
A.Erat/A.Kadir (1993)

"O anda, halkın çobanı Ene mahvolacaktı, eğer anası Zeus kızı Afrodite onu görüp imdadına koşmasaydı. Sığır çobanı Anhis'in kollarında gebe kalarak Ene'yi dünyaya getirmiş olan Zeus kızı Afrodite hemen beyaz kollarıyla oğlunu sardı, önünde parlak elbisesinin eteğini yayarak üstüne atılacak silâhlara karşı siper yaptı. Danaoslulardan biri gelir de tunç silâhını göğsüne saplar, hayatına son verir diye korkuyordu."

Ahmet Cevat Emre - İliada (4.baskı 1971)
* Etrüsk - Amfora'dan detay - MÖ.470.
Afrodit, Etrüskler'de TURAN diye geçer.

Etruscan - Detail from amphora - 470 BC.
The winged Turan saves from the battlefield at Troy her wounded son Aeneas. 
She throws her coat over him, as described by Homer in the iliad (5,311,317).

Yukarıdaki resimde sol başta Truvalı "İskit" başlığı ile....
Aşağıda Partlı "İskit" başlığı ile -
Romalılarla Partların Savaşı (MÖ.1.yy-MS.3.yy) 
Friz Efes'ten MS.2.yyTruvalı Priamos "İskit" Başlığı ile....
Oğlu Hektor'un naaşını isterken
Aşil'in önünde diz çökmüş ve elini öpüyor.... :(
Truva I (y.MÖ.2920-2350; Güney Ana Kapı) ve Kazakistan Taşbaba
Truva için kaynak: Traum und Wirklichkeit Troia (syf.347) Manfred Korfmann Truva Biziz