24 Haziran 2016 Cuma

Teke ve Hayat Ağacı
Eğriboz'dan - MÖ.740-740
Barry B.Powell'a göre Hellenler alfabeyi ilk kez burada kullanmışlardır. İonların da burada yaşadığı biliniyor, hatta Homer'in bir süre burada kaldığı da. Pelasglar İonların (İyonların) atası olması bir yana Etrüsklerin de atasıdır. Pelasglar hiçbir şekilde Hellen olarak kabul edilmemiştir. Pelasgların Türkçe konuştuğunu birçok akademisyen dile getirir. Dolayısıyla Etrüsklerin konuştuğu dilde, söylendiği gibi, Türkçedir. İonlara gelirsek, maalesef Truva'nın düşüşüyle Hellen kolonileri, Ege'ye göçmüş ve yerli halk ile karışmıştır. Bu da İonların zamanla asimile olmasını sağlamıştır. Yine de Ege halkı yer yer kendi dilini ve kültürünü korumuştur ve MÖ.4.yüzyılda İskender'in buyruğu ile Hellence (Grekçe) konuşmaya mecbur bırakılmıştır. Bu da değişimi hızlandırmıştır.


Bu teke/keçileri Hellenler ve Romalılar dışında her yerde görmekteyiz. En gencinden başlayalım:

- Selçuklular 13.yy
- Antandros, Anadolu MÖ.400 - Kimmerlerin yerleştiği bölge
- İskit, Kelermes, Krasnodar MÖ.7.-6.yy
- Etrüsk, İtalya MÖ.725-700
- Türk Mezar taşı, İran, MÖ.7.-6.yy
- Frig, Anadolu MÖ.7.yy - Kimmer ve İskit (Muşki) etkisi
- Urartu, Anadolu MÖ.1000-900 - Kimmer-İskit etkisi
- Hitit (asıl adı Nesili'dir ve Hattilerin etkisinde kalmıştır), Karatepe Anadolu, MÖ.800
- Sumer Nippur-Mezopotamya, MÖ.2500-2100
- Sumer, Mezopotamya, MÖ.2600-2400
- Sumer, Mezopotamya, MÖ.3000-2500
- Pers Öncesi: Shahr-e Sukhteh, İran, MÖ.3000
- Aktepe, Türkmenistan, MÖ.6000-3000

ve en yaşlısı
KÖRTİK TEPE, Diyarbakır-Anadolu, MÖ.10.000-9000

Bu tarihte ne "Hint-Avrupa-İran" dedikleri var, ne de "Semitik" dedikleri... SB.// Tyrrhen - Pelasg - Etrüsk - İon
// Anadolu - Türkmenistan - Mezopotamya
// Tekeler - Keçiler
Kendime Not: 
Batı Türkleri boy ve kabile adlarıyla anarken, sen niye Romalı ve Hellen diyerek bütünleştiriyorsun? Kabile kabile ansana...! 
;)